Oruç Allah'ın emridir (Takvim Gazetesi - 11 Ağustos 2010 tarihli yazısı)

Oruç Allah'ın emridir (Takvim Gazetesi - 11 Ağustos 2010 tarihli yazısı)
Bu mübarek ayın hakkımızda büyük hayırlara vesile olmasını Yüce Mevlâmızdan niyaz ederek mesajımıza başlıyorum. Ramazan ayı Hayat kitabımız Kur'ân-ı Kerim'in yücelttiği bir aydır.

Bu mübarek ayın hakkımızda büyük hayırlara vesile olmasını Yüce Mevlâmızdan niyaz ederek mesajımıza başlıyorum.

Ramazan ayı Hayat kitabımız Kur'ân-ı Kerim'in yücelttiği bir aydır.
Çünkü Kur'ân Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. Oruç gibi ana bir ibadetimiz de Kur'ân'la bu aya tahsis buyrulmuştur. Biricik Hayat Önderimiz Hz.Muhammed (sav)'de Ramazan ayının yüceliği ile ilgili pek çok açıklamalarda bulunmuştur.

Ashab-ı Kiram'dan Hz. Selman'ın açıklamasına göre Şaban ayının son günü peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır! - Ey insanlar! Büyük ve bereketli bir ay gölgesini üzerinize saldı. Bu ayda bin aydan daha hayırlı olan bir gece; (Kadir gecesi) vardır. Allah bu ayın orucunu farz kıldı.
Gecelerini ibâdetle (değerlendirmeyi de) öğütledi. Allah'ın sevgisine ermek için kim bu ayda bir hayır yaparsa Ramazan'ın dışında yetmiş hayır yapan kişi gibi sevab kazanır. Kim de bu ayda bir farz yaparsa bu ayın dışında yetmiş farz yapan kişi gibi sevab alır. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın mükâfatı ise Cennet'dir. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Mü'minlerin rızıklarının artırılacağı aydır. Kim bu ayda bir oruçluya iftar verirse bu onun günahlarının bağışlanmasına ve nefsinin Cehennem'den kurtulmasına sebeb olur. Ayrıca oruçlunun sevabından bir kısmı eksiltilmeksizin ona oruçlunun mükâfatı gibi mükâfat verilir.(Allah'ın Resûlü'nün öğütlerinin bu bölümünde sahabiler) sordular:

- İyi ama ya Resûlallah! Her birimiz oruçluyu iftar ettirecek yiyeceği bulamamaktayız. - Allah bu sevabı oruçluyu bir hurma ile, bir yudum su ile veya karıştırılmış süt ile iftar ettirene de verir. Bu ay, evveli rahmet, ortası bağışlanma ve sonu da Cehennem'den kurtuluş olan bir aydır.
Her kim yönetimi altındakinin işini azaltırsa Allah onu bağışlar ve onu Cehennemden kurtarır. Bu ayda dört ameli çok çok yapınız. (Bunlardan) ikisi ile Rabbinizi razı edersiniz. İkisini yapmaya ise daima muhtaçsınız. Rabbinizi hoşnut edeceğiniz iki amel Allah'tan başka hiç bir ilâh olmadığına şehâdet (etmeniz) ve O'ndan affınızı dilemenizdir. Yapmaya muhtaç olduğunuz iki amel ise Allah'dan Cenneti istemeniz ve Cehennem ateşinden O'na sığınmanızdır. Her kim oruçluya su içirirse Allah ona benim havzımdan su içirir ve O Cennet'e girinceye kadar bir daha susamaz.

Sevgili Peygamberimizin Ramazan ayının kudsiyeti ve içerdiği hayırlarla ilgili yaptığı açıklamalar gayet açık ve seçiktir. Bu nebevî açıklamaların doğrultusunda Ramazan ayını değerlendirmeye çalışmak görevimizdir. Oruçlarımızı tutmalı, birliğimizi pekiştirecek ve sevaplarımızı artıracak teravih namazlarını cemaatle kılmaya çalışmalıyız.

Özellikle oruçlulara yemek yedirmek Cehennem'den kurtuluşa vesile, Cennet'e girmeye de sebeb olacağından ana-baba ve kardeş gibi yakınlarımıza da olsa iftar vermeliyiz.
Zekâtlarımız ve diğer ibadetlerimiz, asgari yetmiş kat fazla sevap sağlayacağından Ramazan ayında maddî manevî yardımlarımızı artırmalıyız. Yönetimimiz altındaki insanların Oruç ibadetine saygı göstermeli, işlerini hafifletmeli, imkân ölçüsünde iftarlarını aileleriyle yapmalarına yardımcı olmalıyız. "Lâilahe illallah' zikrini çokça yapmalıyız. Rabbimizden bağışlanmamızı dileyerek, Cennet'ini istemeli, Cehennem azabından da O'na sığınmalıyız. Böylece Kur'ânın indirildiği ayda nefsimize Kur'ân terbiyesini uygulamalıyız.

İsra sûresinin 9-10. âyetleriyle açıklanan gerçeği de göz önünde bulundurmalıyız: "Gerçekten de bu Kur'ân, (insanları) en doğru yola ulaştırmakta, iyi işler yapan inananlara, (âhirette) kendileri için çok büyük bir karşılık olacağını, âhirete inanmayanlara ise çok acı veren bir azab hazırlayacağımızı haber vermektedir."


KUR'AN'DAN CENNET MÜJDELERİ
"Kim bir kötülük yaparsa, ancak onun kadar ceza görür. Kadın ve ya erkek, mü'min olarak Salih ameller işlerse, işte onlar Cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır."
(Mümin 40)

SALİH AMEL
Kur'an'ın temel kavramlarından biri olan ve özellikle Cennet'e gireceklerle ilgili olarak çokça kullanılan "Salih amel," kısaca Allah'ın rızası ve kamu yararı amaçlanarak yapılan İslam Dini ne uygun söz davranış ve iş olarak tarif edebiliriz. Salih amellerin başında namaz, zekat ve cihad gibi farz kılınan görevlerimizle; yalan, zina ve faiz gibi kaçınmamız gereken haramlardan sakınmak gelmektedir. Haramlardan hür irademizi kullanarak kaçınmak da Salih ameldir. Bunun içindir ki büyük haramlardan kaçınmak diğer günahların bağışlanmasına sebep olmaktadır. Bu hakikat Kur'an'da şöyle açıklanmaktadır: "Siz yasakladıklarınızın büyüklerinden kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir giriş yeri olan Cennet'e sokarız."
(Nisa 31)

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/oruc-allahin-emridir-takvim-gazetesi-11-agustos-2010-tarihli-yazisi-4-202h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim