Meleklere ve Görevlerine İman ile Yükümlüyüz

Meleklere ve Görevlerine İman ile Yükümlüyüz
Varlıkları Kur’ân’la bildirildiği için Meleklere îman etmek farzdır. Onları inkâ etmek kişiyi kâfir kılar. Kur’ân ve Sünnet’in açıklamalarına göre Melekler, Allah’ın insanlardan önce yarattığı varlıklardır. İnsanlar topraktan, cinler yalın ateşten ve melekler de nûrdan yaratılmşlardır. İslâm bilginlerini genel kabulüne göre mahiyetini bilemediğimiz nûranî bir maddeden yaratıldıkları için aslî hüviyetleri içinde yalnız peygamberler tarafından görülebilirler.

Göklerde yaşarlar. Görevleri gereği yeryüzüne de inerler. Erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yemezler, içmezler ve uyumazlar. Süratle giderler ve gelirler. İnsan sûreti dahil değişik sûretlere girebilirler.

İnsanlar gibi nefsi arzuları ve emelleri, iradelerini kullanma hürriyetleri yoktur. Güneşin ve ayın yörüngelerinde seyretmesi, kalbimizin ve sinir sistemimizin çalışması gibi iradelerini yönlendirmeksizin ancak kendilerine emredileni yaparlar. Bu sebeple iradelerini kullanarak ilahi emirlerin gereğini yapan îmanlı ve amelli insanlar meleklerden üstündür.

 Melekler farklı yaratılıştadırlar. Bir kısmı iki kanatlı, bir kısmı da üç ve dört kanatlıdır. Cebrail’in altı yüz kanadı olduğunu Peygamber’imiz açıklamıştır. Ancak meleklerin kanatları biz insanların çağrışım yaptığı gibi kuş kanatları türünden değildir. Onların kanatları, Allah’ın emirlerini uygulamadaki güçlerini yansıtan özellikleridir ve mahiyeti bizim bilgimizin dışındadır. Meleklerin sayıları yalnız Allah’ın bileceği kadar pek çoktur.

Meleklerin görevleri nelerdir?

Meleklerin metafizik alemlerde vazifeleri olduğu gibi evrenle ve yer küremizle ilgili görevleri, insanlarla alâkalı ödevleri de vardır:

a- Fizik ötesi alemlerdeki görevleri, Allah’ı zikretmek, O’nun emirlerini uygulamak, Arş alemini taşımak, cennetlikleri selâmlamak ve onlara hizmet etmek, cehennemlikleri cezalandırmak, Peygamberlere vahiy getirmektir.

b- Evren ve yer küremizle ilgili vazifeleri ise, gezegenler arasında düzeni sağlamak, onları yörüngelerinde seyrettirmek, rüzgârları yönlendirmek, yağmurları yağdırmak, toprak bitkilerini programlamak ve bitirmek, öz ifadeyle evrende ve yer küremizde vücuda gelen bütün tabîat olaylarını düzenlemek, yönetmek, vücuda getirmek ve sonuca götürmektir.

c- İnsanlarla ilgili görevleri şunlardır: İnsanlara iyi, güzel ve doğru olan duyguları ilhâm etmek, mü’minlerin kalbî dirençlerini artırmak ve onlara duâ etmek, insanların iyi ve kötü amellerini görüntülemek,yazmak ve arşivlemek, onları kader programında yer almayan tehlikelerden korumak, Kur’an okunan yerlere inmek, Allah’ı zikreden topluluklara katılmak, Cuma namazına gelen mü’minleri erkencilik sırasına göre tesbit etmek ve Cuma hutbesini dinlemektir. Ayrıca mü’min ilim adamlarını tebrik etmek, Kadir gecelerinde yeryüzüne inerek mü’minleri selâmlamak, müjdeler getirmek, Allah’ın sevdiği ve sevmediği insanları insanlara fısıldamak, canları almak ve mü’minleri Cennetle müjdelemek vs.’dir.

 Üç başlık altında açıklamaya çalıştığımız bütün bu görevler ayrı ayrı melek toplulukları tarafından yapılmaktadır. Vahiy meleği ise Cibrîl (Cebrail) dir.

 Meleklerle ilgili olarak verdiğimiz bu bilgiler bütünüyle âyetler ve hadîslere dayanmaktadır.

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/meleklere-ve-gorevlerine-iman-ile-yukumluyuz-20-636h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim