KİTABIMIZIN YANKILANMASI ve YARGILANMASI ( İslam'a Göre Cinsel Hayat )

KİTABIMIZIN YANKILANMASI ve YARGILANMASI ( İslam'a Göre Cinsel Hayat )
Allah'a hamd, O'nun evrensel kıldığı son peygamberi Yüce Efen­dimiz Hz. Muhammed'e salât ve selâm ederim.

"İslâm'a Göre Cinsel Hayat" yayınlanır yayınlanmaz yankılandı; büyük bir ilgi görmeye başladı. Ard arda basıldı. İçten tebrikler ve duâlar aldık.

Ancak giderek artan alâka yanı sıra, küçük fakat etkili bir grubun da nifakları ve kişisel hazımsızlıklarından kaynaklanan yıkıcı hücum­ları ve eleştirilerine ma'rûz kaldık. İdarî ve hukûkî eylemlerin mağ­dûru olduk.

İslâm’a Göre Cinsel Hayat’ın yayınlanmasından iki buçuk ay sonra Mart 1985’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda lâikliği ihlâl ile suçlandık.

Kitabımızın birinci cildinin çok kısa bir özetinin ünlü bir Bab-ı Âli gazetesinde (Günaydın) yayınlanacağının mezkûr gazete ve TRT’de anons edilmesinden sonra, 6 Mayıs 1985’de TBMM Genel Kurulu’nda ikinci defa fakat bu defa da İslâm Dîni’ni küçük düşürmekle suçlan­dık. Bunu, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bakmakla görevli Devlet Bakanı’nın suçlaması izledi.

633 sayılı yasaya göre bir başkan ve on üyeden teşekkül etmesi gereken Dîn İşleri Yüksek Kurulu’nun mevcut üç üyesinden birine hazırlatılan, ilmî hatalar ve iftiralarla dolu hukuk dışı rapora daya­nılarak, İstanbul Beyoğlu Büyük Piyale Paşa Camii İmam Hatipliği görevinden alındık ve rütbe indirimi ile Uşak Merkez Çakoloz Camii müezzin kayyımlığına sürgün edildik. Bununla da yetinilmedi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 10 Mayıs 1985 tarihinde Adâlet Bakan­lığı’na resmî başvurusu üzerine, Sarıyer Sulh Ceza Mahkemesi’nce 19.06.1985’de kitabımız toplatıldı. TC Kanunu’nun 163. maddesini ihlâl’den İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde, 175. maddesini ihlâlden de Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başla­dık.

Belki de Türk Hukuk Tarihi’nde ilk defa aynı eserden ötürü, aynı anda hem lâikliği ihlâlden, hem de dînî tahkirden yargılanırken, yerli basında şahsımız ve kitabımızla ilgili haberler, yorumlar ve söyleşiler neşr edildi. Dünyaca ünlü Time, Stern, Actuel, Panaroma, el-Mecteme’ ve Ahbârü’l-Âlemi’l-İslâmî gibi yabancı yayın organlarında haberler ve röportajlar yayınlandı. Ayrıca BBC, İsveç Radyosu, Hollanda Radyo­su ve Alman ARD televizyonunda haberler ve röportajlar yer aldı.

Allah’ın yardımı ile İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde berâat ettik.* Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyele­rince hazırlanan bilirkişi raporuna müsteniden de Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesi’nde berâat ettik.** 11.12.1985 tarihinde kitabımız üzerin­deki toplama kararı kaldırıldı.

Manisa İdare Mahkemesi’nde açtığımız yürütmeyi durdurma ve iptal dâvasını da kazanarak, İstanbul’daki görevimize döndük.

Yankılar ve yargılar sırası ve sonrasında kitabımızın ardı ardına baskıları da yapıldı. 25 yıllık süreç içinde -korsan baskıları dahil- 400.000 adet basıldığı kanısındayız.

Çalışmaları başarı ile taçlandıran yalnızca Allah’tır. Biz de O’na hamd ederiz.


*     İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Esas No: 1985/143, Karar No.1985/183, Karar Tarihi 22.10.1985.

**   Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesi Esas 1985/317, Savcılık 1985/436, Karar 1985/412, Karar Tarihi 11.12.1985

 

 

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/kitabimizin-yankilanmasi-ve-yargilanmasi-islama-gore-cinsel-hayat-13-418h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim