İslâm ve Sinema I

İslâm ve Sinema I
Sivil Toplum Örgütleri’nin görevi özellikle danışılan konularda çözüm üretmek ve yönetime yardımcı olmaktır. Ancak bizde Sivil Toplum Örgütleri emir almak ve alınan emirler doğrultusunda destek vermek için var gibidirler. Milli İrade Platformu’muz da böyledir, önemsenmez.

Çıkan Sinema Yasası ile ilgili  Platformumuzdan görüş alınmadığı için olacak haberimiz olmadı. Sinema yasası ilgili ilgili taraflar olarak galiba  yapımcılar ve salon işletmecileri görüldü. Oysaki ana taraf milletimiz adına Milli İrade Platformu olmalıydı. Çünkü manen darbelenen milletimiz olmaktadır. Bu vesile ile görüşlerimizi açıklamak istedik.

Niçin Sinema

Sinema Rabbimizin kurduğu düzenin bir taklididir. Çünkü;

Kur’ân’ın bildirisine göre İnsan Hayatı, kayıt ve çekim işlemleri ergenlik çağından başlayıp ölüm gelinceye kadar devam eden bir filimdir. İnsan, kendisine de izlettirilecek olan bu hayat filmine göre sorgulanacak, azaplandırılacak veya Cennet’le mükâfatlandırılacaktır.

 (Açıklama ve kaynaklar için “Hayatımız Filme Alınıyor” isimli makalemize bakılabilir.)

Bir diğer anlatımla İnsan Hayatı, senaryosunu Allah’ın ve kendisine cüzî irade verilen insanın yazdığı, yönetmenliğini Peygamberlerin üstlendiği, kayıt ve çekim işlemlerini ilgili görevli meleklerin yaptığı, erkek ve kadın her ergin kişinin başrolüne çıktığı ve ilişkide olunan insanların figüran olarak konumlandığı bir filimdir.

Kur’ân’ın ifadesiyle “Dünya hayatının ancak bir Le’ib ve Lehv / Oyun ve Eğlence ” oluşu da Hayat Filmi şeklindeki tespitimizi doğrulamaktadır. Şöyle ki:

Bütün Peygamberler ve onlar tarafından tebliğ edilen Kutsal Sayfalar ve Kitaplar insanlığın dünya hayatını düzenlemek içindir. Ebedi Hayat’ın mutluluğu dünyada kazanılacaktır, felaketi dünyada örgülenecektir. Böylesine önemli olan bir hayat bazılarınca çağrışımı yapılan şekliyle değersiz anlamında Oyun ve Eğlence olarak nitelenemez. Oyun ve Eğlence denilmesi önemsizliği sebebiyle değil, kısalığı, geçiciliği ve atılması gerekli adımları erteletir olması sebebiyledir.

Dünya hayatının, toprakta boy atışının ardından sararıp solarak rüzgarların savurduğu bir bitkiye benzetilmesi de kısalığı ve geçiciliğine  vurgu olsa gerektir. (el-Hadid,57/20) 21)

Bilindiği gibi insan hayatı bir filme sığdırılabilecek kadar kısadır. Nitekim Kur’ânî Kerîm’in açıklamasına göre âhiret penceresinden bakıldığında dünya hayatı bir kuşluk ve akşam vakti gibi görülecektir. (el-Naziât,79/46)

İslâmî Sinema’ın Amacı

Amaç, Şanı Yüce olan Allah’ımızın insanlığa gönderdiği son İlahî Kitap olan Kur’ân-ı Kerîm’in ve Onu bizlere örneklendirerek tebliğ eden evrensel nitelikli son Peygamber Hz.Muhammed’in sunduğu ölçüler içinde dünya hayatı huzurlu, âhiret hayatı mutlu güzel kul olmak ve insanların güzel kullar olmasını sağlayacak kültürel katkılar sunmaktır.

İslâm Açısından Sinamanın Önemi

Mükellef müminlerin namaz kılmak, oruç tutmak ve zekât vermek gibi bir görevi de Emir bi’l-Mârûf ve Nehi ani’l-Münker’dir.

Mâruf İslâmî kurallara, olgun-müşterek akla ve bilimsel verilere uygun olan söz, iş, sanat, yasa, kurum vs.dir. Münker ise Mâruf’un zıddıdır.

Sinema ve televizyon yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz dönemlerin kolektif çalışmayı gerektiren Mârûf veya Münker niteliğe bürünebilen kurumlarıdır. Mâruf olacak sinemanın/televizyonun gerçekleştirilmesi ve Münker vasıflı sinemanın/televizyonun değişime uğratılması farz (mutlaka yapılması gerekli) görevdir. Üstelik farz olarak yapılması gereken işlemlerin yapılması da farzdır.

Rabbimizin Hayır’a çağıran ve Mârûfu emredip Münker’den nehyeden bir camaatin/topluluğun oluşturulmasını emretmesi, sinema ve televizyonun her bir alanı ile ilgilenen bir grubun olması gereğini işaret etmektedir. (Âl-i İmran’ın 3/104 )

 

Devam Edecek

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islam-ve-sinema-i-20-641h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim