Kurân’a Göre İnsanın Tanımı

Kurân’a Göre İnsanın Tanımı
Bütün ilmî çalışmalar, tüm siyasî faaliyetler, çeşitlenerek artmakta olan üretimler ve çok yönlü sosyal hizmetler, insanın mutluluğunu amaçlamaktadır.  İnsan hakları ve özgürlüklerini içeren, ulusal ve milletlerarası düzeyde onaylı, siyasî ve hukuki metinler de insan düşüncesi ve tecrübesinin gelişmiş ürünleri olarak aynı amaçla yürürlüktedir.

Bütün ilmî çalışmalar, tüm siyasî faaliyetler, çeşitlenerek artmakta olan üretimler ve çok yönlü sosyal hizmetler, insanın mutluluğunu amaçlamaktadır.

 İnsan hakları ve özgürlüklerini içeren, ulusal ve milletlerarası düzeyde onaylı, siyasî ve hukuki metinler de insan düşüncesi ve tecrübesinin gelişmiş ürünleri olarak aynı amaçla yürürlüktedir.

Böyle olmakla beraber insan mutlu edilemiyor. Kişiler arası tecavüzler, bölgesel çatışmalar, milletlerarası savaşlar devam ediyor. Zulümlere gerekçeler üretilip, zayıf fertler ve topluluklar eziliyor, kanı emilircesine sömürülüyor.

Bütün bu olumsuzlukların ana sebebi, Allah'a ve ölümle başlayacak ahiret hayatına, ilâhî sorgulamaya; Cennet'e ve Cehennem'e iman yoksunluğudur veya inanç zaafıdır. Bu ana sebebe bağlı olarak da insanın insan tarafından tanınamayışıdır. Tanınamayan insan nasıl mutlu edilebilir?

İnsanın, insan tarafından tanınabilmesinin tek yolu, onu yaradan Allah'ın bildirilerine başvurmaktır. Bir diğer ifadeyle, ilâhî orijinalitesini koruyan son kutsal kitap Kur'ân-ı Kerim'in açıklamalarını öğrenmektir. O halde (İnsan nedir?) sualini soralım, cevabını da Kur'ân'dan almaya çalışalım.

 İnsan nedir?

İnsan; Allah'a ibadet amacıyla halk edilen ve ilk ferdi topraktan yaratılan bir varlıktır. Yüce Allah zâtından ilim ve irade gibi değerler üfleyerek en güzel kıvamda yarattığı bu ilk insandan eşini halk etmiştir. Koyduğu üreme kanununu işleterek, bu çift aracılığıyla da insanı nesillendirmiştir.

İlk ferdinin varlığına üflenen ve nesillerinde sürekli kılınan ilâhî nefha sebebiyle melekler ilk insan ferdi Hz. Adem'e saygı secdesine vardırılmış, böylece insanın yüceliği diğer varlıklara duyurulmuştur. Yaratılışın, sürekli kılınan ilâhî nefha ve en güzel şekil özellikli bu toprak-sperm (nutfe) çizgisi, Kur'ân-ı Kerim'de değişik sûrelerde açıklanmıştır. Yüce Allah Kur'ân'da şöyle buyuruyor:

"Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım."

"Rabbinin meleklere şöyle dediği anı hatırla: Ben kupkuru bir çamurdan; değişken cıvık-balçıktan (yeryüzünde halife olacak) bir insan yaratacağım. Ona belirli bir biçim verip, öz rûhumdan içine (değerler) üflediğim zaman, önünde hemen saygı secdesine varın."1

 İnsan nedir?

İnsan, Bakara Sûresi'nin 30. âyetinde açıklandığı üzere yeryüzünde halife kılınmıştır. O, özgür iradesini kullanarak Allah'ın insanlar için koyduğu yasaları, onun vekili olarak uygulayacak ve uygulatacak soylu bir varlıktır.

İnsan nedir?

İnsan; dağlar, denizler, ovalar, bitkiler, hayvanlar ve madenler gibi bütün yeryüzü varlıklarının kendisi için yaratıldığı, güneş, ay ve yıldızlar gibi semavi (göksel) varlıkların emrine verilip hizmetine sunulduğu, yaratılmışların pek çoğuna üstün kılınmış büyük bir varlıktır. Bu gerçeği açıklayan âyetlerden bazı misaller sunalım:

"Allah, yeryüzündeki bütün varlıkları sizin için yarattı..."

"Göklerde ve yerdekilerin tümünü kendisinden bir lütuf olarak size boyun eğdirdi..."

"Böylece insan oğullarını yücelttik. Karada ve denizde ulaşımlarını sağladık. Onları tertemiz, yararlı besinlerle rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın pek çoğuna üstün tuttuk."2

İnsan nedir?

İnsan; akıl ve irade özgürlüğüyle donatılarak yaratılan, maddi nimetler, ilâhî yasalar ve de can-mal merkezli denemelerle kulluk imtihanına uğratılan, Yaradanına karşı mükellef bir varlıktır. O, tadacağı ölümün ardından yerleştirileceği ilk sorgu ünitesi olan kabrinden adâlet terazilerinin kurulacağı (Kıyâmet Günü) çıkarılacaktır.

Ve de insan, bütün inançları, sözleri, davranışları ve işlerinden Rabbinin huzurunda yargılanacaktır. En küçücük hayırları ve şerlerinin bile değerlendirileceği ilâhî yargı sonuçlarına göre, ebedî Cennet'le ve Allah'ın sürekli sevgisiyle armağanlandırılacak veya Cehennem merkezli azapla cezalandırılacaktır. Sunacağımız Kur'ân âyetleri bu gerçekleri açıklamaktadır:

["İnsan; başı boş, sorumsuz bırakılacağını mı sanır?"

"Biz onu karışık bir sperm damlasından yarattık. Onu deneyeceğiz. Bu amaçla onu görme ve işitme duygularıyla donattık. Ona (Peygamberimiz aracılığıyla) gideceği yolu da gösterdik. Artık o, dilerse şükredici, isterse Rabbini bilmez bir nankör olabilir."

"Böylece doğruya kılavuzlayıcı âyetlerimizi tanımayan (nankörleri) yakın gelecekte ateşe mahkum edeceğiz. Her yanıp döküldüğünde azabı tam olarak tadabilmeleri için onları yeni derilerle değiştireceğiz. Şüphe yok ki Allah, kudret ve hikmet sahibidir."

"İman edip (emrolundukları) yararlı işleri yapan (şükredici)leri de içlerinden ırmaklar akan Cennet'lere koyacağız. Orada sonsuza kadar kalacaklardır..."3

İnsan nedir?

İnsan; Allah'a karşı mükellef kılınmış bir varlık olduğu gibi, insanlara ve insan için yaratılmış varlıklara karşı da yükümlü kılınmış bir varlıktır.

Bu sebeple insan, hakları, hürriyetleri ve tabii çevresi korunarak gelişimi ve mutluluğu için çalışılması Cennet'e, hakları, özgürlükleri çiğnenerek ve sömürülerek muzdarip kılınması da Cehennem'e yol kılınmış kutsal bir varlıktır. Bir diğer ifadeyle insan, kendisine karşı yapılanı, Allah'ın kendi zatına yapılmış olarak kabul ettiği varlıktır.

Kur'ân-ı Kerim'in Cennet'e götürecek amelleri bildiren âyetleriyle, Cehennem'e yöneltecek amelleri duyuran âyetleri, bu gerçeği açıklayan misallerle doludur.

(İnsan nedir?) sualini Kur'ân'dan aldığımız cevaplarla açıklamaya çalıştık. Açıkça anlaşılacağı üzere, insan olarak doğan her bir varlık, Kur'ân'ın bildirdiği özellikleri taşır. Ne var ki, ancak Rabbine inanan ve O'nun tanıttığı gibi kendisini tanıyabilen insan, bu özelliklerini koruyabilir. Müslüman, bu özellikleri bilen ve koruyabilen insandır.

Rabbine inanmadığı ve yaratılış özelliklerini tanıyamadığı için yücelik çizgisini izleyemeyen, Kur'ân ifadesiyle (Esfel-i safilin)e atılan insan; ne dünyası ve âhiretini mutlu edebilir, ne de insanlara beklenen olumlu katkıları sağlayabilir. Hutbemizi bir âyetle bitiriyorum:

"Yaratılış özelliklerini koruyarak, iman eden ve (emrolunduğu) yararlı işleri yapanlara müjdeler olsun! (ebedî hayatı içine alacak) güzel gelecek de onlarındır."4

1- Zariyat 56, Hicr 28 - 29, Tin, 4

2- Bakara 29, Casiye 13, İsra 70

3- Kıyame 36, İnsan 2-3, Nisa 56 - 57

4- Rad 29Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/kurana-gore-insanin-tanimi-4-236h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim