Geceleri İbadetlerimizle Aydınlatalım

Geceleri İbadetlerimizle Aydınlatalım

Zatından bir bağış olarak, göklerde ve yerde bulunan bütün varlıkları yararlanabileceğimiz şekilde bizler için yaratan Yüce Mevlamız bizleri de kendisine ibadetle mükellef kılmıştır.

İbadet görevimizi yapabilmemiz için yaratılarak hizmetimize sunulan varlıklardan biri de gece ile gündüzdür. Bu gerçek, Kur’ânımızda şöyle açıklanmaktadır:

“Düşünmek ve şükredici olmak isteyenler için gece ile gündüzü ard arda getiren Allah’dır.” (Furkan 62) 

Geceleri İbadetlerimizle Aydınlatalım

 

 

        Zatından bir bağış olarak, göklerde ve yerde bulunan bütün varlıkları yararlanabileceğimiz şekilde bizler için yaratan Yüce Mevlamız bizleri de kendisine ibadetle mükellef kılmıştır.

İbadet görevimizi yapabilmemiz  için yaratılarak hizmetimize sunulan varlıklardan biri de gece ile gündüzdür. Bu gerçek, Kur’ânımızda şöyle açıklanmaktadır:

“Düşünmek ve şükredici olmak isteyenler için gece ile gündüzü ard arda getiren Allah’dır.” (Furkan 62)

Gündüzler de kulluğumuz için bizlere boyun eğdirilmiş olmakla birlikte geceler daha bir ayrıcalıklıdır. Çünkü Kur’ân ifadesiyle, “Gece ibadeti daha etkili, tefekkürle Kur’ân okuyuş bakımından daha verimlidir.”(Müzzemmil 62)

Bu gerçek  sebebiyledir ki, Rabbimiz gündüzlerden çok gecelere and içerek dikkatlerimizi daha bir geceler üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Değişik  Kur’ân sûrelerinde Mevlamız,açıklayacağı büyük hakikatler öncesinde geceler üzerine yemin ederek şöyle buyurur:

“Bürüyüp örttüğü zaman geceye andolsun. And olsun gelip geçtiği zaman geceye.  Geçmeye  başladığı  dem  geceye yemin ederim.  Kasem  ederim  dönüp giden geceye.”(Leyl 1,Fecr 4,Tekvir 17,Müddessir 33)

Oluşumları  ve  merhaleleri  itibarıyla  mucizevî olan geceler, ölümü ve yeniden dirilişi de belgeleyen süreçlerdir. Zira Kur’ân dilinde uyku ölüm gibidir.

En’am Sûresi’nde şöyle buyrulur:

“Sizi geceleyin ölü (gibi) yapan ve gündüzün ne yaptığınızı bilen Allah’dır. O sizi Kendisi tarafından tespit edilen ömrü tamamlamak üzere her  gün  hayata  geri  döndürür.  En  sonunda  O’na  döndürüleceksiniz  ve  o zaman (hayatta)yaptığınız bütün işleri  (karşılıklarıyla) size gösterecektir.”(Enam 60)

 Geceler rûhî gelişimin aracıdır

Rûhî gelişime ve güzel kulluğa aracı kılınabileceği içindir  ki, geceleri,  hizmetimize  sunuluş  amaçları doğrultusunda değerlendirmek konumundayız.  Bu amaçtan gaflete düşülmemesi  için Kur’ânımız’da  şöyle emir buyurulmaktadır:

“Gecenin bır kısmında Allah’a secde et ve gece uzun bir süre yücelterek O’na ibadete koyul.”( İnsan26)

 


Bu gibi Kur’ânî emirler doğrultusunda hareket etmeyen ve geceleri

Kur’ân âyetleri ve yaratıklar üzerinde tefekkür, Allah’ı zikir, secde ve

de duâlarla değerlendiremeyen hiçbir insan rûhen gelişemez.

 

Gece kıyamı/ibadeti olamadan rûhen   gelişilemeyeceği,faziletlerle bezenilemeyeceği ve  de  inançlar  ve ahlâkî değerler  uğrunda   gerekli mücadele verilemeyeceği  içindir ki, Yüce Rabbimiz  evrensel kıldığı Peygamberi Muhammed’ePeygamberliğinin başında gece ibadeti   ve  tefekkürünü emir buyurmuştur. Gece kıyamı da Hz. Peygamber’in ömrü boyunca yapmakla yükümlü kılındığı görev olmuştur.(Müzzemil 1-6)

 

Rabbimiz, sevgisini kazanacak ve ebedî armağanlarına erecek kulları da gece yaranı kullar olarak şöylece vasfetmiştir:

[“Bütün  varlıkları  rahmetiyle  kuşatan  Allah’ın has kulları,  geceleri Rablerine kıyama durarak ve secdelere vararak ibadet ederler.”

 

“İslâm’a göre inanan ve yaşayanlar, Cennetler ve  pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar geceleri pek az uyurlar,seher vakitleri bağışlanma  dilerlerdi.”](Furkan64,Zariyat15-18)

Kur’ânımız’ın yönlendirdiği gece ibadetini bilfiil örnek olarak Peygamberimiz de öğütlemiştir. Onun gece ibadeti ile ilgili uyarıları ve tavsiyeleri pek çoktur.

Salât ve selâm üzerine olsun. O şöyle buyurur:

“Beş vakit namazın dışındaki en faziletli namazlar, gece namazlarıdır.”

“Şanı yüce olan Allah, her gece gecenin üçte biri geçtikten sonra (gece ibadetine kalkacak kullar için) rahmetiyle tecelli eder ve şöyle buyurur:

 -Bütün varlıkların yaratıcısı ve sahibi benim.

Bana duâ edenin duâsını kabul ederim. Benden isteyene dilediğini veririm. Bağışlanmasını isteyeni de bağışlarım.” (et-Tac 1/324)

 

Büyük oluşlara geceler hamiledir

Kur’ân ve Peygamber yolunu izleyerek gece ibadetine rağbet edenler gayb âlemine açılarak feyizlenmişler, hakikat nurlarını emmişler ve Yaradana yakınlığın Cennet lezzetlerine ermişlerdir.

Bir Allah dostunun şu tespitleri gönüllerimizi aydınlatmalıdır:

 

“Dünyada Cennet nimetlerine benzer bir şey varsa, o da gece ibadetinden alınan zevktir.”

Geceler büyük oluşlara gebe olduğu içindir ki, insanlığa inen son ilâhî vahiy Kur’ân    gece indirilmeye başlanmış,   İsra ve     Mirac    gibi   büyük hadiseler geceye münhasır kılınmıştır. Bin aydan daha hayırlı olup her yıl insanlık     hayatı ile ilgili     kaderî  planlar    ve vazifelendirmelerin gerçekleştirildiği, güvenlik ve rahmet saçmak için meleklerin yeryüzüne indirildiği zaman  süreci de geceye    tahsis    buyrulmuştur.     Bir  diğer ifadeyle, gündüz değil de bir gece Kadir olmuştur.

Gecelerimize kıymayalım

Haramlarla karışık  gıdalar,    akşamlara  taşınan           aşırı yorgunluklar     ve ihtiraslar, günler  boyunca   işlenen    günahlar ve gerçek    dışı haberleri; haram  eğlenceleri,  cinsellik ve  şiddet  dolu filmleri içeren  televizyon kanallarına takılmalar gecelerin bereketini alıp götürmektedir.

Engelleri  aşalım.  Telâfi  edilemeyecek  kayıpları  daha  da çoğaltmadan, geceleri akşam-yatsı-sabah namazları ve cemaatleriyle, gece zikirleri ve secdeleriyle, seher  vakti istiğfarları ve duâlarıyla,        kafa    ve      gönül diliyle okunacak  Kur’ânlarla değerlendirelim.  Sevgili Peygamberimiz, birbirlerini gece   namazları        ve duâlarına kaldıran eşlerin Kendisini anan zikredici erkekler ve kadınlardan yazılacağını duyurmakta ve onları ilâhî rahmetle müjdelemektedir.

Yazımızı bir hadisle bitiriyorum:

“Aman gece ibadetine  sarılın. Sizden     önceki erdemli kullagece ibadetini    benimseyerek      yüceldiler.  Çünkü  gece ibadetleri Allah’a yakınlaştırıcı,       günahları    bağışlatıcı, günahlardan uzaklaştırıcı ve bedenî rahatsızlıkları da gidericidir.”

 

 

 


 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/geceleri-ibadetlerimizle-aydinlatalim-5-285h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim