KURÂN AYINDA KUR’ÂN’IN TANIMI VE MESAJLARI

KURÂN  AYINDA KUR’ÂN’IN TANIMI VE MESAJLARI
Kur'ân, Yüce Dinimiz İslâm'ın temel kaynağıdır. O, söz ve anlam olarak Allah'ın Kitabıdır. Vahiy meleği Cibril aracılığı ile son ve evrensel Peygamber kılınan Hz. Muhammed'e indirilmiş, onun tarafından insanlığa sunulmuştur.

Kur’ân Allah’ı Tanıtır

a-Kur’ân, yaratıcımız olan Allah’ı yüzü aşkın sıfatıyla bize tanıtır. Kur’ân’a göre Allah birdir, varlığını kendisinden alandır. Kum taneciklerinden galaksilere kadar bütün varlıkları yaratan ve her an yaratmakta olandır. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Yarattığı hiçbir varlık O’nun eşi ve benzeri değildir. O,dilediğini yaratmaya gücü yetendir, bütün varlıklar O’na muhtaçtır. Yarattıkları üzerinde egemenlik hakkı O’nundur.

Kur’ân Evreni Tanıtır

b-Kur’ân evreni ve yer küresini tanıtır. Onların yoktan var edildiğini ve Kıyamet olgusuyla birlikte köklü bir değişime uğratılarak kendilerine özgü ölümü tadacaklarını açıklar. Kur’ân fizik evrenin ötesinde Cennet ve Cehennemi içine alan daha mükemmel bir alemin varlığını bildirir. Ölümle başlayacak ahiret hayatının varlığını bildirir.

Kur’ân İnsanı Tanıtır

c-Kur’ân insanı tanıtır. Ona göre insan emirleri ve yasaklarına uyarak Allah’a ibadet etmesi için en güzel şekilde yaratılmıştır. Yeryüzündeki bütün varlıklar onun için halk edilmiştir. Güneş ay ve yıldızlar ona hizmet vermesi için yapılandırılmıştır. İnsan için kabir hayatıyla başlayacak ebedî bir hayat vardır. O,, tüm iradeli inançları, sözleri, davranışları, işleri ve ilişkilerinden sorgulanacak, mükâfat olarak Cennet’le, ceza olarak Cehennemle azaplandırılacak ebediliğe erdirilmiş sorumlu varlıktır.

Kur’ân İnsanlık Tarihini Özetler

d- Kur’ân insanlığın ulu önderleri olan Peygamberleri tanıtır ve onların şahsında insanlık tarihini özetler. Zalimleşen nice inkârcı toplumun yıkıma uğratıldığını duyurur.

Kur’ân Adil ve Erdemli Bir Hayat Düzeni Sunar

e- Daha da önemlisi Kur’ân, insanlığa, insanın insanı sömüremeyeceği adaletli ve erdemli bir yaşam düzeni sunar.

Bu ilahî düzeni şöylece özetleyebiliriz:

“Yaratıcı Rab olarak Allah, yarattığı bütün varlıklar üzerinde egemendir. Renk ve dil farklılıkları içinde insanlar, insan olarak hür ve eşittirler. Üstünlük inançta ve erdemli yaşantıdadır.

Allah’a açık isyan ve insan haklarına tecavüz eylemleri dışında hürriyetler sınırlandırılamaz. Can-mal dokunulmazlığı vicdan ve din hürriyeti, öğretim ve örgütlenme, seçme ve seçilme hakları gibi temel haklar ve özgürlükler, Allah’ın doğuştan insana verdiği ve korunmalarını emrettiği çiğnenemez değerlerdir.

Hukuki ve sosyal adalet, liyakatlileri görevlendirme, şura (danışma, seçim), faydalılara yönlendirip zararlılardan sakındırma, toplumsal hayatın temel yasalarıdır. Barış, ilkedir. İnsanlara zulüm ve canlılara işkence yasaktır. Düşmanlara bile adalet kuraldır. Yasalar herkesi bağlar. Cezalar şahsidir. Yargı kararıyla suça bire bir ceza yöntemi kutsal ilkedir. Toplumsal hayatın temeli ve nesillenmenin yöntemi, nikâh akdine dayalı aile düzenidir. Miras haktır.

İnsan öldürme, inançlara baskı, işkence, içki, kumar, zina, faiz, rüşvet zulüm ve benzeri haramlar-yasaklar da meşrulaştırılamaz eylemlerdir.

Hayatın amacı, bu temel yasalar ile namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetler çizgisinde kulluk bilinci içinde yaşayarak, ebedî hayatın mutluluğuna ermektir. ”(Ali Rıza Demircan Cuma Mesajları Beyan İst. 2008)

Sevgili okurlar! Allah’ın Kitabı olduğuna inandığımız Kurân’ı daha iyi anlama ve yaşama kararını alarak hayatımıza beyaz bir sayfa açmalıyız ki dünyamızı ve âhiretimiz mutlu edebilelim.

 

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/kuran-ayinda-kuranin-tanimi-ve-mesajlari-5-542h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim