Tarîkatlar ve Cemâatler Bağlamında


SAYIN CUMHURBAŞKANIM
Tarîkatlar ve Cemâatler Bağlamında
Yurtiçi ve yurtdışındaki okullarda görev yapan genç öğretmelerin fedakârane çalışmalarını Harun Tokak’ın kaleminden okurken çok ama pek çok defa hıçkırarak ağladığımı hatırlıyorum. Gerçekten muhlis bir genç öğretmen kadrosu vardı.

Ama gazetelerine, televizyon kanallarına, işveren örgütlerine, okulları ve üniversitelerinin üst yönetimlerine, uluslararası ilişkilerine ve kendilerine katılmayan müminlere karşı dışlayıcı tavırlarına ve öğrencilere okuttukları ve dinlettikleri hurafeci yayınlarına baktıkça da İslâmî bir ses duyamıyor, bir renk göremiyor ve bir hava da koklayamıyordum. İslâm’ın lehine kullanılamayacak güçlenen bu yapının tehlikesi apaçıktı. Ama sınırsız bir destek verir gibi olan sizlere ve yakın çevrenize de ulaşamıyordum. Sonuçta birlikte bir hüsran yaşadık.

Muhterem Cumhurbaşkanım

Sıhhati tartışılabilir olsa da aldığım duyumlar yeni yanılgıların eşiğinde olduğumuza işaret ediyordu. Kur’ânî çizgiye gelmeyen-gelemeyen yapıların süreç içinde büyük sakıncalar oluşturacağında hiç şüphe yoktur. Bunu tecrübe de ettik. Mânevî gibi görülen fakat sekülerleştiklerinde şüphe olmayan kurumların mevcut yapıları içinde güçlendirilmesi ne ülkemizin ne de geleceğimizin hayrınadır.

Ârif olan şahsınıza tarif gerekmeyeceği için bu kadarla yetiniyorum. Üzüntümüz büyüktü. Hamdolsun sizden bir ışık alınca sevindim. Bu satırları yazma ihtiyacını hissettim. Çünkü Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle yaptığınız konuşma, bilgi ve bilincin sevindirici izlerini taşıyordu:

Değerli kardeşlerim; bize asla kula kulluk yakışmaz. Allah'tan başka hiçbir güce kul olmadık olmayacağız. Ne yazık ki insanoğlunu aldatıp da birilerine farkında olmadan kul olmaya sevk edenler var. Filanca efendi bize şahdamarımızdan daha yakın diyenler var. Bize şahdamarından daha yakın olan Allah'tan başka hiçbir güç yok. Bize şahdamarından daha yakın olan sadece Rabbimizdir. Bunu böyle bileceğiz, böyle inanacağız. “

Sayın Cumhurbaşkanım

Tespitlerinizin açıkladıklarınızla sınırlı olmadığını biliyorum. Ama ben de görevimi yapmış olayım. Bizdeki yapılar Kutuplar/Ğavslar yönetimindedir. Bunu da yayınlarında açıkça dillendiriyorlar. Örnek istiyorsanız çok... Yoğunluğunuz sebebiyle farkında olmamış olabilirsiniz ama bağlılarınca YÜCE ĞAVS olarak nitelenen bazı zevatı ve benzerlerini tanıdığınızı iyi biliyorum.

İnternette halka açtırdığınız Diyanet İslâm Ansiklopedisi’nin "KUTUB" maddesine beraberce bakalım:

Kutub zâhir ve bâtın, maddî ve mânevî bütün varlıkların eksenidir, yani her şey onun üzerinde ve çevresinde döner, ona dayanır. Onun her şeye feyiz veren bir özelliği vardır. Allah âlemi ve âlemdeki düzeni onun aracılığı ile devam ettirir.”

Tasavvufi kaynaklardan bir ilave de biz yapalım: Kutuplar aynı zamanda Ğavs’tırlar. “Allah adına tasarruf ettikleri için imdada çağrıldıklarında diledikleri yardımları istedikleri her an yapabilirler.”

Değinilen bu Kutuplu/Ğavslı yapılar, Kur’’an diliyle değerlendirirsek mânen necis ve canlıların en şerlisi kılan, bütün güzel amelleri boşa çıkaran, derin bir sapıklık içine iten, tövbe edilmedikçe asla bağışlanmayacak olan, Cehennemlik kılıp ona çağıran böylece aşağıların aşağısına yuvarlatan ŞİRK ve de Şirk araçları değilse nedir? ( Tevbe 28; Beyyine 6; Zümer 65; Nisa 116;Bakara 221)

Sayın Cumhurbaşkanım

Zannetmeyiniz ki bu yapılardaki yönetici kadrosu ölü veya diri Kutuplaştırdıkları /Ğavslaştırdaki büyüklerini yüceltiyorlar. Hayır. Oynadıkları oyunu bilmezler mi? Elbette bilirler. Kutupların/Ğavsların yanı başında olmak onlara şimdilik yetmektedir. Özellikle de destek görmeleri halinde gelecekte başa geçeceklerini bilirler.

Kurân ve Sahih Sünnet’e aykırı yığınla hezeyanları olduğu halde mezkûr kişilerin kendilerini Ehl_Sünnet olarak sunmaları ise bilgisiz halkımızı tam bir aldatma operasyonudur.

Onbinlerce/ yüzbinlerce insanın kutsallaştırılarak dokunulmazlaştırılan Kutup Ğavslara mürid ve yakınlarına da muhib olduğunu düşününüz.

Bütün bu açıklamalarımıza rağmen şahsen ben tarîkatlerimizin ve cemâatlerimizin sivil örgütler olarak hizmet üretebilecekleri inancındayım. Ama mevcut yapıları içinde değil. Konumuza açıklık getirecek yazımdan bir bölümü aktarmak istiyorum:

“Rabbimizin Peygamberimize yüklediği görevler: Kurân âyetlerini okuyup tebliğ etmek, Kurân’ı öğretmek ve onun inceliklerinin anlaşılmasını sağlayacak aklî yöntemler olan Hikmet’i bildirmek ve Tezkiye-i Enfüs’tür. (Bakara 129,151; A. İmran 164; Cuma 2)

Tezkiye-i Enfüs, insanları Kur’ân ile bedenen, rûhen ve ahlâken tertemiz kılmak ve geliştirmektir. Tezkiye-i Enfüs,öğretmekten çok terbiye etmektir. Bu da yakından alakayı ve örneklendirmeyi gerektirir. Genel eğitim sistemimizin, tarîkatlerin ve cemâatlerin görevi -Peygamberimiz gibi- Tezkiye-i Enfüs görevini Kur’an’ın öğretimi ile birlikte örneklendirerek yapmaktır.

Kur’ân’sız tabiat âyetleri olan insan, hayvan, maden, güneş ve ay gibi maddî varlıklar anlaşılıp konumlandırılamayacağı gibi insanlar de Tezkiye edilemezler; başta Şirk olmak üzere mânevÎ olan kalbî hastalıklardan arındırılamaz ve sosyal ve ekonomik alanda geliştirilemezler. İslâm insanı olarak yaşadıkları topluma egemen ve hadim kılınamazlar. Bu arada Kur’ân’ın Zikir olduğu, Zikri içerdiği ve onu okumanın da en büyük zikir olduğu unutulmamalıdır. (Sâd 1-2)

Kur’ân’sız ne öğretim ve ne de Tezkiye olur. Oldurmaya kalkışırsak maddeci ve hurafeci insan tipiyle dünyamızı da geleceğimizi da karartırız. İŞİD gibi yapılara da kapı açılmış olur. Âhiret’te de büyük kayıplara uğrarız.

Kur’ân ile bilgilendirme ve tezkiye yapılması şartıyla Tarîkatler ve Cemâatler değerlendirilebilir. Bu durumda onları Kur’ân’ın istediği türden Hayırlara çağıran…bir topluluk olarak görmemize bir engel de yoktur. (A.İmran 104)”

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım

Bu dönüşümü sağlayarak Kur’ân ve Sahih Sünnet çizgisine gelemeyecek olanlara ödün veya desteklediğiniz görüntüsünü vermek sizi de mânen çökertecek ve örneğini yaşadığımız türden kararlar almaya mecbur bırakacak bir yanılgı olur. Artık bizim de, ülkemizin de yanılgılara tahammülü yoktur.

Kalbî ihtiram ve dualarımla.

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/tarikatlar-ve-cemaatler-baglaminda-5-522h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim