İslâm’da aile ve eşlerin görevleri IV


KADINLARIN GÖREVLERİ
İslâm’da aile ve eşlerin görevleri IV
2- Kadınların Başlıca Görevleri

Rabbimizin Nisâ suresinin 34.âyetinin “Erdemli kadınlar evlilik sözleşmesinin gerektirdiklerine itâat ederler. Allah’ın (haklarını) korumasına kar­şılık onlar da kocalarının yokluğunda kendilerini cinsel haramlar­dan; kocalarının mallarını da zâyi olmaktan korurlar.” şeklindeki bölümüne görekadınların kocalarına karşı görevleri de şunlardır:


a)Evlilik Sözleşmesinin; Mehir ve Nafaka Almasının Gereğini Yapmak:

• Kadınlık görevini yapmak. Bu görevden kaçınmak Peygamberimizin açıklamasına göre Meleklerin lanetini gerektirir. Allah şanını artırsın O şöyle buyurur:

(İlişkide bulunmak için) Kişi karısını yatağına çağırdığı zaman, (tıbbî veya dînî bir mazereti olmaksızın) kadın gelmekten kaçınır, kocası da busebeple ona kırgın ve kızgın olarak gecelerse, melekler sabaha kadar o kadının Allah’ın öfkesine uğramasını dilerler.[1]

• Çocuk doğurmak, emzirip bakımını üstlenmek. Bu görev Lükman 14 ve Bakara 233’ün de gereğidir.

• Toplum örfüne göre ev içi görevlerini yapmak.

b) İlgili âyetin (Nisa 34) “Evlilik sözleş­mesinin gereklerini yapmada size itâat ederlerse onlara yüklenmek için bir sebep aramayın.” bölümüne göremeşrû ve aklî taleplerinde kocaya saygılı olmak, bir diğer anlatımla itâat emek. Ne var ki Peygamberimizin diliyle ifade edersek “ İtâat ancak Marûf’ tadır” Dinimizin ve olgun aklın gereği olan konulardadır.

Bu sebepledir ki koca, “Sen de nafaka için çalışacaksın, örtünmeyeceksin, namaz kılmayacaksın, içki sofrası hazırlayacaksın, akrabanla görüşmeyeceksin, benimle âdet halinde ve ters yoldan da ilişkiye gireceksin,” diyemez. Derse yerine getirilmez. Konu yargıya götürülebilir.

c)Zinâ ve lezbiyenlik türü cinsel ilişkilerden korunmak,

Zina kocaya boşama görevi yüklemez ama boşama hakkı verir. Kadın-hakim kararıyla- mehir ve boşanma tazminatı haklarnı yitirebilir. (Nisa 18;Bakara 241)

d) Kocanın malını-kazancını korumak.

Koca malından Ma’ruf ölçülerde harcama yapılabilir. Bilvesîle İslâm aile hukukunda karı koca arasında mal ayırımı olduğuna da değinmiş olalım. Bu bölümümüzü de Peygamberimizin sözü ile bağlayalım. O şöyle buyurur:

Kadınların en hayırlısı, kendisine baktığında seni mutlu eden, meşrû çizgide emrettiğinde sana itâat eden, ayrıldığında kendisini (cinsel haramlardan) ve malını (gereksiz harcamaktan/zayi olmaktan) koruyandır.[2]

Bir tarafın görevleri, diğer tarafın hakları olduğu için ayrıca haklar konusunu işleme gereğini duymuyoruz. 

3- Müşterek Görevler

Evlilik Gibi Boşanma da Meşrudur

a- Taraflardan biri boşanmak istediği ve bunda ısrarcı olduğunda diğer taraf bunu kabullenmelidir. Bunun için baskı uygulamamalıdır/inat edilmemelidir. İslâm Hukuku’nda taraflar bu konuda özgürdür. Ne var ki erkek Kur’ân hükmü olarak boşama tazminatını ödeme görevini üstlenerek doğrudan boşama hakkını kullanabilirken kadın aldığı mehri iade etmeyi göze alarak yargı kararıyla boşanabilir.(Talak 1-2;Bakara 229)

b- Boşanmak isteyen taraflar birbirlerini gıybet etmemeli, aile mahremiyetini faş etmemelidir. Evlilik sonrasında da Marûf ile (Dinimizin, olgun aklın ve bilimin gerektirdiği şekilde) hareket edip iki insan gibi davranmalı, özellikle de çocukların ruh sağlığına zarar vermemelidirler. 

4- Genel ve Özel Görevlerin Yapılması Mutluluğu Getiririr ve Cennet’i Kazandırır

Konumuza girerken evliliğin ve evlilik içindeki mütekabil genel ve özel görevlerin ibâdet olduğuna işaret etmiştik. Hayatımızı kuşatan diğer ilâhî görevler gibi bu görevler de bize, yaşadığımız şartlar içinde mutluluğu kazandırıcıdır. Daha da önemlisi Cehennem’den koruyup Cennet’e erdiricidir. Sözü âyetlerle bağlayalım:

( Erkek veya kadın ) İman eden ve görevlendirildikleri emirleri ve yasaklara uyarak güzel ameller yapanları içlerinde ebedî kalmak üzere cennetlere koyacağız. Cennetlere koyma Allah’ın pekiştirerek verdiği sözdür. Kim Allah'tan daha doğru sözlü olabilir?” (Nisa 122) “Allah’ın emirleri ve yasaklarını çiğneyenler günahları ölçüsünde ceza görürler. Erkek ve kadın mümin olarak görevlendirildikleri emirleri ve yasaklara uyarak güzel ameller yapanlar da Cennet’e girecekler ve orada onlara sınırsız rızıklar verilecektir.” (Mümin 40)

Özetlersek… Toplumun ana unsuru olan Ailenin yeniden inşa edilebilmesi için İslâm’ın aydınlığında insana, aileye ve aile içi görevlere bakışımızın yenilenmesi gerekir. Bunun nasıl olabileceği tebliğimizde açıklanmaya çalışılmıştır.

-----
[1] Muhtasar S. Müslim Hn. 830
[2] İbn Kesîr Nisa 34

http://www.alirizademircan.net/islamda-aile-ve-eslerin-gorevleri-iv-4-576h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim