Kur’ân - Sünnet Yasaları ve Geleneksel Fıkıh


IŞİD Uygulamaları Bağlamında
Kur’ân - Sünnet Yasaları ve Geleneksel Fıkıh
Bu makalede bazı konulardan örnekler verilerek Kur'ân ve Sünnet'in ilkeleri ve Geleneksel Fıkhın/Hukukun görüşleri ortaya konmakta, böylece IŞİD'in Geleneksel Fıkhın görüşlerini uyguladığına dikkat çekilmektedir.

Kur’ân ve Sünnet Yasalarına Misaller

Kurân ve Sünnet kurallarına göre ancak savaş açanlarla savaşılabilir. (Bakara 190)

Kendileriyle savaşılan Müslümanlar değil ancak kâfir olanlar esir edilebilir. (Muhammed 4)

Yalnızca ganimet amaçlı savaş açılarak esir alınamaz. Meşru savaşta saldırgan düşman çökertilmeden dünyevi bir gaye ile de esir alınamaz ( Enfal 69)

Meşru savaşta esir alınabilir. Alınan esirler öldürülemez, kendileriyle ilgili fidye belirlenebilecek esirler köle edilerek mal gibi satılamaz. ( Muhammed 4)

 Savaş hinterlandında esir edilen kadın mal gibi satılamaz ve satın alınarak nikâhsız bir şekilde odalık kılınarak cinsel ilişkiye girilemez. ( Muhammed 4; Nisa 3, 24, 25;Nur 32)

Esirler karşılıksız olarak veya belirlenecek fidyeyi ödemeleri halinde özgürleştirilir. Fidyelerini ödeyememeleri durumunda İslâm Toplumu’nun ilgili yasaları devreye girer. (Muhammed 4; Tövbe 60; Nisa 92; Nur 3 vs.)

İslâm Toplumu’nda zinanın cezası bir topluluk önünde 100 sopa vurulmasıdır. (Nûr 2) Eşcinsellerin cezası ise ilk defa yapılması, meşruiyetinin savunulması ve yaygınlaştırılması için organize çalışılmalar yapılması durumunda Toplum Düzeni’ni bozma olarak hafiften ağıra doğru artabilir. (Nisa 16; Maide 33)

Peygamberimizin uygulamalarına göre alınacak esirler ancak savaş öncesinde işledikleri suçlar sebebiyle savaş suçlusu olarak öldürülebilir, fakat yakılarak veya işkence edilerek öldürülemez.

GELENEKSEL FIKHIMIZ

Geleneksel Fıkıh Anlayışına Örnekler

Tarihi şartlar içinde, “yapılana benzeri ile mukabele etme” ve Kur’an’dan bağımsız bir Sünnet anlayışıyla gelişen ve mezheplerimiz arasında önemli farklılıklar içeren geleneksel fıkıh/hukukumuzla ilgili olarak da şu örnekler verilebilir:

Yalnızca ganimet amaçlı olarak esir alınabilir, alınan esirler öldürülebilir, köleleştirilerek mal gibi satılabilir. Satılan esir kadınlar alıcıları tarafından nikâhsız odalık kılınarak cinsel ilişkiye girilebilir.

Zinanın cezası taşlayarak öldürme olan Recm ‘dir. Eşcinsel erkeklere Recm cezası uygulanabileceği ağır hapis cezası da uygulanabilir. Bazı müçtehitlere göre dağ başından atma cezası da verilebilir.

Şarta bağlı olmaksızın örneğin yakarak veya boğarak öldürme dahil yapılana benzeri ile mukabele edilebilir.

IŞİD’in uygulamalarına baktğımızda birçok alanda geleneksel fıkhımızla örtüştüğü görülmektedir. Ancak onların müslümanları kendilerine özgü değerlendirmelerle, kafir olarak niteleyip savaş açmak ve esir almak gibi tatbikatları da vardır. Bu gibi tasarruflar geleneksel fıkhımızda da kabul görmemektedir.

Ülkemizi de ilgilendiren gelişmeler ışığında görevimiz, jakoben laikliğe karşı çıkarak halkımızın inançları ve demokratik taleplerini doğrulamak, Kur’ân’a ve Kur’ân ile örtüşen Sünnet’e dönüş olmalıdır.


GELENEKSEL MİRASIMIZA BAKIŞIMIZ

Tarihi süreç içinde görüşleri Kur’ân ‘a ve Kur’ân’a bağımlı Sünnet ile örtüşen pek çok mezhep alimlerimiz olmuştur. Biz, yararlanmamız gereken kültürel mirasımızı bütünüyle ret etmiyoruz. İslâmî İlimlerimizin Kur’ân ve Nebevî Sünnet çizgisinde yeniden yapılandırılması gereğine işaret etmek istiyoruz.

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/kuran-sunnet-yasalari-ve-geleneksel-fikih-5-508h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim