Süt Akrabalığı Işığında / ANNE SÜTÜ BANKACILIĞI

Süt Akrabalığı Işığında / ANNE SÜTÜ BANKACILIĞI

Anne Sütü Koruyucu ve Besleyicidir

Yarattığı her canlı varlığın rızkını üstlenen Rabbimiz doğumla birlikte annenin göğüslerini bebeği için bir  rahmet kaynağına dönüştürmektedir. Annenin vücudunda oluşumu gibi bebeği besleyiciliği, çocuk ve anne sağlığını koruyuculuğu da mûcizevî olan anne sütünün bu eşsizliğinin bilimsel verilerle de kanıtlanması, ona ilgiyi ve ihtiyacı artırmaktadır.

 Anne Sütü Koruyucu ve Besleyicidir

Yarattığı her canlı varlığın rızkını üstlenen Rabbimiz doğumla birlikte annenin göğüslerini bebeği için bir  rahmet kaynağına dönüştürmektedir. Annenin vücudunda oluşumu gibi bebeği besleyiciliği, çocuk ve anne sağlığını koruyuculuğu da mûcizevî olan anne sütünün bu eşsizliğinin bilimsel verilerle de kanıtlanması, ona ilgiyi ve ihtiyacı artırmaktadır.

Yüce Allah,  doğuran kadınının memelerinde gerçekleştirdiği  bu tabiat yasasının emzirme ile işletilmesini Kur'ân-ı Kerîm'de emir buyurmuş, emzirmenin ideal süresini de iki yıl olarak belirlemiştir. Mesela Lukman sûresinin 14. âyetinde Rabbimiz şöyle buyurur:

"Biz insana ana basına güzelce davranmasını ve iyilikler yapmasını emrettik. Çünkü annesi onu nice nice zahmetlere katlanarak karnında taşımıştır; sütten kesilinceye kadar iki yıl içinde de onu emzirmiştir. Bu sebeple  (Ey insan!)  bana şükret, ana babana da teşekkür et. Yargılanıp mükâfatlandırılmak ve cezalandırılmak üzere üzere benim huzuruma döndürüleceksin. "

Süt, doğuran kadının göğüslerinde oluştuğu için kadın doğası ve Rabbimizin emzirme ile ilgili açıkladığımız Kur'ânî buyruğu ve benzerleri emzirmeyi gerektirmektedir.(Bakara 233; Ahkâf 15) Bu sebeple anneler doğurdukları çocuklarını emzirmekle yükümlüdürler. Emzirme  Rabbimizin  emrini uygulama olduğu i için  ibadettir, seküler yaşama ve estetik kaygılara karşı yapılan sevap kazandırıcı   kültürel cihaddır. Ayrıca emzirme anne olmanın gereğidir ve hamilelik ve doğum gibi çocuk üzerinde analık haklarını oluşturan ana sebeplerdendir.

Doğuran annenin hastalığı, boşanması veya ölümü gib durumlarda bebeğin süt nimetinden yoksun bırakılmaması için süt annenin  aranılması  ve bulunarak devreye sokulması da da  Rabbimizin tavsiyesidir. (Bakara 233;Talâk 6)

İslâm onay verip öğütlediği içindir ki  Müslüman Anadolu kültürümüzde de  süt analığı vardır:

Sağlık Bakanlığının Girişimi

Şu veya bu sebeple annelerinin sütünden yaralanamayacak bebeklerin anne sütü ihtiyacını karşılayabilmek için olacak Sağlık Bakanlığı Anne Sütü Bankacılığı'nı  oluşturma çalışmalarını başlatmıştır. Ne var ki bu konu, diğer toplumlardan daha fazla  Müslümanlar açısından önem arz etmekte ve ileri derecede duyarlılığı gerektirmektedir.

Süt Anneliği ve Süt Kardeşliği Evlilik Engelidir

Bunun sebebi İslâm Dîni'nin ,Kur'ân-ı Kerîm'in Nisa sûresinin 23.âyetiyle süt  anneliğini ve süt  kardeşliğini  evlilik   engeli kılmasıdır.. Anılan âyette "...Sizi emziren süt anneleriniz ve süt kızkardeşlerinizle evlenmeniz de de size haram kılınmıştır..." buyrulmaktadır.

Evlilik Engeli Kılınmasının Amacı

Doğrusunu Allah bilir süt akrabalığının amacı emzirme yoluyla çocukları korumak olduğu gibi tabii bir yolla akrabalık kurumunu geliştirmek, kadınlarla erkekler arası sosyal ilişkilere daha geniş ve meşru bir  alan açmaktır.

Süt Akrabalığını Oluşturma Şekli, Haramlık ve Ensest İlişki

Bir kadın tarafından emzirilen veya sütü içirilen bebek kendisini emziren/sütü içirilen kadının süt çocuğu ve o kadının doğurduğu ve doğuracağı bütün çocukların da süt kardeşi olur.

Bir kız çocuğu kardeşleri, dayıları ve amcaları ile evlenemeyeceği gibi, süt çocuğu da süt kardeşleri, süt dayıları ve amcalarıyla da evlenemez. Bir diğer anlatımla evlilik yasaklığı yönünden öz çocukla süt çocuğu arasında fark yoktur.

Süt akrabalığı bilinerek yapılacak evlilikler, dini ölçülerimize göre geçersizdir. Yapılacak cinsel ilişkiler  de en ağır zina türü olan ensest  ilişki niteliğine bürünür. Evlilik sonrasında ortaya çıkacak ve kanıtlanacak "evlilik engeli süt akrabalığı"  ise nikâhı düşürür. Eşlerin ayrılması gerekir.

Kayıtların Tutulmasında Duyarlılık Gerekir

Bu sebeple anne sütü bankacılığında son derece duyarlı olunması gerekmektedir. Sütü alınacak kadının kimlik bilgileri ile, sütün içirileceği  çocuğun kimlik bilgileri tespit edilip sütle  birlikte  korunulmalıdır. Bu bilgiler ,sütü alınan kadının ve içirilen çocuğun ailelerine de verilmelidir. Şimdi konu ile ilgili diğer gerekli bilgileri vermeye çalışalım:

Süt Akrabalığının Oluşabilmesi İçin Gerekenler

Evlilik engeli olacak süt anneliği ve süt çocukluğunun oluşabilmesi için;

  • a. Bakara sûresinin 233. âyetine göre emen veya süt içirilen çocuğun iki yaşını aşmamış olması gerekmektedir. İki yaşından büyük çocuğun emzirilmesi ile süt akrabalığı oluşmaz.
  • b. Bebek açlığı sebebiyle emzirilmiş olmalı, emilen süt mideye ve posası da bağırsaklara ulaşacak şekilde doyurucu ölçüde olmalıdır.
  • c. Yemeğe karıştırılarak verilen sütle süt akrabalığı oluşmaz.
  • d. Birden fazla kadının sütünü emen ve içen çocuğun birden fazla süt annesi olur.

Süt  Akrabalığı da Saygıyı Gerektirir

Evlilik engeli oluşturan süt akrabalığı, bir ömür boyu muhafaza edilmesi; sevgi, saygı ve ikramla yaşatılması gereken bir mânevI kurumdur. Bu gereklilik  Peygamberimiz Hz.Muhammed tarafından da örneklendirilmiştir. -Allah şanını artırsın- Peygamberimiz süt annesi Halime'ye büyük bir  saygı göstermiş ve süt kızkardeşi Şeyma'yı da esirlikten kurtarıp büyük ikramlarda bulunmuştur.

Bir Teklif

Sağlık Bakanlığının iyi niyeti ve hizmet amacından şüphe duymuyouz, ama  yürürlükteki Medenî Hukuku'muzda evlilik engeli kılınmayan süt akrabalığı konusundaki duyarlılığını, değişebilecek yönetimler döneminde de sürdürülebileceği hususunda kuşku duyuyoruz. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı'mıza alternatif oluşturabilecek veya ilave bir önlem olarak değerlendirilebilecek  bir teklif sunuyoruz: 

Aile hekimleri aracılığıyla her bölgemizin sütü bol olup bir diğer çocuğu da emzirebilecek emzikli kadınlar tespit edilmeli, izinleri alınması koşuluyla  onlar, zayıflık, hastalık, ayrılık  ve ölüm gibi sebeplerle çocuklarını süt annesine emzirtmek isteyen ailelerle tanıştırılmalıdır. Böylece:

a. Süt analığı uygulamasına zemin oluşturulmuş,

b. Emen çocuğa anne sıcaklığını yaşatacak ve onunla  ruhsal iletişim kurabilecek süt anası sağlanmış,

c. Aileler arasında süt akrabalığı kurulmasına ve sosyal yardımlaşmalara da vesile olunmuş olur.

Bakanlığımız, meşûruiyetini Kur'ân'dan alan süt annelik ücretinin ödenmesinde  katkı  yapabilir.

Teklif edilen  uygulamanın şüpheler içerecek anne sütü bankacılığından daha verimli ve sakıncasız olacağı kanaatindeyiz.

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/sut-akrabaligi-isiginda-anne-sutu-bankaciligi-5-307h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim