Tarihselcilere itirazım ve sorularım I

Tarihselcilere itirazım ve sorularım I
Ali Bardakoğlu’nu kırk yıldan beri tanırım. İlmî yönden mütemayiz kişiliği yoku. Son dönemlerde geleneksel dîn anlayışına muteriz olan çıkışları oldu. Eleştirileri calib-i dikkatti. Birkaç makalesini okudum.

http://www.alirizademircan.net/ali-bardakoglunun-fikih-ozelinde-dini-bilgi-ve-gunumuzde-islam-algisi-secili-alintilar-5-556h.html

Vakfımız Ardev’e davet ettim. Düşüncelerini kendi ağzından dinledim. Aşırı uçlardaydı. Kölelik, Recm, Ergenlik öncesi evlilik gibi konuları Kur’ânî mevzularmış gibi eleştiriyordu. Tarihselcileri aşan bir mantıkla Kurân’ın sosyal ve ekonomik hayatına yönelik ilkelerinin lafzî anlamları içinde değerlendirilemeyeceğini yer yer açık, yer yer de örtülü biçimde dile getiriyordu

Başkanı olduğu Kuramer, Kur’ânın Arap örfü ve bilgisine göre nazil olduğunu söyleyen tarihselci Mustafa Öztürk’ü benimsemişti, Mustafa Öztürk Karar gazetesindeki köşesinde “tarihselci karşıtları şu şu konulara açıklık getirseydi ya…” çağrısını yaptığı sırada Ali Bardakoğlu’nun Kayıt Dışı Din Pazarı yazısı gelince aşağıda okuyacağınız yazıyı kaleme aldım. Fikir bakımından aralarında aynilik olduğundan ikisi de anılmaktadır. Yönelttiğim sorularda muhatap sığası kullanmadım ama zina ve eşcinsellik sorusu dışındaki sorularıma muhataptırlar. Niyetleri Allah bilir maksadım şahıslar değildir; zararlı gördüğüm akıma karşı çıkmaktır.

Aziz Kardeşim Ali Bardakoğlu;

Daha önce okuduğum makaleleriniz ve efkârını benimsediğiniz Mustafa Öztürk gibi kardeşlerin görüşleri sebebiyle sizi eleştirdiğiniz görüşlerden daha tenkit edilebilir görmekteyim; üstelik sakıncalı da bulmaktayım. Böyle olmakla birlikte bana gönderme lütfunda bulunduğunuz “Kayıt Dışı Dîn Pazarı” başlıklı makalenize imza atabilirim. Bunlar benim onlarca yıllık görüşlerimin daha bir vukufla dile getirilmiş şeklidir. Allah razı olsun.

(http://www.karar.com/gorusler/prof-dr-ali-bardakoglu-yazdi-kayit-disi-din-pazari-393633)

Siz geleneksel yapıyı eleştirmekle kalmıyor, gereğince anlamaya çalışmadığınız Kur’ân’ı da asliyetinden soyutlayarak bizce “…belürsüz bir bakış açısıyla” yorumluyorsunuz. Ama bunu apaçık olarak dile getiremiyor ve örneklendiremiyorsunuz. Yanılmış olabilirim, bağışlayın ama verdiğiniz görüntü budur.

Evet, bazen açıktan ve bazen de satır aralarından okuyabildiğimiz tarihselcileri de aşan görüşleriniz, lafzi mûcepleri yönünden uygulanma noktasında Kur’ân’ı da yetersiz bulmaktadır. Ama yetersizliğe örnek olarak verdiğiniz görüşler hiç mi hiç Kur’ânî değildir.

(http://www.islamhukuku.org/Uploads/Sayilar/islam%20hukuku%20dergisi%2025329.pdf )

Görüşlerinizdeki Açık Zaaflar ve Açıklamalarımız

Örneğin sizin de birçok makalenizde tekrarlayıp dile getirdiğiniz görüşlerinizin bir kısmı, Mustafa Öztürk’ün diliyle “temcid pilavı” misali tekrar tekrar ısıtılıp önümüze koyduğunuz türden ve şöyle:

Kur’an’daki tüm ahkâm her zaman ve zeminde lafzî mucepleriyle tatbik edilsin diye vaz edilmiştir” düşüncesine sarahaten veya zımnen sahip çıktıklarından, hiç değilse kıtâl, ganimet, zimmîlik, kölelik gibi konularla ilgili ayetlerin günümüz sosyolojisinde nasıl uygulanacağı ya da uygulamaya yönelik ne tür adımlar atılacağı meselesini izah etmek zorundadır. Ne var ki sayın tarih-üstücülerimiz izahat hususunda isteksiz davranmaktadır.”

(http://www.karar.com/yazarlar/mustafa-ozturk/bir-temcid-pilavi-olarak-tarihselliktarihselcilik-tartismasi-3290 )

Kur’ân insanı olarak ben istekliyim. İzahlarım da aşağıda.

a-Kur’ân’da Rabbimiz Peygamberimize ve müminlere Kıtal/Savaş emri veriyor. (Nisa 84, Bakara 190) Bu doğru. Bir diğer doğru da  Kıtal âyetlerini özetleyen Bakara 190; Nisa 91; Tevbe 36 ve Hac 39’ da emredilen Kıtalin  bizimle savaşanlarla savaşı içermekte oluşudur. Üstelik mazlumları korumak için  savaşmamız da emredilmektedir.(Nisa 75)

Kıtal emrinde anlayamadığınız nedir? Mütecavizlerle savaşılmayacak mı?

Dünyada ordusu olmayan millet var mı? 20. asır iki dünya harbini yaşamadı mı? Emperyalistlerin Ortadoğu savaşı devam etmiyor mu? Savaşmasaydık mesela kurtuluş harbini nasıl verecektik.

b-Ganimeti amaçlamaksızın meşru savaş sonucu Ganimet almak Kur’ânî ve de adil bir yasadır. Burada anlaşılamayacak bir husus göremiyoruz? Soralım: Savaş açanların sebebiyet verdiği zararları kim karşılayacak? Dünyamızda savaş tazminatı diye bir gerçeklik olduğunu bilmiyor muyuz? Dünya gerçekleri ve Kur’ân’ı anlamdan konuşmak da ne oluyor?

c-Zimmiliği kavramayan bilgi yoksunu  insanlar İslâm adına nasıl konuşabiliyorlar anlamak mümkün değildir.Temel haklar ve özgürlüklere sahip olup askerlikten bile muaf olan zimmiler azınlıktır. Azınlıklar dünyamızda varlığını sürdürmüyor mu?

 

Azınlığın çoğunluğu yönettiği ülke var mı? Örneği bizden verirsek 500 yıldır Rumlar ve Yahudiler aramızda ki varlıklarını sürdürmüyor mu? Hangi batı ülkesi daha medeni bir azınlık sistemini fiilen oluşturulabildi? İş gücümüze muhtaç olmasalar Müslümanları benimseyip içselleştirecek  bir batı ülkesi gösterilebilir mi? Mültecilere bakış açıları ortada değil mi? 14 asırlık İslâm tarihinde hangi Müslüman ülkede Ehl-i Kitabofobi oluştu?

d-Tarihselcilerimiz gibi Kur’ân’ı anlamak için okumayan ve kavram çalışması yapmayan donanımsız kişilerin  onaylamadıkları geleneğin engelleyici  izinde kölelik ve odalık sistemini anlaması mümkün değildir. Mazur görelim ama  İslâm Savaş Esirliği Sistemi’ni tam bir bağnazlıkla hâlâ kölelik ve odalık sistemi olarak sömürmelerini nasıl mazur görelim. Esir ile köle arasını ayıramayan, “Ma meleket” nedir diyerek ortaya dökülmelerinde cevabımızı dinlemeye bile  tahammül edemeyen benzeriniz  tiplere nasıl tahammül edelim. Öğretmek istiyoruz da öğrenmeye niyet yok.

Konuyu açıklayan “Kur’ân ve Sünnet Işığında Câriyeler ve Sömürülen Cinsellikleri” isimli 300 sayfalık bir kitap telif ettik, her birinize de sunduk. Sizi davet edip bizzat dinleme inceliğini gösteren kardeşinizi dinlemeye bile tahammül edemediniz. Zerafeti geçtik karşıt fakat doğru fikirlere saygı nerede?

http://www.alirizademircan.net/tarihselcilere-itirazim-ve-sorularim-i-4-561h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim