GENÇ SAHABİ MUS’AB BİN UMEYR VE GENÇLİĞİMİZ – 2

GENÇ SAHABİ MUS’AB BİN UMEYR VE GENÇLİĞİMİZ – 2
GENÇ SAHABİ MUS’AB BİN UMEYR VE GENÇLİĞİMİZ – 2Müslüman olarakyaşamak  ve can ver­mek ve de İslâmDini'ni yüceltmek için, ör­nek almamız gereken, genç muvahhid genç muhacir,genç öğretmen, genç mücahid ve genç şehid vasıflarını  taşıyan genç sahâbî Mus'ab b. Umer'inhayatını geçen haftaki hutbemizde sunmuştuk.

GENÇ SAHABİ MUS’AB BİN UMEYR VE GENÇLİĞİMİZ – 2

Müslüman olarakyaşamak  ve can ver­mek ve de İslâmDini'ni yüceltmek için, ör­nek almamız gereken, genç muvahhid genç muhacir,genç öğretmen, genç mücahid ve genç şehid vasıflarını  taşıyan genç sahâbî Mus'ab b. Umer'inhayatını geçen haftaki hutbemizde sunmuştuk.

a - Mukaddes vazifemiz Mus'ab b. Umeyr gibi Allah'ın Bir'liğineinanan  gerçek birer bir muvahhidolmaktır.

Bizler, « Hayat Nizâmı'mızKur'ân, Önderimiz Hz. Muhammed'dir.» inancıyla yaşayacak, hayatımızın her ânıve safhasında İslâm Dini'nin emirlerine aşkla bağlana­cak, yasaklarındanşiddetle sakınacağız. Böylece sözle­rimiz davranışlarımız ve işlerimizle TevhidNizâmı'­nın yasalarını tasdik edecek disiplinli bir İslâm gençliği olacağız.

b - İnandığımız veCahiliyet düzenleri ile çatışa­rak yaşama mücadelemizi sürdüreceğimiz İslâmDini'ni teb­liğ ve talim etmek de vazifemiz olacaktır.

Her mü'min ve özellikleher ihlâslı genç Mus'ab b. Umeyr gibi bir öğretmen olmakla mükellef olduğunubilecek, bulunduğu köye, sehire,okula, fabri­kaya, iş yerıne Hz. Peygambertarafından İslâm Dini'ni tebliğ edip öğretmek için seçilip tayin edilmiş bir öğ­retmenolduğuna inanacaktır.

İslâm'ın yurdumuzdakiistikbali ve iktidarı, öğret­menlik görevinizin îfasına bağlıdır. Bunun içindirki, hangi alanda ihtisas yaparsa yapsın bütün mü'minler ve hususiyle muvahhidgençler Allah'ın Kitabı'nı ve Hz. Peygamber'in Sünneti'ni sunabilecek veöğretebilecek ölçüde iyice öğrenecek ve rûhuna sindirecektir.

Bizler Mus'ab b. Umeyr gibiyalnız Allah'ın rızası­nı gözeten bilgili, gayretli birer öğretmenolduğumuz gün tebligatımızla kalpler İslâm Dini'ne ısınacak, bu YüceNizâm derûnî bir aşkla sevilecektir.

İslâm'a şuurla inananlar,bu mübarek nizâmı yürekten ihlâsla yaşayanlar, Medineli Ensar gibi, Hz.Peygamber'i, asrımı­zın Medine'si olan Anadolu'muza davet edecekler ve YücePeygamberimiz, insanlarımızı yönetmek üzere yurdumuza hicret edecektir. Belkide gerçeği arayan insanlığın kurtu­luşuna medar olacak bu yeni hicret-inşallah- biz­lerin, öğretmen Mus'ab b. Umeyr'lerin zaferi olacak­tır.

MuhteremMü'minler! Sevgili gençler!

c - Yaşayacağımız veçevremize sunmaya çalışa­cağımız İslâm Dini uğrunda muhacir olmak aşkını dataşıyacak, gerektiğinde Mus'ab b. Umeyr gibi hicrete hazır olacağız. İnancımızıyaşayarak cemiyetimizin insanlarını İlâhi Vahy'in nuru ile aydınlattıkça;  maddî ve manevî  gelişimimizi sağlayacak İslâm'î hayatın müjdeleyici  örneklerini  güvenilir  gençler olarak sundukça siyasî ve ekonomik iktidarları,ahlâk­sızca yaşantıları için bizi tehli­keli görecek güçler, bizleriçağdışıcılıkla suçlayacaklardır. Gelişmemizi durdurmak isteyecekler, ezmek içinçırpınacaklardır.

Muhacir Peygamberimizinifadesiyle «Gerçek mu­hacir, Allah'ın yasakladığı haramlardan kaçınan Hakinsanı»  olduğundan rûh hicretini her anyaşayan ve hazzını duyan gençler olarak maddî hicrete de hazır olacağız.

Bizim hicretimiz şehitlerocağı mübarek toprak­larımızın sınırları içinde okuldan okula, daireden dai­reye,işten işe, ilden ile, bölgeden bölgeye, bazen da yu­valarımızdan maddîhürriyeti zincirleyen velîler ve bil­ginler uğrağı Yusûfî mekânlara olacaktır.

Ama, hicret menzili,ebedî mutluluklar yurdu Cen­net olduktan sonra ne gam!

Mü'minler!

İslâm Dini'ni yaşamak veyaymak için yapmak ve sürdürmek zorunda kalacağımız cihadın her bir nevi içingüçlü birer mücahid olmak da vazifemizdir.

Hak ve bâtılmücâdelesinin değişik şekiller içinde devam ettiği zamanımızda, Mus'ab b.Umeyr'e verildiği gibi, İslâm'ın izzet, şeref ve zafer sancağının bize tes­limedildiğine inanacağız.

Mus'ab b. Umeyr gibiyaşayışımızla  Allah'ın ElçisiHz.Muhammed'e  benzeyece­ğimiz için, bu nur çığırını boğmak isteyenlerin stratejileri bizi Hak uğrunda can vermekdurumunda bıraka­bilir.

Mus'ab b. Umeyr'incihadın doruğunda iken ka­vuştuğu şehâdet, topraklarımızı koruma ve değerlerimizi yüceltme yolunda bütün güzelliğive ebedi saltanatıyla bizi de kuşatabilir.

Aziz Peygamberimizinağuşunda(kucağında) can verdikten, mutluluğa eren bahtiyarlar olduktan sonraebedî istik­bali, geçici ve bitici bir geleceğe tercih etmeyecek kim vardır?

İslâm Dini'ne inanan ve onu tüm gü­zelliği ile yaşamak ve yaşatmak isteyengençliğimizin kaderi Mus'ab b. Umeyr'in ki gibi olabilir? Belki biz İslâm'îkurallar ve değerlerin yurdumuzda bütün ihtişamı ile tekrar hükümran olduğu­nugöremeyeceğiz. İslâm'ın iktidarından bize maddî bir pay düşmeyecek. Fakatönemli mi?

Bizler, İslâm'a gelecekhazırlayan Mus'ab b. Umeyr'ler olduğumuzzaman «Mü'minlerden Allah'a verdiklerisözde duran nice erler var...» âyetinde tak­dis ve takdir olunanyiğitlerden olacağız. Bu şeref ve ebedî Cennet'ler bize yetmez mi?

Yüce Rabbimizden,bizlere Mus'ab b. Umeyr olmak aşkını ve imkânı bahşetmesini dilerim.

Ne mutlu bu aşkla yaşayabilengençlere...

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/genc-sahabi-musab-bin-umeyr-ve-gencligimiz-2-3-120h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim