KUR’AN’DA AHİRET HAYATI – 1

KUR’AN’DA AHİRET HAYATI – 1
KUR’AN’DA AHİRET HAYATI – 1İslâmİtikad Nizâmı'nda temel iman esaslarından biri Âhiret Günü'ne inanmaktır;inançlarımız ve amel­lerimize göre, mutluluk dolu, ya da belirli bir süresi ve­yabütünü azaplarla çevrili ebedî bir hayat yaşamak için, ölümden sonra tekrardiriltileceğimize iman etmektir. İnsan, bu yüceler yücesi güne inanmadıkça, bu mu­kaddes gün&.

KUR’AN’DA AHİRET HAYATI – 1

İslâmİtikad Nizâmı'nda temel iman esaslarından biri Âhiret Günü'ne inanmaktır;inançlarımız ve amel­lerimize göre, mutluluk dolu, ya da belirli bir süresi ve­yabütünü azaplarla çevrili ebedî bir hayat yaşamak için, ölümden sonra tekrardiriltileceğimize iman etmektir.

İnsan, bu yüceler yücesi güne inanmadıkça, bu mu­kaddes günüyakınlardan yakın bilmedikçe, bu günün korkusuyla ürpermedikçe, bu gününsaadetine arzu duymadıkça Dünya Hayatı'nı manalandıramaz, yaşama aşkı ve emelleriyledolu canlı ve gayeli bir hayat süre­mez, iradesi ve imkânlarını faziletlereyönelterek özle­mi duyulan bir Hak ve Halk insanı olamaz.

Bununiçindir ki, Âhiret Günü'ne îman konusu Kur'ân-ı Kerim'de pek çok işlenmekte, buAzîm Gün'ün varlığı ve oluş şekli şuurlara yerleştirilmekte, bu mut­lak adaletgünündeki ilâhî muhakeme bütün dehşeti ve ayrıntılarıyla bildirilmekte, Cennetve nimetleri, Ce­hennem ve azabı gayet açık bir şekilde tasvir olunmak­tadır.

İnşâallah bu ve gelecekhaftaki hutbelerimizde «Âhiret Günü» mevzuunu Kur'ân'ımızda açıklanan şek­liyleözetleyerek sunmaya çalışacağız.

Bu gerçek ve yüce gününbiricik mâliki ve hâkimi olan Mevlâmız şöyle buyurur:

[«İnkarcılar, öldüktensonra asla diriltilmeyeceklerini zannedip iddia ettiler. (Ey Peygamber! Onlara)de ki: Hayır, (zannettiğiniz gibi değil.) Rabbim hakkı için muhakkakyaptıklarınız size haber verilecektir. Bu ise, Allah'a göre kolaydır.»

«- Gökleri ve yeriyaratan (Allah'ın), onlar gibisini yaratmağa gücü yetmez mi? Elbette buna gücü ye­ter.O, her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir.»] (])

Aziz Mü'minler!

İnsanların inanmayaçağrıldıkları Ahiret Günü'-nün, Kâinat Nizâmı'nın çöküşü ile başlayacak ilksafhasını ve insanların büyük bir korku ve dehşet içeri­sinde kabirlerindendiriltilerek çıkarılacaklarını Kur'an'ımız şöyle açıklamaktadır.

[«- Gök, yarıldığı zaman,»

«Güneş, durulduğu (veziyası söndürüldüğü za­man,)»

«Yıldızlar, dökülüp saçıldığı zaman,»

«Dağlar, yürütüldüğü(toz, duman olduğu) za­man,»

«Denizler, fışkırtıldığı,kabirler (in toprağı) alt üst edildiği zaman,»

«İnsan, ‘kaçış nereye?'diyecek. Hayır, hiç bir sığınak yok.»

«O gün, kişi, (Hak iddiaederler korkusuyla) kar­deşinden, anasından ve babasından, zevcesinden ve^oğullarından kaçacak.»

«O gün, herkesin (varıp) duracağı yer ancak Rabbin(in huzurudur.)»]

Muhterem Mü'minler!

Manâlarını sunduğumuzKur'ân âyetlerinde oluş şekli açıklanan Âhiret Günü'nde insanların Allah'ınhuzurunda nasıl muhakeme olunacaklarını da Kur'ân'ımız sayece belirtmektedir:

[«Herkesin boynunaişledikleri amelleri dolarız ve Kıyamet Günü açılmış bulacağı kitabı önüneçıkarırız (ve şöyle deriz.)

(Amel) Kitabı'nı oku.Bugün kendi hesabını kendin göreceksin.»

«Amel Kitabı ortayakonunca, suçluların onda ya­salı olanlardan korktuklarım görürsün.

- Vah bize, ey­vah bize!Bu amel kitabı, nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini saymış-derler.

Yaptıkla­rını hasarbulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez.» «İşte o gün ağızlarını mühürleriz.)

Kendi dilleri, elleri veayakları yapmış olduklarına tanıklık eder, O gün, Allah onlara kesinleşmişcezalarım verecek­tir. Allah'ın apaçık hak olduğunu bileceklerdir.»] (s)

Aziz Mü'minler!

Mükâfat ve ceza tevziindeAllah'ın adaleti tecelli etmeye başlayınca, Allah'ı, elçisini ve kanunlarınıtanımayan inkarcı ve isyancıların, yoksun kalacakları mut­luluktan veuğrayacakları azâbdan ötürü pek büyük ne­damet duygulan içerisindevahlanacaklarını, ama bu sızlanışların bir faydası olmayacağını, zira hiç birdost ve yardımcının bulunmayacağını da Kuranımız bütün tafsilatıylaaçıklamaktadır.

Evet, onlar korku veızdıraplarından. vahlanacaklar.

Rabbimiz şöyle buyurur:«... O gün kişi elleri ileyapıp öne   sürdüğü işlerebakar, inkarcıve isyancı kişi de şöyle der. Ah! Ne olur­du ben bir toprak olaydım. (Keskidirilmeyeydim.)»

«Ne olaydı, ben HakPeygamberle (ve O'nun izindekilerle) beraber bir kurtuluş yolu edineydim.

Yazıklar olsun bana!Keski, beni sapıtan falanı dost edinmeyeydim.

Vallahi beni, banageldikten sonra Kur'ân (düze­ni) nden o sapıttı.»

«Artık onlara, aracıların şefaati fayda vermez.»

«(Zaten Allah'ı, elçisinive kanunlarını tanıma­makla öz nefislerine, hakları çiğnemekle de fertlere vetopluma) zulmedenlerin ne dostu ne de dinlenir bir şe­faatçisi olur.»] (*)

Aziz Mü'minler!

Kur'ân ve Sünnetaçıklamalarına göre, iman etme­dikçe ve tevbe ile arınarak İslâm Nizâmı'nıyaşamadık­ça, Allah'a, Peygamberlerine ve Ahiret Günü'ne inanmayanlar,Mevlâmızın ve Peygamberimiz'in hayatımızı düzenleyen emir ve yasaklarınauymayanlar Cehennem'e atılacaklar. Evet inançsızlar, namaz kılmayanlar,cemiyetin fakir kesimini kalkındırmak istemeyenler, zekât vermeyenler, çeşitlientrikalarla fert ve toplum haklarına tecâvüz edenler, zinacı, içkici veçekiştirici­ler, Hak'ka çağırdıkları halde Hak'la yaşamayanlar gi­bi inkarcılarve günahkârlar, inanmadıkları veya aza­bından kaçındıracak bayatısürdürmedikleri için

Cehennem'e atılacaklar veAllah onlara şöyle buyuracak:«Bu (âhiret) günümüze kavuşmayı unutmanızakarşılık tadın azabı. Doğrusu (şimdi) biz de sizi unut­tuk. (Sizi Cehennem'ebıraktık.)

Yaptıklarınıza karşılık,çekin o, ardı arkası kesilmeyen azabı!»

İslâm Nizâmı'nı hayatdüzeni edinerek Allah'a ve Peygamberine itaat edenler de mutluluk yurduCennet'lere gönderilecekler ve onlara şöyle denilecek:

[«İşte, (söz, iş vedavranışlarınızla) İslâm Nizâmı'­nı yaşamanız sebebiyle mirasçısı olduğunuzCennet.»

«(Her türlü elemdenarınmışlık,) selâmet size. Ar­tık mutlusunuz. Ebedî olarak kalmak üzere girinCen­nete.»] (")

Mevzuumuza, gelecekhaftaki hutbemizde devam edeceğimi bildirir, hutbemi bir hadis anlamıyla bitiri­rini:

İbn-ü Ömer (R.) anlatıyor.

Allah'ın Resulü (S.) ileberaberdim. Ensar'dan bir sahâbî (Allah'ın Resûlü'ne) geldi ve O'na selâmverdi. Sonra da sordu:

-  YaResûellah! Mü'minlerin en üstünü hangisi­dir?

-  Onlarınahlâkı en güzel olanıdır.

-  (YaResûlellah!) Mü'minlerin en zekisi hangi­sidir?

-  Onlarınölümü en çok hatırlayanı, ölümden son­rası için en güzel bir şekilde (Âhiret)hazırlığı yapanı­dır.

-  İşte onlar,(evet bu gibiler) en zeki mü'minlerdir.

1. Tegabun, 7; Yasin,81.

2. Sırasıyla bak.İnfitar, 1; Tekvîr, 1; İnfitar, 2; Tekvîr, 3; İnfıtar, 3 4; Kıyame, 19; Abese,34-36; Kıyame, 12.

3. Sırasıyla bak.İsra, 13-14; Kehf, 49; Nur, 24-25.

4. Sırasıyla bak.Nebe, 40; Furkan, 27-29; Muddesir, 48; Mümin, 18.

5. Secde, 14.

6. Araf, 43; Zümer,73.                .

7. Tac, 5/212; İ.Mace, Hn. 4259.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/kuranda-ahiret-hayati-1-3-114h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim