İslam ve Sinema


Niçin Sinema?
İslam ve Sinema
Sinema Rabbimizin kurduğu düzenin bir taklididir. Çünkü;

Kur’ân’ın bildirisine göre İnsan Hayatı, kayıt ve çekim işlemleri ergenlik çağından başlayıp ölüm gelinceye kadar devam eden bir filimdir.

İnsan, kendisine de izlettirilecek olan bu hayat filmine göre sorgulanacak, azaplandırılacak veya Cennet’le mükâfatlandırılacaktır.

(Açıklama ve kaynaklar için “Hayatımız Filme Alınıyor” isimli makalemize bakılabilir.)

Bir diğer anlatımla İnsan Hayatı, senaryosunu Allah’ın ve kendisine cüzî irade verilen insanın yazdığı, yönetmenliğini Peygamberlerin üstlendiği, kayıt ve çekim işlemlerini ilgili görevli meleklerin yaptığı, erkek ve kadın her ergin kişinin başrolüne çıktığı ve ilişkide olunan insanların figüran olarak konumlandığı bir filimdir.

Kur’ân’ın ifadesiyle “Dünya hayatının ancak bir Le’ib ve Lehv / Oyun ve Eğlence ” oluşu da Hayat Filmi şeklindeki tespitimizi doğrulamaktadır. Şöyle ki:

Bütün Peygamberler ve onlar tarafından tebliğ edilen Kutsal Sayfalar ve Kitaplar insanlığın dünya hayatını düzenlemek içindir. Ebedi Hayat’ın mutluluğu dünyada kazanılacaktır, felaketi dünyada örgülenecektir. Böylesine önemli olan bir hayat bazılarınca çağrışımı yapılan şekliyle değersiz anlamında Oyun ve Eğlence olarak nitelenemez. Oyun ve Eğlence denilmesi önemsizliği sebebiyle değil, kısalığı, geçiciliği ve atılması gerekli adımları erteletilebilirliği sebebiyledir.

Dünya hayatının, toprakta boy atışının ardından sararıp solarak rüzgarların savurduğu bir bitkiye benzetilmesi de kısalığı ve geçiciliğine vurgu olsa gerektir. (el-Hadid,57/20) 21)

Bilindiği gibi insan hayatı bir filme sığdırılabilecek kadar kısadır. Nitekim Kur’ânî Kerîm’in açıklamasına göre âhiret penceresinden bakıldığında dünya hayatı bir kuşluk ve akşam vakti gibi görülecektir. (el-Naziât,79/46)

İslâmî Sinema’ın Amacı

Amaç, Şanı Yüce olan Allah’ımızın insanlığa gönderdiği son İlahÎ Kitap olan Kur’ân-ı Kerîm’in ve Onu bizlere örneklendirerek tebliğ eden evrensel nitelikli son Peygamber Hz.Muhammed’in sunduğu ölçüler içinde dünya hayatı huzurlu, âhiret hayatı mutlu güzel kul olmak ve insanların güzel kullar olmasını sağlayacak kültürel katkılar sunmaktır.

İslâm Açısından Sinamanın Önemi

Mükellef müminlerin namaz kılmak, oruç tutmak ve zekât vermek gibi bir görevi de Emir bi’l-Mârûf ve Nehi ani’l-Münker’dir.

Mâruf İslâmî kurallara, olgun-müşterek akla ve bilimsel verilere uygun olan söz, iş, sanat, yasa, kurum vs.dir. Münker ise Mâruf’un zıddıdır.

Sinema ve televizyon yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz dönemlerin kolektif çalışmayı gerektiren Mârûf veya Münker niteliğe bürünebilen kurumlarıdır. Mâruf olacak sinemanın/televizyonu gerçekleştirilmesi ve Münker vasıflı sinemanın/televizyonun değişime uğratılması farz (mutlaka yapılması gerekli) görevdir. Üstelik farz olarak yapılması gereken işlemlerin yapılması da farzdır.

Âl-i İmran’ın 3/104. âyeti Hayr’a çağıran ve Mârûfu emredip Münker’den nehyeden bir camaatin/topluluğun oluşturulmasını emretmesi, sinema ve televizyonun her bir alanı ile ilgilenen bir grubun olması gereğini işaret etmektedir.


İslâmî Sinemadan Ne Anlamalıyız?
a. Çerçevesi Kurân âyetleri ve Peygamberimizin buyruklarıyla belirlenmiş konuların aktarıldığı Sinema İslâmî Sinema’dır.

Bu tür filmler öğretici olacak içerikleriyle gereklidir. Özellikle Müslümanlara yönelik olarak hazırlanmalıdır.
b. İslâm’ın yücelttiği insana, ana babaya ve akrabaya saygı-yardım, düşkünleri/yaşlıları koruma, güvenilir olma, doğru sözlülük, sözleşmelere bağlılk, tevazu, kibirden-bencillikten korunma, zulme ve zalime karşı direniş, sevgi - dostluk, fedakârlık, hukukî ve sosyal adalet, aile hayatının kutsallığı, helâl kıskançlık, tüm canlı ve cansız varlıkların insan için yaratıldığı ve korunmaları gereken emanet oluşu, iffet ölçüleri korunarak yaşanan aşk, vs. gibi Kur’ân’ın Mârûf dediği evrensel mesajları içeren ve tabiî olarak insan doğasının onayladığı sinama da İslâmî Sinema’dır.

Bu anlamda İslâmî Sinema’nın gayr-ı müslim sinamacıların eliyle yapılmış pek çok örnekleri gösterilebilir. Bu tür sinemada önemli olan konular işlenirken İslâm’ın genel ilkelerine ters düşülmemesi ve haram kılınan işlerin meşrulaştırılmamasıdır.

İslâmî Sinemanın Problemleri

İslâmî Sinama’nın bazı problemleri olabilir. Bu problemlere eğilirken dikkate alınması gereken temel gerçek Vahyin iniş süreci olmalıdır. 23 yıl olan bu sürecin ilk 15 yılında mesela faiz, içki-kumar yasağı ve tesettür emri ve sosyal hayatı düzenleyici Ceza ve Miras türü kurallar yoktur.

Bir diğer anlatımla ilk 15 yılda Tevhid ilkeleri işlenir, sosyal adalete vurgu yapılır ve örneğin zinaya yasak getirilirken Müslümanlar arasında faizli işlemler yapılmaktaydı, müslüman kadınlar tesettürlü değildi ve içki kullanımı da yaygındı, ama faize, tesettürsüzlüğe ve içkiye meşruiyet de verilmiyordu. Bunun anlamı İslâm’ın bütün ilkelerinden onay alacak sinamaya tedrici bir yöntemle gidilebileceğidir.

Biz İslâmın bütününe îman şartıyla haramları helalleştirilmeden ( Mekke döneminde olduğu gibi bazı konulara yer vermeksizin ) evrensel mesajlı filmler çekebiliriz.  Tarihî dönemlerin ctihadlardan değil ama Kur’ân ve Sünnet metinlerinden hareketle çözüm üretilemeyecek problem yoktur.

Sinema için söylediklerimiz Televizyon için üretilmekte olan dizi filmlerimiz için de geçerlidir. Televizyon dizileri konusuna öncelik verilmesi ise çok daha önemlidir.

Ardev Olarak Gayemiz

Ardev olarak birinci derecede amacımız kolektif çalışmayı gerektiren bu alana yöneticilerimizin, sermaye sahiplerimizin, din alimlerimizin ve sosyal bilimcilerimizin ve sinemacılarımızın dikkatlerini çekmek ve birliktelikleri için adımlar atmaktır. Aydın Üniversitesi ile çerçeve anlaşmasını oluşturduğumuz Senaryo Okulu ve Sinema Akademisi ile ilgili çalışmalarımız ilk atılımlarımızı oluşturmaktadır.

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islam-ve-sinema-5-511h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim