Vazfelerımiz ve Haklarımız


İnanç ve İfade Özgürlüğü Bağlamında
Vazfelerımiz ve Haklarımız
Yüce Rabbimiz biz insanları yeryüzünde kulluk denemesine uğrattığı için bizleri inanıp inanmamada veya emirleri ve yasaklarına göre yaşayıp yaşamamada özgür bırakmıştır. (Kehf 29; İnsan 3)

Ancak inanç, inancı yaşama ve ifade ifade özgürlüğü bağlamında bize görevler yüklemiş ve görevlerini yapanlar için haklar belirlemiştir.

Görevlerimiz
a. Bizler İslâmî yasalara inanmak ve onların çizgisinde yaşamakla yükümlüyüz. inandığımız ve yaşamaya çalıştığımız İslâmî ilkelere çağrıda bulunmakla da görevliyiz. Çağrılarımız için sevaplar kazanırsak da çağrıda bulunduğumuz insanların olumsuz tavırlarından ötürü sorumlu olmayız.

“ İslâmî çizgide yaşayanlar inkârcılardan ötürü sorumlu değildirler. Ama İnkârcılıktan korunabilirler ihtimali ile çağrıda bulunmaları gerekir.” (Enâm 69)
b. İslâm dışı inanç ve yaşam sahiplerini ve inanıp yaşamaya çalıştıkları değerleri asla yermeyiz. Çünkü yermek hakkı bize verilmemiştir. En’âm sûresinin 108. Âyetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

Allah’tan başka varlıkları/ilkeleri yüceltip onlara yalvarıp sığınanları yerip aşağılamayın ki onlar da kin ve cehaletleri sebebiyle Allah’ı ve yasalarını yerip sövmesinler. Biz her topluma iradeli olarak yaptıklarını güzel gösterdik. Onlar Rablerinin huzuruna döneceler ve O da onlara yapa geldiklerini haber verip karşılığını verecektir.”

Haklarımız

Görevlerini yapan insanlar olarak haklarımızı şöylece belirleyebiliriz:

aa. Hiçbir kişi ve kurum laiklik veya bir başka seküler düzen adına üzerimize baskı kuramaz. Dilediğimiz gibi inanıp yaşamamıza müdahele edemez. Müdahil olanlar nazarımızda ve Rabbimizi katında zalimdirler ve bizim için Ötekileri oluştururlar:

Allah’ın laneti zalimleredir. Onlar insanları Allah’ın yolundan alıkoyarlar. Allah yolunu eğri bir yol olarak göstermeye çalışırlar. Âhireti yok sayan da zaten onlardır.”(Hûd 18-19)

bb. İnanç esaslarımız ve Rabbimizin yasalarını oluşturan emirler ve yasaklar aşağılanamaz ve alay konusu edilemez. Edildiği sürece ilişkilerimizi keseriz. Rabbimiz şöyle buyurur:

 “Allah Kur’ân’da uygulamanız için şu kuralı koymuştur: Allah’ın mesajlarını içeren âyetlerinin inkâr edildiğini ve onların alaya alındığını duyarsanız başka konulara girilinceye kadar bunu yapanların yanından ayrılmalısınız. Ayrılmazsanız onlar gibi sorumlu olursunuz. Allah Kâfirleri ve Münafıkları Cehennem’de toplayacaktır.”(Nisa 140)

Eğer inkâr ve istihza ile yetinilmez de fiili saldırılarda bulunulur veya fiili saldırılarda bulunanlara destek çıkılarsa içinde bulunduğumuz şartlara göre yapılanı affedebileceğimiz gibi aynısı ile karşılık verebiliriz. Rabbimiz şöyle buyurur:

Cezalandırıcı bir karşılık verecekseniz, size yapılanın benzeri ile karşılık veriniz. Eğer karşılık verebilecek iken vermez de sabır gösterebilirseniz, bu tavrınız sabır gösterecekler için daha hayırlı olur.”(Nahl 126)

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/vazfelerimiz-ve-haklarimiz-inanc-ve-ifade-ozgurlugu-baglaminda-5-512h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim