İSLAM DÜZENİNDE KOMŞULUK GÖREVLERİ -2

İSLAM DÜZENİNDE KOMŞULUK GÖREVLERİ -2
İSLAM DÜZENİNDE KOMŞULUK GÖREVLERİ -2Cemiyet bünyesindeyaşadığımız hayatın olumlu ve olumsuz yönleri ilk olarak komşular arasıilişkilerde görüleceği için, İslâm Dini, komşularımızın hakkımızdakiyargılarını  Müslümanlığımızın değerölçüsü olarak belirlemiştir. Bilgin sahabî Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor.

İSLAM DÜZENİNDE KOMŞULUK GÖREVLERİ -2

Cemiyet bünyesindeyaşadığımız hayatın olumlu ve olumsuz yönleri ilk olarak komşular arasıilişkilerde görüleceği için, İslâm Dini, komşularımızın hakkımızdakiyargılarını  Müslümanlığımızın değerölçüsü olarak belirlemiştir.

Bilgin sahabî Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor.«Yanınagelen bir kişi ile Peygamberimiz arasında ilginç bir söyleşi gerçekleşir:

-EyAllah'ın Peygamberi! Bana yapabileceğim öyle bir işöğretiniz ki ben onu yapıncaCennet'e gireyim,

-   İyibir insan ol.

-   Beniyi bir insan olduğumu nasıl bileyim?

-   (Mesken, meslek veticaret) komşularına sor. Senin iyi olduğunu söylüyorlarsa iyisin. Kötüolduğunu  dile getiriyorlarsa  kötüsün.» (1)

Dünya hayatındakomşularımızın hakkımızdaki iyi  düşünceleri/yargıları bizi Halk'ın sevgilisi yaparak mutluedeceği gibi, Hakk'ın sevgilisi kılarak da me­sut edecektir.

Peygamberimizşöyle buyururlar:«Bir mü'min vefat edince komşularından iki kişi, o adamhakkında - Biz kendisinden iyilik ve hayırdan başka bir şey görmedik- diyeşahitlik ederse, o adam Allah katında iyi olmadığı halde bu iki komşu­nunşahitliği sebebiyle Allah zülcelâl ilgili meleklere şöyle buyurur: -Bu ölenkulum hakkında benim bilgime göre değil de o iki kulumun şahitliğine  göreişlem yapın.» (2)

Muhterem Mü'minler!

Ferdin toplumhayatındaki davranışlarına en ya­kından tanık olan İslâmî ölçülere  bağlı komşuların men­fî/olumsuzhükümleri/kanaatleri de  gerçeğin ifade­sidir. 

Böyle  olduğu için de karanlık bir gele­ceğinhabercisidir. Zira, çokça namaz kılan, çokça oruç tutan ve pek çok sadaka verenfakat sözleriyle de komşularını üzen/ rahatsız eden bir kadından huzurunda sözedildiğinde Peygamberimiz şöyle buyurdular:

«- O kadın (dahayır yoktur.O) Cehennem'dedir.»(3)

Komşu haklarınasaygısızlık ve tecavüz, mü'minin diğer bütün faziletlerini de değerdendüşürdüğü ve âhi­ret azabını yürüttüğü içindir ki yukarıda sunduğu­muzhadislerden de anlaşılacağı üzere Peygamberimiz bu konuya son derece önemvermiştir. Ashabının kom­şuluk ilişkilerini yakından izlemiş ve sık sıkuyarılarda bulunmuştur. Aşağıdaki örneği dikkatle izleyelim.

Bir sahabe Allah'ınResûlü'ne (S.) gelerek şöylece dert yanar.

- (YaResûlellah!) Ben falanca topluluk içinde

yaşıyorum. Onlardan enyakın olan (komşum) bana en büyük zararı veriyor, (ne yapayım?)

Allah'ın Resulü Hz. EbuBekir, Ömer ve Ali'yi şi­kâyet edilen topluluğa gönderir. Onlar da mahallinmescidinin kapısında durarak yüksek sesle şu ölçüyü tebliğ ederler:

-   Eyinsanlar! İyi dinleyiniz. (Çevrenizdeki) kırk evde yaşayanlar sizin komşularınızdır.Komşusu fe­nalıklarından emin olmayan kimse (cezasını çekmeksizin) Cennet'egiremez. (4)

Burada şu çok önemlihususa da işaret etmek is­teriz.Suçlar/günahlar mahiyetleri itibariyle aynı isede komşulara karşı işlenenleri, fertler arası güveni ve toplum düzenini dahaşiddetli bir şekilde sarsacağından, suçların/gü­nahların en büyüğünü teşkilederler.

Bakınız bu gerçeğipeygamberimiz nasıl açıklıyor:  " (Çokiyi biliniz ki,) kişinin komşusunun (veya orta­ğının) evinden bir şey çalması,onun için on evden çal­masından çok daha büyük günahtır.)

Kişinin komşusunun (veyaortağının) hanımı ile zina etmesi de onun için on kadınla zina etmesinden dahabüyük bir günahtır. (Da­ha büyük bir azâb sebebidir.)   (5)

Üzülerek itiraf etmeliyizki, İslâm'ın ahlâk ve fazilet değerlerinden gereğince nasibini alamayan bizler gibi zayıf mü'minlerara­sında komşuluk görevleri giderek kudsiyyetini ve ihtişamını kaybetmektedir.

Ne acıdır ki mektep,mesken, meslek, iş, ticaret ve memuriyet komşuluğu yerini alâkasızlığa,çekemezliğe   yıkıcı rekabetlere vedüşmanlığa bırakmaktadır.

Öz ifadeyle ahlâkî çöküntümüzükomşuluk ilişkile­rimizdeki yıkımda görmek mümkündür.

Mü'minler!.

Peygamberimiz: «Allah katında dostların en hayır­lısı dostuna karşı enhayırlı olanıdır. Allah ka­tında komşuların en hayırlısı ise,   komşusuna karşı en hayırlı olanıdır.» (6)buyurur.

Komşuları­mızı sevelim. Onlar tarafından sevilmeye çalışalım.Komşularımız dünya ve âhiret hayatımızın mutluluğu­na sebep olacak kıymetliinsanlardır.

Onları üzmekten, onlara zarar vermekten kaçına­lım. Zira Peygamberimiz,«Ahiret Günü'nde (birbirle­riyle davalaşacak) hasımların ilk ikisinin komşularolacağını.» duyurur.(7)

Cebrail'in, Peygamberimize, peygamberlerimizin de inananlara ısrarlatavsiye buyurduğu komşuluk görev­lerini biz de birbirimize öğütleyelim. Son sözü Peygamberimize bırakalım:«Komşusukötülüklerinden emin olmayan kişi (ce­zasını çekmeden) Cennet'e giremez.» (8)

«Allah'ı ve Peygamber'ini sevmek (veya Allah ve Peygamberi tarafındansevilmek) isteyen kişi konuştuğu zaman dosdoğru konuşsun. Kendisine (sır,vazife veya gibi bir) emanet bıra­kıldığı zaman emaneti korusun/sahibineversin. Bir de çevresindeki komşuları, dostları ve arkadaşlarına (gücünispetinde) ikramda bulunsun.»  (9)

1) Sünen-ü İbn-iMace, Hadis No: 4222.

2) Ramûzul-Ehâdîs,1/63 (İza bölümü).

3) Mişkâtül-Mesâbih,Hadis No: 4992.

4) Kurtubî, cüz 5,sh. 185.

5) İbn-ü Kesir,Furkan, 68, (3/326) Hadis özetlenmiştir.

6) Sünenüt-Tirmizî, Hadis No:1945.

7) Mişkâtül-Mesâbih,Hadis No. 5000.

8) Tac 5/15.

9) M. Mesâbih, Hn.4990.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islam-duzeninde-komsuluk-gorevleri-2-3-151h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim