Sözcü Gazetesine Cevabım Ve Acı Bir Gerçek

Sözcü Gazetesine Cevabım Ve Acı Bir Gerçek

“Sözcü” gazetesi tam bir İslâm karşıtlığı ve basın ahlaksızlığıyla "Cennet Genel Ev mi?" başlıklı bir yazı neşretmiştir. Bu yazıda " İslâm’a Göre Cinsel Hayat" isimli eserimden alıntılandığı iddiasıyla şu ifadelere yer verilmiştir: "Cennet'e giden kadın dünyada din uğruna şehit olan erkeklere verilecek, fakat orada kadın beş erkek istemeyecek,sadece bir erkek isteyecek, ama o adam ona her türlü zevki tattıracak. Cennet giren erkeklerini cinsel uzuvları eğilmez, hep dik kalır. Erkek hem karısıyla hem de hûrileriyle sabahtan akşama kadar sürekli cima(sex) yapabilecek."

Bu ifadeler benim değildir ve kitabımda da yer almamaktadır. Arzu eden sitemizde “ www.alirizademircan.net “ yayınlanan- kitabımın Cennet ile ilgili son bölümüne bakabilir. Dileyen önceki yıllarda yayınlanmış herhangi bir baskısına da bakabilir.“Sözcü” gazetesi tam bir İslâm karşıtlığı ve basın ahlaksızlığıyla "Cennet Genel Ev mi?" başlıklı bir yazı neşretmiştir. Bu yazıda " İslâm’a Göre Cinsel Hayat"  isimli eserimden alıntılandığı iddiasıyla şu ifadelere yer verilmiştir: 

"Cennet'e giden kadın dünyada din uğruna şehit olan erkeklere verilecek, fakat orada kadın beş erkek istemeyecek,sadece bir erkek isteyecek, ama o adam ona her türlü zevki tattıracak. Cennet giren erkeklerini cinsel uzuvları eğilmez, hep dik kalır.

Erkek hem karısıyla hem de hûrileriyle sabahtan akşama kadar sürekli cima(sex) yapabilecek."

Bu ifadeler benim değildir ve kitabımda da yer almamaktadır. Arzu eden  sitemizde

'www.alirizademircan.net' yayınlanan- kitabımın Cennet ile ilgili son bölümüne bakabilir. Dileyen önceki yıllarda yayınlanmış herhangi bir baskısına da bakabilir.

Bu iftira nitelikli yazıda - hiç bir ilgisi yok iken- Beyoğlu Belediye Başkanı olan oğlum Ahmet Misbah Demircan’ın adının zikredilmesi, gazetenin  asıl kirli amacının İslâm karşıtlığı yanı sıra siyasî olduğunu da göstermektedir.

Adı geçen  gazeteyi şahsım  ve İslâm aleyhine yaptığı bu yayını sebebiyle tel’in ediyorum. Bu vesîle ile aşağıdaki bilgileri vermeyi de gerekli görüyorum.

“Cennet Hayatı”  bir îman konusudur. Bu konu ülkemizde nedense  çok az  işlenmiştir;

bu konuda yayınlanan kitablar da bir kaç tane olarak sayılıdır.

Gerek adı geçen kitabımda ve gerekse “ Kur’ân ve Sünnet Işığında Cennet Hayatı”  isimli eserimde konu incelenmiştir.

 Kur'ân-ı Kerîm  ölçü alınarak Cennet'in  önce mânevî nimetleri,  sonra da maddî olarak  nitelenebilecek nimetleri açıklanmıştır. Yine Kur'ân'dan  hareketle Cennet’e girecek dünya kadınlarının sahip olacağı 13 güzellik vasfı açıklanarak –kısmen de olsa Sünnet ölçüleriyle- cinsel hayata işaret edilmiştir.

-Allah bizleri kibirden korusun- duâsıyla ifade edeyim, kullandığımız üslûp bu güne dek kullanılabilmiş  en zarîf üslûblardan biri  olarak da değerlendirilebilir.

Acı İtiraf:

 İslâm karşıtlığının "Sözcü" sü olduğu açığa çıkan gazetenin -benim  ancak oldukça geç olarak haberdar olabildiğim- yazısı sebebiyle  müfterilere inanan bir iki  okuyucu dışında özellikle İslâmî câmiadan bize ve konuya ilişkin  hiç bir eleştiri gelmedi. Oysa bizi yaralamak isteyen  mümin  kardeşlerimizın varlığı bilinmektedir.

Mütecaviz  “Sözcü” yerilmekle beraber biz eleştirilmedik.Neden acaba? "Sözcü"ye  inanılmadığı için mi, yoksa câmiamızın kamburu olan  bir konu gündemde tutulmak istenmediği için mi?

Bendeniz yukarıda “değinilen” rivayetler ve benzerlerinin  önemli bir bölümüne elimine etmekle ve dile getirici  utanç verici ifadelere aslâ yer vermemekle  beraber, kitabımda Hûrilerin cinsel partner olacağına  ilişkin olarak – tarihî ve asrî İslâm âlimlerinin çok büyük çoğunluğunun hatalı olan ve bizi de yanıltan eserleri  çizgisinde kısa da olsa  açıklamalarda bulundum.

Son beş yıllık  dönemde Kur’ân âyetleri ışığında bizzat yaptığımız  çalışmalarla Hûrilerin erkekler yanı sıra  kadınlara da verilecek  kadın görünümlü Özel Cennet  Hizetçileri olduğun belirledik. Savaş esiri olan Câriyelerle hiç bir şekilde nikâhsız olarak ilişkiye girilemeyeceğini ve onların  ticarî amaçla alınıp satılamayacaklarını  tesbit ettik.

Böylece  İslâm’a Göre Cinsel Hayat kitabımın, geleneksel çizgide yazılan "Hûriler " ve "Câriyeler"  bölümlerindeki -önceki baskılarda kısmen düzeltilmiş olan- hataları  tashih ettim.  Ayrıca  bu iki konuda iki kitab yazmaya muvaffak oldum. Özellikle Câriyeler konusunu Kur'ân 'a  göre  işleyen  300 sayfalık kitabımın alanında tek olduğunu söylersem -lütfen-bencillik olarak değerlendirilmesin.

Câriyeler ve Cennet'te Hûrilerle yaşanacak cinsellikle ilgili olarak o kadar hadîs uydurulmuş, öyle çirkin ifadelere yer verilmiştir ki  tavsif edilemez. Câriyelere ilişkin öylesine hukûkî mevzuatlar düzenlenmiştir ki İslâm adına aslâ onaylanamaz. Daha da acı olanı, "Sözcü" nün

 -yaptığı aşağılık benzetmeyle- İslâm düşmanlığı adına yapmak istediği tahribat –bilmeyerek de olsa - İslâm’a dostluk adına yapılmıştır.

Yaşadığımız iletişim çağında kırılan kollar artık yen içinde kalmamalı ve İslâm, kendisine ait olmayanlardan  arındırılmalıdır, dedik. Bu mantıkla gerçekleri konuşturduğumuzda bize cevaplar verilmek istendi.

 Kendi karanlık dünyalarında bize cevaplar verdiğini zanneden  bazı hoca görüntülüler  ve benzerlerinin  İslâm'dan olduğu savıyla televizyon kanallarında bile  dile getirebildikleri, -internette de dolaşan- Kur’ân’a  bühtan nitelikli  çirkinlikler, yukarıda  anılan uydurmalar ve çirkinliklerin günümüzdeki devamından başka bir şey değildir.

Kurân'dan hareket edilmedikçe  problemlerimizin giderek artacağı bilinmelidir.

Dile getirdiğimiz hatalarımızın, mezkûr gazeteye  rûhsal pisliklerini  yansıtan benzetmeyi yapma hakkını vermeyeceği açıktır. Bu sebeble onları bir kez daha şiddetle yeriyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve İlâhiyatçılarımızı,  yayınladıkları  Kurân meâli ve tefsirlerinden başlamak üzere değinilen iki konuda sürdürülen hataları da düzeltmeye çağırıyorum.Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/sozcu-gazetesine-cevabim-ve-aci-bir-gercek-5-292h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim