Kur’ân’ın Tanımı ve Mesajları

Kur’ân’ın Tanımı ve Mesajları

Kur’ân, Yüce Dinimiz İslâm’ın temel kaynağıdır. O, söz ve anlam olarak Allah’ın Kitabıdır.Vahiy meleği Cibril aracılığı ile son ve evrensel Peygamber kılınan Hz.Muhammed’e indirilmiş, onun tarafından insanlığa sunulmuştur.    

      Kur’ân, Yüce Dinimiz  İslâm’ın temel kaynağıdır. O, söz ve anlam olarak Allah’ın Kitabıdır.Vahiy meleği Cibril aracılığı ile son ve evrensel Peygamber kılınan Hz.Muhammed’e indirilmiş, onun tarafından insanlığa sunulmuştur.

    a- Kur’ân, yaratıcımız olan Allah’ı yüzü aşkın sıfatıyla bize tanıtır. Kur’ân’a göre Allah birdir, varlığını kendisinden alandır. Kum taneciklerinden galaksilere kadar  bütün varlıkları yaratan ve her an yaratmakta olandır. Doğmamıştır,doğurmamıştır.Yarattığı hiçbir varlık O’nun eşi ve benzeri değildir.O,dilediğini yaratmaya gücü yetendir, bütün varlıklar O’na muhtaçtır. Yarattıkları üzerinde egemenlik hakkı O’nundur.

  b-Kur’ân evreni ve yer küresini tanıtır. Onların yoktan var edildiğini ve Kıyamet olgusuyla birlikte köklü bir değişime uğratılarak kendilerine özgü ölümü tadacaklarını  açıklar.Kur’ân fizik evrenin ötesinde Cennet ve Cehennemi içine alan daha mükemmel bir alemin varlığını bildirir. Ölümle başlayacak ahiret hayatının varlığını bildirir.

     c-Kur’ân insanı tanıtır.Ona göre insan emirleri ve yasaklarına uyarak Allah’a ibadet etmesi için en güzel şekilde yaratılmıştır. Yeryüzündeki bütün varlıklar onun için halk edilmiştir. Güneş ay ve yıldızlar ona hizmet vermesi için yapılandırılmıştır. İnsan için kabir hayatıyla başlayacak ebedî bir hayat vardır.O,, tüm iradeli inançları, sözleri, davranışları,işleri ve ilişkilerinden sorgulanacak, mükâfat olarak Cennet’le, ceza olarak Cehennem’le azaplandırılacak  ebediliğe erdirilmiş sorumlu varlıktır.

      d- Kur’ân insanlığın ulu önderleri olan Peygamberleri tanıtır. Onların şahsında insanlık tarihini özetler. Zalimleşen nice inkârcı toplumun yıkıma uğratıldığını duyurur.

       e- Daha da önemlisi Kur’ân, insanlığa, insanın insanı sömüremeyeceği adaletli ve erdemli bir yaşam düzeni sunar. Bu ilahî düzeni şöylece özetleyebiliriz:

         

“Yaratıcı Rab olarak Allah, yarattığı  bütün varlıklar  üzerinde egemendir.Renk          ve dil            farklılıkları içinde insanlar,insan olarak hür ve           eşit yaratılmışlardır.

Üstünlük inançta ve erdemli yaşantıdadır. Allah’a açık isyan ve insan haklarına tecavüz eylemleri dışında hürriyetler sınırlandırılamaz. Can-mal dokunulmazlığı  vicdan  ve  din  hürriyeti,  öğretim ve   örgütlenme,  seçme  ve seçilme      hakları   gibi    temel                    haklar                ve

özgürlükler,Allah’ın doğuştan insana verdiği ve korunmalarını emrettiği görev nitelikli çiğnenemez değerlerdir.   Hukuki ve sosyal adalet,liyakatlileri görevlendirme,    şûra (danışma,            seçim),   faydalılara yönlendirip      zararlılardan sakındırma,   toplumsal              hayatın                temel yasalarıdır.Barış, ilkedir.     İnsanlara      zulüm ve        canlılara    işkence yasaktır. Düşmanlara bile adalet kuraldır. Yasalar herkesi bağlar. Cezalar şahsidir. Yargı kararıyla suça bire    bir ceza   yöntemi    kutsal   ilkedir.  Toplumsal     hayatın temeli ve nesillenmenin         yöntemi,nikah akdine  dayalı  aile düzenidir. Miras hakr.

İnsan öldürme, inançlara baskı,işkence,içki,      kumar, zina,faiz,   rüşvet zulüm … ve benzeri                          haramlar-yasaklar da meşrulaştırılamaz eylemlerdir.

Hayatın  amacı,  bu  temel  yasalar  ve  namaz,oruç, zekât ve hac gibi   ibadetler  çizgisinde  kulluk bilinci içinde yaşayarak, ebe hayatın mutluluğuna ermektir.”(Ali Rıza Demircan Cuma Mesajları Beyan İst.2008)

               Sevgili okurlar! Allah’ın Kitabı olduğuna inandığımız Kurân’ı daha iyi anlama ve yaşama kararını alarak hayatımıza beyaz bir sayfa açmalıyız ki dünyamızı ve âhiretimizi mutlu edebilelim.

 

 

 

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/kuranin-tanimi-ve-mesajlari-5-283h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim