Zekat ve fitre kimlere verilir (Takvim Gazetesi - 24 Ağustos 2010 tarihli yazısı)

Zekat ve fitre kimlere verilir (Takvim Gazetesi - 24 Ağustos 2010 tarihli yazısı)
ZEKÂTIN ÖNEMİ? Kur'ân-ı Kerîm'de namazla birlikte pek çok defa tekrarlanan zekât, mallarımız üzerinde Allah'ın yaratıcılığı ve egemenliğini fiilen tanımadır. İmana belgedir.

ZEKÂTIN ÖNEMİ?
Kur'ân-ı Kerîm'de namazla birlikte pek çok defa tekrarlanan zekât, mallarımız üzerinde Allah'ın yaratıcılığı ve egemenliğini fiilen tanımadır. İmana belgedir. İslâmî hayata geçiş köprüsüdür. Ruhları arındıran, ekonomiye canlılık kazandıran ibadettir. Şartları gerçekleştiğinde mutlaka verilmesi gereken zekât, Cennet'e girme sebebi kılınan -olmazsa olmaz-ibadettir. Verilmemesi Allah'a isyan, kullara zulümdür. Sorgulanacağımız Allah ve insan hakkıdır. Cehennem habercisidir.

KİM, HANGİ ORANDA VERİR?
Ev, ev eşyası, araba, gerekli sanat ve bilim kitapları ve bir yıllık ihtiyacı karşılayacak meblağ dışında yaklaşık 85 gram altın veya bu değerde para, ticaret malı, hisse senedi ve hazine bonosu gibi artıcı nitelikli malî güce, bir yıllık süre ile sahip olan kişi zekât vermekle yükümlüdür. Altın gümüş, ticaret malları ve hisse senetlerinden kırkta bir oranında zekât verilir.

ZEKÂT KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
Fakir ana- babaya, çocuğa ve toruna ve kadın eşe zekât verilmez. Onlara nafaka verilir. Nafaka da zekât gibi Allah'ın yüklediği bir görevdir. İsra sûresinin 26. âyetinde şöyle buyrulur: "Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver, fakat saçıp savurma." İhtiyaçlarını karşılayamayan kardeşekız kardeşe, amcaya, dayıya, kayınpeder ve kayınvalideye ve diğer akraba fertlerine zekât verilebilir.Peygamberimizin açıklamasına göre onlara verilmesi diğer kişilere verilmesinden iki katı fazla sevap kazandırır.Ayrıca akrabalık görevleri yerine getirilmiş, haset/kıskançlık giderilmiş ve kaynaşma sağlanmış olur. İçki-kumar ve zina gibi haramları alenen işleyenlere zekât verilmez. Onların eşleri ve çocuklarına verilebilir/verilmelidir. İslâm bilginlerinin genelinin kabulüne göre aramızda yaşayan fakir gayr-ı Müslimlere zekat verilmez Ancak onlara zekât dışı sosyal yardım yapılmalıdır. İslâm'da mal ayrılığı sistemi olduğu ve nafakayı sağlamakla koca yükümlü olduğu için koca karısına zekât veremese de, zengin kadın fakir kocasına zekât verebilir. Bedenen güçlü olup çalışabilir konumda olan fakat çalışacak iş bulamayan veya çalıştığı halde ailesinin ihtiyaçlarını ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayan kişiye zekât verilebilir. İşyerimizde çalışan bu gibi çalışanlarımız tercih edilmelidir. Niyet ve açıklama gerekir mi? Verilirken içimizden zekâta niyet edilmesi gerekir. Sivil toplum örgütleri aracığıyla verilecek zekât, diğer insanları da yönlendirme olması için açıktan verilebilir.Ancak onurlarını korumak için fakire doğrudan zekât verilirken yapılan yardımın zekat olduğu asla söylenmemelidir.

HANGİ MALLARDAN, NASIL VERİLİR?
Gayr-ı menkullerin/taşınmazların ve fabrikaların kendilerinden değil, gelirlerinden zekât verilir. Alınıp satılan ticarete konu malların, arsaların ve diğer taşınmazların değerleri üzerinden zekât verilir. Ancak ticaret mallarında yalnızca kârdan değil, sermaye artı kazanç ikilisinden ödenir. Ticari taksilerin gelirlerinden zekât verilir. -Olmazsa olmaz-aslî ihtiyaçlardan oldukları için ne derece değerli olurlarsa olsunlar oturulan evler ve binilen arabalar için zekât yükümlülüğü yoktur.Ancak evlerdeki altın veya gümüş servis takımları ve bu madenlerden yapılı diğer süs eşyaları zekâta tabidir. Altın, gümüş ve elmas türü takılar hariç cehizlere zekât düşmez. Alınamayacak batak alacaklara da zekât düşmez. Alınabilir alacakların zekâtı, alınmadan verilebileceği gibi alındıktan sonraya da ertelenebilir. Vergi zekâta mahsup edilebilir mi? Kur'ân'la belirlenen yerlerine verilmesi gerektiği için devlete ödenen vergi zekâta mahsup edilemez. Zekâtın bulunduğumuz bölgenin fakirlerine verilmesi tercih sebebi ise de fakir Müslümanlara verilmek üzere yurt içi veya dışında bir yere de gönderilebilir.

HARAM KAZANÇLARIN ZEKÂTI VAR MIDIR?
Faiz, kumar, rüşvet, karaborsa, hırsızlık, içki- kumar ve fuhuş işletmeciliği gibi haram yollarla; insanlara zulmedilerek edinilen kazançların zekâtı yoktur. Allah, yalnızca helâl yollardan; insanların hakları gözetilerek edinilmiş kazançlardan ve yalnızca kendi rızası amaçlanarak yapılacak hayırları kabul eder. Haram yollarla kazanılmış servetler toplumun malıdır. Onlar bütünüyle topluma iade edilmelidir.

HERKES FİTRE VERMELİ MİDİR?
İslâm bilginlerinin büyük çoğunluğuna göre zekâta ilişkin şartlar Fitre'de yoktur. Temel ihtiyaçları yanı sıra bayram günü ve gecesi gereksinimlerini de karşılayabilecek kişi, fitre vermekle yükümlüdür. O, alabileceği gibi fitre de verebilir. Zekâtla zenginleri, fitre ile zenginlerin yanı sıra fakirleri de verici konumuna yükselten İslâm ne yüce bir dindir. Zekât ve fitre ile dayanışma ne büyük bir erdemimizdir.

KİMLER İÇİN FİTRE VERİLİR?
Bu yıl için 7 lira olarak belirlenen fitre en alt dilimi oluşturur. Bu miktarı düşmemek koşuluyla Maide sûresinin 89.â yetinden hareketle ailemize yaptığımız gıda harcamaları esas alınarak bir günlük yiyeck ve içecek ihtiyacını karşılayacak miktar fitre olarak verilmelidir. Hayat nimetine şükür olduğu için fitrenin üst sınırı yoktur. Kişi kendisinin fitresi yanı sıra yeni doğmuş olanları dahil küçük çocuklarının,velayeti altındaki akıl hastalarının ve bakmakla yükümlü olduğu fakir ana babası ve kardeşlerinin fitresini verir. Zekât verilebilen herkese fitre verilebilir. Ramazan bayramının birinci günü görevleşirse de fitre Ramazan ayı boyunca da verilebilir.

* * *
YEDİ BÜYÜK GÜNAHTAN KORUNANLAR
Ağlayıp ağlattığı bir hitabelerinin sonunda Allah'ın Resulü şöyle buyurdu: -Beş vakit namazı kılan, Ramazan orucunu tutan, zekatını veren ve yedi büyük günahtan kaçınan kişiye Cennet kapıları açılır da ona Esenlikle Cennet'e gir denir. Hiç şüphesiz büyük günahlardan daha fazladır.
Peygamberimiz, dikkatlerimizi çektiği yedi büyük günahı, bir diğer hadislerinde şöyle açıklamışlardır: Yedi büyük günah; Allah'a ortak koşmak, sihir yapmak, Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek, yetim malı yemek, namuslu kadınlara zina iftirasında bulunmak, İslam'ın gerekli kıldığı savaşta cepheden kaçmak ve faiz yemektir.

* * *
SORULARINIZ VE CEVAPLARI
HALKIMIZ ARASINDA "EVİ UĞURSUZ GELDİ" GİBİ SÖZLER İŞİTİYORUZ. EVDE UĞURSUZLUK OLABİLİR Mİ?
İslâm Dini uğursuzluk inancını hurafe olarak vasıflandırarak red etmiştir. Bu itibarla evin uğursuz olabileceğine inanmak batılperestliktir. Allah'ın Resulü (s.a.). Yahudiler'den kaynaklanan ev uğursuzluğu ile ilgili hurafeyi konu alan sakındırıcı bir hadîslerinde şöyle buyurarak bizi gerçeğe yöneltmiştir. Allah, Yahudilerin canını alsın. Çünkü onlar, uğursuzluk atta, avratta ve evdedir derler. Bunlarda uğursuzluk yoktur. Uğursuzluk cehaletle yoğrulmuş kafalarda, hurafelere boğulmuş inançlardadır.

MASTURBASYON HARAM MIDIR?
Erkek veya kadın için mastürbasyonu yasaklayan doğrudan bir âyet ve sahih bir hadis yoktur. Eşlerden birinin mastürbasyon yapması -cinsel görevini aksatması durumundaeşe zulüm olacağı için haramdır. İhtiyaç yokken mastürbasyon yapılması ise hayat maddesinin israfıdır. İsraf' olduğu için de haramdır. Ancak arzular şiddetlenir de zinaya düşme tehlikesi belirirse mastürbasyon caiz olduğu gibi vacib/yapılması gerekli bir görev olur.

* * *
BİR AYET
Erkek ve dişi bütün inananlar, birbirlerinin dostudurlar; iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar; namazı dürüst kılar, zekatı verirler; Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte bunları, Allah yarın rahmeti ile bağışlayacaktır. Çünkü Allah, güçlüdür, hikmet sahibidir. (Tevbe 71)

* * *
BİR HADİS-İ ŞERİF
Kim Allah Teala hazretlerinin rızası için bir derece tevazu izhar eder (alçak gönüllü) olursa, Allah, onu bu sebeple, bir derece yükseltir. Kim de Allah'a bir derece kibirde bulunursa, Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır, böylece onu esfel-i safiline (aşağıların aşağısına) atar.

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/zekat-ve-fitre-kimlere-verilir-takvim-gazetesi-24-agustos-2010-tarihli-yazisi-4-191h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim