Siyasilerimiz de Güzel Konuşmakla Yükümlüdür

Siyasilerimiz de Güzel Konuşmakla Yükümlüdür

Siyasetimizin dili zaman zaman da olsa yalan , ğiybet, iftira, aşağılama ve tehdit gibi haramlarla kirlenmekte ve Cehennemî bir yol izlemektedir. Oysaki bütün siyasilerimiz örnek olma konumunda oldukları için İslâmî çizgide daha bir duyarlı olmak konumundadırlar. Müslüman olmanın gereği budur. Uyarı görevimizi yapmış olmak için Yüce Dinimizin sözün güzelleştirilmesine ilişkin kurallarını özetlemeye çalışacağız... 

Siyasetimizin dili zaman zaman da olsa yalan , ğiybet, iftira, aşağılama  ve tehdit gibi haramlarla kirlenmekte ve Cehennemî bir yol izlemektedir. Oysaki bütün siyasilerimiz örnek olma konumunda oldukları için İslâmî çizgide daha bir duyarlı olmak konumundadırlar. Müslüman olmanın gereği budur. Uyarı görevimizi yapmış olmak için Yüce Dinimizin sözün güzelleştirilmesine ilişkin kurallarını özetlemeye çalışacağız:

 

 

Güzelliklerin kaynağı olan  ve güzellikleri yaratan Rabbimiz genelde hayatımızı, özelde sözlerimizi güzelleştirmemizi emretmektedir. Sözlerin en güzeli kıldığı Kur’ân’da, güzellikler örneği kıldığı Sevgili Peygamberimiz aracılığı ile bizlere şöyle buyurmaktadır:

“(Ey Peygamber!) Sen Kullarıma söyle: sözün en güzelini söylesinler. Çünkü Şeytan insanların aralarını açmaya çalışır. Gerçekten de Şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.” 1

Allah’ın her bir emrine itaat ibâdet olduğu için dinimiz bu Kur’ânî emirle bizlere güzel söz söylemeyi ibâdet görevi kılmıştır.

 

Güzel söz söylemekle mükellef kılınan biz müminler, bu vazifemizi yapabilmek

için hangi sözlerin güzellik vasfını taşıdığını bilmek mecburiyetindeyiz.

Bilmek mecburiyetindeyiz, çünkü güzel söz söylemek bizi Hakk’a ve Halka

sevdirecek, dünya ve âhiret hayatımızı mutlu kılacak çok mühim bir ameldir.

 

Güzel Söz: Doğru, Faydalı, Sevindirici ve Muhatabın Seviyesine Uygun Olan

Sözdür.

Mevzuumuzla alakalı Kur’an ve Sünnet ölçülerine göre tesbit ettiğimiz bu

vasıfları ana çizgileri ile göstererek “güzel sözü” tanıtmaya çalışalım.

 

A) Güzel Söz Doğru Olan Sözdür

 

Doğru söz güzel söz olduğu içindir ki Rabbimiz şöyle buyurur:

“Ey İman edenler! Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan sakının. Doğru

söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzene koysun ve günahlarınızı bağışlasın...” 2

Doğru söz güven ve sevgi doğurur, güzelliklere erdirir.

Yalan söz güvensizlik  ve nefret nedeni olur, çirkinliklere düşürür.

Yalan söz çirkinliklere bulaştırdığı için güzellik kaynağı olan imana zıttır.

Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

{“Acı da olsa doğruyu söyleyiniz...”3

 

B) Güzel Söz Faydalı Olan Sözdür

 

Faydalı söz ise öğretici, İslâm’ın, ortak aklın ve ilmin gerektirdiklerine çağırıcı

ve ibret verici sözdür. Söz faydalı olduğu sürece mutlak hayırdır. Hayır oldukça da söylenmelidir. Bunun içindir ki Peygamberimiz şöylece öğüt verir:

Allah’a ve Âhiret Günü’ne iman eden kimse sözün mutlaka hayırlısını söylesin.

Hayırlısını söyleyemiyorsa konuşmasın.” 4

Evet, sözün hayırlısını söyleyemeyen sükût etmelidir, çünkü hayırlı olmayan

söz zararlı olmasa dahi kaçınılması gerekli bir faydasızdır. Mümin

faydasız söz iş ve davranışlarla meşgul olmamalıdır. Zira Rabbimiz Firdevs

Cennetlerine girecek gerçek müminleri: “Onlar faydasız söz ve

işlerden şakınıcıdırlar.” şeklinde vasfederek övmekte, Peygamberimiz de şöyle

buyurmaktadır:

Kendisini ilgilendirmeyen; faydasız söz ve işleri bırakması müminin

Müslümanlığının güzelleşmiş olmasındandır.”5

 

C) Güzel Söz Sevdirici ve Sevindirici  Olan Sözdür

 

Müjde vasfını taşıyan, kaba bir tebliğ tavrıyla değil de ince bir telkin edasıyla şefkatle söylenen her sevdirici ve sevindirici söz pek tabîi ki güzeldir.

Bizleri bu güzelliğe erdirmek içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:

[“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyip - sevdiriniz. Nefret ettirmeyiniz.”

“Sevdirici ve sevindirici tatlı bir çift söz muhataba yapılmış mânevî bir yardımdır.”] 6

Evet, tatlı bir çift söz Kur’an açıklamasına göre ardından başa kakılan

maddî bir sadakadan/yardımdan daha hayırlıdır. Sevdirici ve sevindirici güzel söz pek hayırlı bir amel olduğu içindir ki, kazandıracağı mükâfat da pek büyüktür. Alınacak büyük  sevabı bildirmek için Şanlı Peygamberimiz müminlerden bir topluluğa şöyle buyurdular:

 

Cennette içi dışından, dışı içinden görülen özel  yerler vardır.

 Bu yerler sevdirici ve sevindirici sözlerle tatlı tatlı konuşan, yemek yediren

oruca devam eden ve insanlar uykuda iken geceleri kalkıp Allah’ın rızası için namaz kılan müminlere verilecektir.”7

 

Nefret ettirici ve üzücü söz elbetteki çirkindir. Çirkin olduğu için de

Âhiret azabına sürükleyicidir. Peygamberimiz “Sözleri işleri ve davranışlarıyl ıstırap veren kişi  azaba uğrayacaktır.” buyurmakla bu gerçeği açıklamıştır.8

.

 

D) Güzel Söz Muhatabın Seviyesine Uygun Olan Sözdür

Bu tür söz şüphesiz güzeldir. Muhatap tarafından-anlaşılmayan

sözün doğruluğunun, faydalılığının ve de sevdiriciliğinin bir anlamı olmaz ki güzel olabilsin.

Peygamberimiz bu güzellik ölçüsü için  şöyle buyurur:

“Bizler Rabbimiz tarafından insanlara aklî seviyelerine uygun olarak konuşmakta emrolunduk.” 9

 

Nahl sûresinin 125. âyetinde bu ölçüyü İslâm Dini’ne çağırırken  de kullanmamızı

Emreden Rabbimiz, muhatabımızın durumuna göre bazen aklî ve ilmî

deliller serdetmemizi, bazen güzel öğütler vermemizi ve bazen da en güzel

usulle tartışmaya girmemizi emrederek bize netice almanın verimli yollarını göstermiştir.

Muhatabın seviyesine uygunluğu sözün güzelliği olduğu gibi anlaşılamayacak

kadar kısa, usanç verecek kadar uzun olmaması da güzelliğidir.

Hususiyle çok söz hatadan uzak kalamayacağı için uzunluğu nisbetinde

çirkinleşir ve  günahkâr kılabilir.

Bu gerçeği bildirmek içindir ki Peygamberimiz  şöyle buyurmuştur:

[“Allah’ı anma, doğrulara çağırma ve yanlışlardan sakındırma vasfını taşımayan

bütün sözler insanın hiç şüphesiz lehine değil aleyhinedir.”

“O halde Allah’ı anmaksızın sözü çok uzatarak çirkinleştirmeyin. Zira

Allah’ı anmaksızın çokça konuşmak kalp katılığına sebeptir. Allah’a en uzak

olan insanlar ise katı kalpli insanlardır.”]10

Allah’ın rahmetine uzak olmanın sonucu ise pek tabii ki Âhiret zilleti ve

elemidir. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur.

 

“Kıyamet Günü’nde sizden kendilerini hiç mi hiç sevmeyeceğim ve benden pek

¸ok uzakta kalacak olanlarınız çok konuşanlarınız, sözleriyle insanlar üzerinde üstünlük sağlamak isteyenleriniz ve bir de kendilerini büyük görenlerinizdir.”11

 

Mevzuumuzu hulâsa ederek deriz ki, Rabbimizin her bir emrine itaat gibi

sözün güzelini söylemek de ibâdettir. Doğruluk, faydalılık, sevdiricilik, sevindiricilik,

muhatabın seviyesine uygunluk ise güzel sözlü olmanın ana yollarıdır.

Bu yollar Cennet’e götüren ibadet yollarıdır.

Sözün güzelini söylemeye çalışalım. Zira çirkin söz halkın nefretini ve

Hakk’ın da azabını çeker. Bunun içindir ki Peygamberimiz ‘İnsanları Cehennem’e

düşürecek en çok hangi amellerdir?’ sorusunu, “Dil ve cinsel organla işlenen

amellerdir.” buyurarak cevaplandırmıştır.”12

Güzelini söylemekle emrolunduğumuz sözü güzel bitirebilmek için yazımızı, çirkinliklerden koruyucu ve güzelliklere yönlendirici yücelikteki bir hadîsle bağlayalım.

-  Ey Müminler!Kim bana iki ayağı arasındaki üreme organını ve iki çenesi

arasındaki dilini haram kılınan işler ve sözlerden  koruyabileceğine garanti verebilir ki ben de ona Cennet’i garanti edeyim.” 13

 

 

1 İsra 53.

2 Ahzab 70-71.

3 K. Hafâ Hn. 1890, 865.

4 Et-Tac 5/183.

5 Müminun 5; Eet-Tac 5/186.


Ali Rıza DEMİRCAN

http://www.alirizademircan.net/siyasilerimiz-de-guzel-konusmakla-yukumludur-5-300h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim