İnsanların Onurlarını Çiğneyip Mallarını Sömürenler Cehennemliktirler III

İnsanların Onurlarını Çiğneyip Mallarını Sömürenler Cehennemliktirler III
Dünden Devam

Bir devrim ateşi gibi nazil olan Hümeze Sûresi şöylece devam ediyor:

 “Hayır, hakikat onların sandığı gibi değil. Onlar, Hutame’ye atılacaklardır. Ey Peygamber sana yitip bitiren, kırıp geçiren o Hutamenin ne olduğunu kim anlatabilir?

Allah’ın en güzel kıvamda yarattığı insanları hiç kimsenin  aşağılama ve onların mallarını sömürme  hakkı yoktur. Onları maddeten ve manen köleleştirip ikinci, üçüncü sınıf kılmaya  hiç mi hiç hakkı yoktur. Yalnızca Allah’ın sorgulayabileceği insanları aşağılamaya, sömürmeye ve manen köleleştirmeye kalkanlar aşağılıktır.   Bu aşağılık onların ebedi hayatını da kuşatacak ve onlar Hutame’ye atılacaktır.

Hutama Nedir?

“Hutama  insanların kalplerine nüfûz edebilecek olan Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir. İşte bu ateş insanları aşağılayan ve sömürerek kazandıkları malların  kendilerini ebedileştireceklerini sananların üzerine kapatılacaktır. Hutame’nin kapıları da Cehennemî sütunlarla payandalanacaktır.”

İnkârcıların, isyancıların yurdu olan Cehennem yedi kısma/tabakaya ayrılmıştır. Bunlar Cehennem, Saîr, Sakar, Cahîm, Leza, Haviye ve Hutame’dir. Hutame sözcük anlamıyla etleri lime lime edip yiyen, kemikleri kırıp geçiren manasına geliyorsa da bu Cehennem tabakasının tanımını Mevlamız yapıyor. Nedir o?

“Hutame  insanların kalplerine nüfûz edebilecek olan Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.”

Sevgili kardeşlerim Hutame’nin ateşinin  kalplere kadar nüfûz edebilecek olmasına vurgu yapılmasının sebebi, insanları aşağılık gören ve mallarını sömüren zihniyet kalplerde oluştuğu içindir. Hakkı inkâr ve insanları küçük görme olan Kibir kalplerde yer tuttuğu içindir. Üstelik bu azap geçici de değil, kalıcıdır. Ve bu azap onların üzerine kilitlenecek / payandalanacak.

Fanilik Dünyamıza Özgüdür

Güzel kardeşlerim, bu arada şu gerçeğin altını bir daha çizelim: Geçicilik/ fanilik dünyamıza özgüdür. Zaten ölüm ruhumuzun bedenden ayrılması olgusudur. Farkında değiliz ama biz her gece ölüyor ve her sabah diriliyoruz. Nefsimiz/ruhumuz, her gece bedenden ayrılıyor. Her gece ruhumuz bedenimizden geçici olarak ayrılıyor, ölümde ise dönmemek üzere kalıcı olarak  ayrılacaktır. Dolayısıyla Cennet’te ölüm yok, Cehennem’de ölüm yok. Cennet’te mutluluk ebedi olduğu gibi  Cehennem’de de azapsonsuzdur. Fâtır Sûresi’inin  36.  âyetinde şöyle buyrulur:

“Allah’ı, Onun koyduğu yasalarını, ahiret hayatının sorgulamasını, Cennet ve Cehennem’i inkâr ederek bu hakikatlerin üzerini örtenlere Cehennem azabı vardır. Haklarında fânilik  hükmü verilmez ki ölsünler, azapları da hafifletilmez. İşte inkârcı nankörleri böyle cezalandırırız.”

Kâfirlerin Azabı Niçin Ebedîdir

Sevgili kardeşlerim, Cehennemliklerin azabı -Allah’ın dilerse sonlandırabileceği ana kadar- niçin ebedidir biliyor musunuz? Yaradan’a ve onun yüceliğine ve yasalarına inanmayanlar yaratılan varlıklar sayısınca yani katrilyonlarca suç işliyorlar. Çünkü katrilyonlarca  varlığın her biri  Yaradan’ın varlığı ve yaratıcılığına delildir. Yaradan ve yasaları yokmuş gibi yaşamanın bedeli, Onun  takdir edeceği bir zaman süreci içindeki azaba uğramak olacaktır. Ahiret azabı içinde unutulmak ise cezaların da en büyüğü olacaktır.

Hümeze Sûresi’ndeb Çıkaracağımız Dersler

Güzel kardeşlerim Açıklamaya çalıştığımız Hümeze sûresinden çıkaracağımız  dersler olmalıdır. Eğer sadece bilgi ile yetinirsek amelsiz bilginin bir bir faydası yoktur. Bilgiyi amele dönüştürürsek faydası vardır. İnsan çok şey bilebilir ama çok şey bilirken az şey yaparsa Âhiret fakiri olur. Yaşadığı dünya hayatında da erdemli saygın bir insan olamaz.

 Mesela siz üstadı olduğunuz sanatı icra etmiyorsanız sanatınızın bir anlamı olabilir mi? Pek çok bilginiz var ama atılımlarınız yoksa o bilgilerinizin faydası dokunabilir mi? Bunun içindir ki Peygamberimiz faydasız ilimden Allah’a sığınmıştır. Faydasız ilim uygulanmayan ilimdir, Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun.

Özellikle bizim gibi, insanlara vaaz ve nasihat eden, İslâmi gerçekleri, insani değerleri dile getirmeye çalışan insanlara Rabbim akıl ve basiret ihsan buyursun. Buyursun ki insanları fiili yaşantımızla  aydınlatmış olabilelim.

Sevgili kardeşlerim almamız gereken dersleri şöylece özetleyebiliriz:
  1. İnsanları küçük görenleri küçük göreceksiniz. Çünkü Allah’ın insan olarak yarattığı ve yalnızca kendisinin sorgulayacağı insanları aşağılık görenlerin kendileri aşağılıktır. Biz insanları değil, yapılan aşağılık işleri kınayacağız. Bir diğer anlatımla  günahkârları değil günahları yereceğiz.
  2. Klasik ve modern faizcileri, kamuya ait malları ihaleler yolu ile zimmetlerine geçirenleri, rüşvetçileri, karaborsacıları, emeği ve işi sömürenleri  zalim göreceğiz. Eğer onları yüceltirsek Mevla bize darılır.
  3. Bütün insanları sevelim, onları erdemlerinden ötürü gerektiğinde övelim ama sahip oldukları nimetler, Allah’ın  lütfu değilmiş gibi bir tavır içine de asla girmeyelim.
  4.  İnsanların onurları ile oynayan ve mallarını sömürenleri aşağılık görelim ve daha de önemlisi asla onlar gibi de olmayalım.


Sevgili kardeşlerim Cennet ve nimetleri bizi bekliyor. Bu hayat fanidir ve geçicidir. Allah’ın verdiği aklı gereğince kullanalım ki hem dünya hayatımızı istikrarlı hem ahiret hayatımızı mutlu kılabilelim.

Hepinize hayırlar, huzurlar, güzellikler niyaz ediyorum benim aziz kardeşlerim…

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/insanlarin-onurlarini-cigneyip-mallarini-somurenler-cehennemliktirler-iii-20-680h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim