Üç semavî din var mı? II

Üç semavî din var mı? II
Kur’ân bütün nebiler-resûller’e indirilen ortak metin el-kitab’ı içerir

İslâm’ın Tek Semavî Dîn Oluşunu Kurânî ikinci kanıtı Kur’ân’ın Nebiler-Resûllere (Peygamberlere) indirilen ortak metin Olan el-Kitab’ı İçermesidir. 

b. Kur’ân Bütün Nebiler-Resûller’e (Peygamberlere )indirilen ortak metin Olan el-Kitab’ı İçerir 

İslâm’ın içeriği ile tek semavî dîn oluşunu kanıtlayan ikinci ana delil de budur.

Kur’ân zaviyesinden bakıldığında bütün Peygamberlere birbirlerinin aynısı olan bir ortak metin olarak el-Kitab’ın verildiğini görüyoruz. Bu el-Kitap’ta ortak inanç esasları yanısıra bazı ortak emirler ve yasaklar ve insanları yönetici ilkeler de vardır. Mesela namaz, oruç zekât ve şirk, zina ve insanların mallarının değerleriyle oynamama ortak emirler ve yasaklardır. (Meryem 55; Maide 12; Bakara 183; Al-i İmran 64; Âraf 80,Hûd 85)

Ortak Metin Olan el-Kitaba Uyulabilir

En’âm sûresinde ard arda gelen âyetlerde 17 Peygamber zikredilmektedir.( el-En’âm 83-90) Bunların her birine el-Kitap, Hüküm ve Nübüvvet verildiği açıklandıktan sonra Peygamberimize ve onun şahsında biz müminlere ve tüm insanlara el-Kitab sahibi olan Allah’ın Nebileri-Resûlleri olan bu insanlara iktida etmemiz; örnek edinerek uyuşumuz emredilmektedir:

İşte, İbrahîm'e, kavmine sunması için verdiğimiz kesin deliller bunlardı, dilediğimiz kişinin derecesini kat-kat yüceltiriz Biz. Şüphe yok ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir. 

İbrahim’e İshak'ı ve Yakup'u verdik, hepsine de doğru yolu ihsân ettik. Daha önce Nûh'u ve soyundan Dâvûd'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yûsuf'u, Mûsâ'yı ve Hârûn'u doğru yola sevketmiştik ve biz, iyilik edenleri böylece mükâfatlandırırız. 

Zekeriyya'ya, Yahya'ya, İsa'ya ve İlyas'a da doğru yolu lütfettik, hepsi de doğru hareket eden kişilerdendi. 

İsmâîl'e, Elyesa'a, Yunus'a ve Lût'a da doğru yolu ihsân etmiştik, hepsini de âlemlere üstün kılmıştık. 

Onların atalarından, soylarından ve kardeşlerinden bir kısmına da üstünlük verdik, onları seçtik ve doğru yola sevk ettik.

-İşte Allah'ın doğru yolu budur, kullarından dilediğini o yola sevk eder. Onlar da şirk koşsalardı bütün yaptıkları boşa giderdi. 

Bunlar, kendilerine el-kitap, Hukm/hükmetme yetkisi ve Nübüvvet/peygamberlikverdiğimiz kişilerdir. Kâfirler, bunları tanımazlar, inkâr ederlerse zâten Biz, kâfir olmayacak bir topluluğu onların yerine geçmeye memûr etmişizdir. 

Onlar, Allah'ın doğru yola sevkettiği kimselerdir, sen de onların yoluna uy. De ki: Ben, yaptığıma karşılık sizden bir ücret istemiyorum, bu, ancak âlemlere bir öğüt.” En’âm 6/83-90)

Görülüyor ki her bir Peygambere el –Kitap verilmiştir. Hz. İbrahim’e ve Musa’ya da el- Kitab verildiği gibi Suhuf da verildiğine göre Suhuf’u da el-Kitap olarak kabul edebiliriz.(el-E’lâ 19)

Nebiler-Resûllere/ Peygamberlere verilen el-Kitap ortak metin olduğu için her bir peygambere uyulabilir. Kur’ân’da zikri geçen değişik Peygamberlerin onaylanan tebliğlerine ilişkin yapılan alıntıların bizi bağlaması bu yüzdendir. Yani bizden önceki şerîatlerin–özel şartları içinde- biz Müslümanlar için de şerîat olması dinin üç değil bir olması sebebiyledir.

El-Kitab olan ortak metin ilave özgün hükümler de içerebilir

El-Kitab ortak metin olmanın yanı sıra indirildiği Peygambere ilişkin ilave hükümleri de içerebilir. Bunun içindir ki Kur’ân’a ortak metin anlamına el-Kitab denildiği gibi ortak metinle birlikte ortak metin üzerine içerdiği hükümler bütününe de Kur’ân denilmektedir. Bakara ve Âl-i İmran sûrelerinin başında geçen el-Kitab böylesine şümullüdür. Bu gerçeği örneğin Hicr ve Neml Sûresinin başlarında el-Kitab ve Kur’an’ın birlikte zikredilmesinde de görebiliriz:

Hicr sûresinin başında bir arada el-Kitab’ın ve açık/açıklayıcı olan Kur’ân’ın ayetlerinden söz edilirken Neml suresinin başında ise Kur’ân’ın ve açık/açıklayıcı olan el-Kitab’ın ayetlerinden söz edilmektedir. Yani bazı ayetler hem el-Kitab’ın ve hem de Kur’an’ın âyetleridir. 

الر تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآَنٍ مُبِين / İşte bunlar el- Kitab’ın ve açık/açıklayıcı Kur’ân’ın âyetleridir. (el-Hıcr 14/1)

طس تِلْكَ آَيَاتُ الْقُرْآَنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ / Bunlar da Kur’ân’ın ve açık/açıklayıcı olan el-Kitab’ın âyetleridir.(el-Neml 27/1)

Kur’ân gibi Tevrat ve İncîl’e de ilave hükümler yanısıra ortak metin olan el-Kitab’ı içermesi sebebiyle de el-Kitab denilmektedir.(Bakara 2/87;113) Kur’ân’da Ehl-i Kitap denirken Kitap ifadesiyle Tevrat ve İncil’in kadedildiği bilinen bir husustur.(Örnek olarak bak. Âl-i İmran 3/64,69,70,71)

Ortak Metin Olan el-Kitabın İndirildiği Peygambere Göre Dili Farklıdır 

Peygamberler kavimlerinin diliyle geldikleri için ortak metin olan el-Kitab da farklı diller de indirilmiştir. (İbrahim 4) Peygamberimizin ve ilk muhatapları olan Arapların dili Arapça olduğu için Ortak metni de içeren Kur’ân Arapçaya dönüştürülerek indirilmiştir. Misal olarak vereceğimiz Zühruf sûresinin ilk âyetlerinde kullanılan Ce’ale fiili bu dönüştürmeyi ifade etmektedir:

 حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا

“Hamim. Açık/açıklayıcı olan el-Kitab’a and olsun ki Biz onu akledesiniz diye arabça Kur’ân kıldık. O, katımızda olan Ummü’l-Kitap’ta olup çok yücedir ve hikmetlidir.”

Devam edecek

http://www.alirizademircan.net/uc-semavi-din-var-mi-ii-4-578h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim