Şerîat Nedir?

Şerîat Nedir?
Halkımızın bilinçsizliğinden yararlanan bazı çevreler Şerîat sözcüğünü kullanarak kültürel terör estirmektedirler. Müslüman aydınları sindirdikleri için kimse de sesini çıkartmamaktadır.İşin ilginç yanı Şerîat kavramını kullanarak İslam’a saldıranlar aslında İslâma değil kendi cehaletlerine tecavüz etmektedirler. İslâmî Îmanı zedeleyen bu konuya aşağıda sunduğumuz makalemizle açıklık getirmek gereğini duyduk.

 
Halkımızın bilinçsizliğinden yararlanan bazı çevreler  Şerîat sözcüğünü kullanarak kültürel terör estirmektedirler. Müslüman aydınları sindirdikleri için kimse de sesini çıkartmamaktadır.İşin ilginç yanı Şerîat kavramını kullanarak İslam’a saldıranlar aslında İslâma değil kendi cehaletlerine tecavüz etmektedirler. İslâmî Îmanı zedeleyen   bu konuya aşağıda sunduğumuz makalemizle açıklık getirmek gereğini duyduk.
                                                                                  Ali Rıza Demircan
 
 
Şerîat Nedir? Şerîat İnsanı Kimdir?
 
      Şeriat İslamî bir kavramdır.Temel kaynaklarımzda şöyle tanımlanmaktadır.
 
Şeriat:Allah’ıninsanlariçinkoyduğuveelçisiMuhammed(s.a.)aracılığıile duyurduğuKurânî, aklî   ve  ilmî yasalarbütünüdür. (Kurtûbi.El­CamiuliAhkâmil­Kur’ân,16/163)
BuşekildekitanımıylaŞeriatİslâm’dır;İslâm Hukuku’dur.Şeriatİnsanı,buYüceŞeriat’e­nvarlığıylainananveonuyaşamakveyaşatmakaşkınıruhundataşıyanki­şidir.
İslâmveŞerîat,Mü’minveŞerîatİnsanımanalıdır.Buitibarla,İslâm Dini’neimanedenbütünmü’minlerşerîatinsanıdır.İslâmanlamınaŞeriatbi­ zimHayatNizâmı’mızdır.
Mü’minlerin büyük çoğunluğu  bu gerçeği bilmediği içindir  ki,  İslâm Dini’nekarşıinkârındaşuurlufertlervegruplar,şerîatveşerîatçıkelimelerini kalkanyaparakyücedinimizesaldırmaktadırlar.Bâtıllarlaşartlanmışilmîdü­ şüncedenyoksunkafalarındaşekillendirdikleriirticamodelinivegericitipini bumukaddeskelimelerlepatentleyerekinsanlarıyanıltmaktadırlar.
Küfüryobazlığı,devrimciliktaassubu,çağdaşlıközentisiadınaveörtü­
çıkar­  amacıylayürütülenvegerçekleritahrifadınaesasına dayanan buçalışma,şüphesizşerîatveşerîatdüşmanlığıoluşturmaktavegeliştirmek­ tedir.Ancakciddîbirincelemeyapıldığızamangörülecektirki,muarızlarımız (karşıtlarımız)durumunadüşürülenyarı aydın zümreaslındaYüce şerîatımıza
vegerçekşerîatinsanınadüşmandeğildirler.Ancakkendilerineşerîatveşerîat
 
 
1 .insanışeklindetakdimolunan,şerîatimizindeşiddetlereddettiğiirticamode­
linevemutaassıpyobazörneğinedüşmandırlar.
 
Şerîat Kavramından Ne anlıyorlar?
Onlarınşerîatkavramındananladıklarıveçağrışımyaptıklarıdüzenmo­
delinişöyleceçizebiliriz:
 
“İlimvetekniğekarşıtutucu

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/seriat-nedir-5-282h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim