Elbirliği İle Artırdığımız Kadına Şiddeti Ancak İslâm İle Engelleyebiliriz II

Elbirliği İle Artırdığımız Kadına Şiddeti Ancak İslâm İle Engelleyebiliriz II
Kadına Şiddet ve İslâmî Çözümler II

Dünkü makalemizde şiddetin ilk beş sebebini açıklamıştık, bu sebeplere yeniden değinerek açıklamalarımıza devam edelim:

I. Allah'a ve Onun Huzurunda Sorgulanacağımıza İman Zaafı

II. Cezaların Yetersizliği

III. Boşanma Sisteminin Doğal ve İnsana Saygılı Olmayışı

IV. Alkollü İçkiler Kullanımının Doğal Görülmesi

V. Söz Taşıyıcılığından Kaynaklanan Çevresel Baskı

***

VI. Ailenin Onayı Alınmadan Yapılan Evlilikler ve Oluşturulan Haram Birliktelikler

Aile baskısıyla oluşan veya ailenin tecrübelerinden yararlanmaksızın yapılan evlilikler ya da aileden gizli olarak oluşturulan haram nitelikli birliktelikler bir süre sonra ihtilaflara sebep olabilmekte ve ailesinin korumasından da yoksun olan kadın şiddete uğrayabilmektedir.

Özellikle birliktelikler kadın tarafından sona erdirilmek istendiğinde ayrılmak istemeyen erkeğin şiddet göstermesine sebep olmaktadır.

Çare: Haram birlikteliklere karşı kültürel mücadele başlatmak ve kız çocuklarına üniversite eğitimini aileden koparmadan ana babanın bulunduğu şehirde yaptırmaktır.

VII. Medyamızın Yıkıcı Etkileri

Yazılı ve özellikle görsel medyada (sinama/televizyon dizileri) cinsel özgürlüklere davet çıkarılmakta, geleneklerimiz ve İslâmi inançlarımızla çelişen ilişkiler biçimi doğalmış gibi ısrarla ve özendirici bir şekilde aktarılmaktadır.

Karma Eğitim ve Çalışma Sisteminin Katkı Verici Tesirleri

Karma eğitim ve çalışma sistemi de bu olumsuzluğa zemin oluşturmaktadır. Bu durum erkekler yanı sıra kızları-kadınları çevrenin ve ailenin onaylamayacağı bir şekilde sözlü ve fiili ilişkilere itmekte, bu da yukarıda açıklanan sosyal baskının oluşmasına ve şiddete yol açmaktadır.

Çare: Medyamızın sorumlu kültür politikaları izlemesini sağlamaktır.

VIII. Kıskançlık Anlayışımız

Kıskançlık insan doğasında var olan ve bilinçle kullanılması halinde bir erdemdir; Peygamberimizin diliyle "Kıskançlık imandandır." Ancak varsayımlara ve hak ihlaline dayanan ve sonuçta eşe haksız baskı kurulmasına neden kılınan kıskançlık muhatabını bunaltıcı ve yıkıcıdır. Mesela eşlerden birinin diğerine;

1-Delilsiz olarak ilişkisi olduğu suçlamasında bulunması,
2-Eşlerden birinin boşanmak istemesi halinde diğerinin karşı çıkması,
3-Boşanan kadının yeni bir evlilik yapmasına engel olunması,
4-Genç yaşta dul kalan kadınların evliliğinin yerilmesi,

Bütün bunlar dinimizin de kabul etmediği; "Allah'ın razı olmadığı" kıskançlık türleridir. (İbn Mace Hn.1446)

Olumsuz kıskançlığın ruhsal şiddet yanı sıra fiili şiddete dönüşebildiği de bir gerçektir.

Çare: Kıskançlık anlayışımızı İslâm'la düzeltmektir.

IX. Yanlış veya Bilinçsiz Geleneksel Dîn Anlayışımız

İslâm Dîni'in temel amacı insanları insanların zulmünden korumaktır. İnsan olarak sahip olduğumuz Hakların çiğnenmesini engellemektir. Bu sebeple doğru din anlayışına göre mesela:
1-Kız çocuğu onaylamadığı evliğe zorlanamaz.
2-Zulmeden/şiddet uygulayan kocaya karşı sabredilmesi dinin gereği değildir.
3-Boşanma bir haktır, gerektiğinde kullanılması görevdir.

Namusu cinayetle temizleme istemi karanlık bir cehalettir ve Cehennem'e götürücü günahtır. İslâm Toplumu'nda bile dört şahitle tespit edilebilecek zinanın Kur'ânî cezası yargı kararıyla yalnızca 100 sopadır.( Nûr 2 )

Adet halinde olmayan ve hastalığı bulunmayan kadının kocasının arzularını erteleme hakkı yoktur.

Çare: Doğru din anlayışını yerleştirerek dinden kaynaklanabilecek şiddeti engellemektir.

X. Aile Hayatının Bir ibadet Hayatı Olduğunun Bilinmeyişi

Aile hayatının kuruluşunun ve eşlerin karşılıklı görevlerinin ibadet olduğu bilincinden yoksunluğun getirdiği sorumsuzluk ve basit problemlere karşı dahi gösterilen sabırsızlık giderek şiddete dönüşebilmektedir.

İbadet Allah'ın Kur'ânî emirlerine itaat ibadet olduğu için Ailenin kurulması ve kocanın nafakayı temin etmesi, dış etkilerden koruması, gereğinde öğüt vermesi, kocalık görevini yapması, eşiyle iyi geçinmesi ve kadının kadınlık görevlerini yapması, cinsel haramlardan korunması ve meşru isteklerinde kocaya saygılı olması Rabbimizin buyrukları olarak İbadettir. İbadet olduğu ve dolayısıyla ebedi hayatın mutluluğunu sağlacak oluşu eşleri daha hoş görülü ve sabırlı yapabilmektedir.

Çare: Aile hayatını güçlendirici kültür politikaları izlemektir.

Yukarıda 10 madde halinde özetlediğimiz kadına şiddet sebeplerinin her biri dinimizde haram kılınan türden işlemlerdir. Şiddetten korunmak istiyorsak kulaktan dolma dine değil Kur'ân'a ve Peygamberi buyruklara dayanan İslâm'a yönelmemiz gerekmektedir. İslâm'ın insanı yaratan Rabbimizin koyduğu düzen olduğu unutulmamalıdır.

Ali Rıza DEMİRCAN

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/elbirligi-ile-artirdigimiz-kadina-siddeti-ancak-islam-ile-engelleyebiliriz-ii-20-718h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim