DUANIN DİNİMİZDEKİ ÖNEMİ

DUANIN DİNİMİZDEKİ ÖNEMİ
DUANIN DİNİMİZDEKİ ÖNEMİKur'ânın bildirdiği,  Hz. Muhammed'in   açıkladığı emirler ve yasaklara uyarakolarak Allah'a karşı hayatını fiilî bir duâ şeklinde sürdürmekle  mükellef olan Müslüman özel olarak kalp ve kafa diliyle de Allah'a yakarmaklayükümlüdür.

DUANIN DİNİMİZDEKİ ÖNEMİ

Kur'ânın bildirdiği,  Hz.Muhammed'in   açıkladığı emirler ve yasaklara uyarakolarak Allah'a karşı hayatını fiilî bir duâ şeklinde sürdürmekle  mükellef olan Müslüman özel olarak kalp ve kafa diliyle de Allah'a yakarmaklayükümlüdür. Çünkü Rabbimiz duâ etmemizi şöyle emir buyurmaktadır:«Rabbinizeyalvararak ve için için duâ edin. Çün­kü O haddi aşanları sevmez.» (1)

Duâ inanmaya, dayanmayave istemeye ihtiyacı olan insanı kudreti sonsuz, bilgisi, rahmeti sınırsız,istenen her şeyi, dilediği anda  yaratıpvermeye muktedir olan Al­lah'a bağlıyan manevî bir rabıtadır.

Duâ,ızdırapların, maddî ve manevî dertlerin şifa kaynağıdır.     

Duâ,insanı manevî öksüzlükten kurtaracak tek koruyucudur.

Duâ,ümit ve huzur menbaıdır. Yaşama aşkını di­rilten bir rahmettir. -Allah şanınıartırsın- Peygamberimizin ifadeleriyle «Duâ, rahmet kapılarının anahtarı,mü'minin silâ­hı, dinin direğidir. Duâ, ibâdettir, ibâdetin özüdür.» (2)

Bu sebeple duâ Mevlâsıkatında mü'mine değer ka­zandıracak temel ibâdettir.

Furkân SûresiÂyet 77:"(Ey Peygamber) de ki! Duânız olmadıktan sonra Rabbiniz size niçindeğer versin..."

Yüce RabbimizBakara sûresinin 186. âyetinde ken­disine duâ edilmesini, bütün isteklerinkendisine arz-edilmesini emretmekte, duâlara icabet edeceğini de şöylece vaatetmektedir:«- (Ey Peygamber!) Kullarım sana beni  soracak olurlarsa (bilsinler ki,) şüphesizBen  onlara çok yakınım. Bendenistediğinde, duâ edenin  duasını kabulederim. "Bana duâ edilmesi" emrime uysunlar ve benimle kendilerini güveneerdirsinler ki doğru yolu bulsunlar.» (3)

Allah'a yönelme aşkını   yitiren, duâ etme ihtiyacını rû­hundaduymayan insan yalnızca görünürde insandır. Bunun içindir ki Kur'ânımızda YüceMevlâmız duâsızları yermekte, uğra­yacakları azabı da Mü'minûn sûresinin 60.âyetinde şöylece bildirmektedir:«Rabbiniz buyurdu ki: Bana duâ edin; sizekarşılı­ğını vereyim. Bana ibâdet etmekten (duâdan) büyüklenip yüz çevirenlermuhakkak küçülmüş kimseler ola­rak Cehennem'e gireceklerdir.»

Bizlere duâ etmemiziemreden ve duâlarımızı kabul edeceğini vadeden Rabbimiz, Kur'ân'ımızda bizlerehu­sûsiyle hangi hususlarda duâ edeceğimizi de öğretmektedir.

A- Mevlâmız, kendisindenbizleri en doğru yola ulaş­tırmasını, sevdiği ve nimetlendirdiği kullarındankıl­masını, güzelliklere ve ahlâkî değerlere erdirmesini, ka­tından sabır veriprahmet saçmasını, doğruya erdikten sonra kalplerimizi sapıklıktan korumasınıdilememizi öğütlemektedir.

Kur'ân'ımızda sunulan şudua örneklerini kalbi­mizle iştirak ederek beraberce dinleyelim:

[«(Rabbimiz!) Bizi(inanç, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğinkimselerin (Peygamberlerinin, dostlarının) yoluna erdir...»

«Ey Rabbimiz! Bizedünyada güzeli ver. Âhirette de güzeli ihsan et. Bizi Cehennem azabından ko­ru.»

«... Ey Rabbimiz!Üzerimize (yağmur gibi) sabır yağdır. Müslüman olarak canımızı al.»

«Ey Rabbimiz! Bizehidâyet verdikten sonra kalplerimizi saptırma. Katından bize rahmet ihsan et.Şüp­hesiz sen pek çok bağışlayansın.»] (4)

B-Rabbimiz kendisinden içdünyamızı aydınlatmasını bilgilerimizi arttırmasını, güç getiremeyeceğimizişlerle bizleri imtihan etmemesini, inançsızlar ve ahlâksızlar güruhuna karşıbizleri kuvvetlendirmesini, affetmesini, huzurunda zelil etmemesini,Cehennem'den koruyup Cennet'e erdirmesini istememizi de emretmekte; muh­telifpeygamberlerin ve sevimli kulların diliyle duâ ör­nekleri vermektedir.

Bu örneklerdenbir kısmı şu dualardır:

[«... Rabbimiz!Nûrumuzu  tamamla. Bi­zi bağışla. Sen herşeye güç yetirensin.»

«... Rabbim!İlmimi artır.» «... (Ey) Rabbimiz! Bizim günâhlarımızı veişlerimizdeki taşkınlığımızı yarlığa...»

«Rabbimiz! Unuttuk yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Rabbimiz! Bize bizden önceki insanlara yükledi­ğingibi ağır yük yükleme; (çetin kulluk denemelerine uğratma.) (Ey) Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimizi bize taşıt­ma.  Bizi affet, günahlarımızı bağışla, bizisevginle/rahmetinle kuşat.   Sen bizimMevlâmızsın. Artık egemenliğini/yasalarını tanımazlara karşı da bize yardımet.»

"...Canımızı iyilerle birlikte al. Rabbimiz!Peygamberlerin arcılığı ilebize vaat ettiklerini de bize ver.Kıyamet Günü bizi rezil etme.Çünkü Senvadinden dönmezsin."

«Beni nimeti bol olan Cennet'e varis olanlardan eyle.]   (5)

C-Yüce Rabbimiz, kendisinden hayırlı nesiller iste­memizi, ebedî âlemegöçmüş mü'min kardeşlerimiz ve yakınlarımız için de keremi bol zatına ilticaetmemizi tavsiye buyurmaktadır.

Aşağıda anlamları sunulan âyetler bu tür duâ ör­neklerini takdimetmektedir.

«... (Ey) Rabbimiz! Bize zevcelerimizden ve nesil­lerimizdengözlerimizin sevinci olacak iyi kimseler ih­san et...»

«Rabbim! Beni gereği gibi namaza devam eden­lerden) kıl.Zürriyetimizden de böyle kimseler ya­rat. ..»

«(Ey) Rabbimiz! Kulluk hesabının görüleceği Kı­yamet Gününde beni anamıve babamı ve bütün iman edenleri yarlığa.»

«... (Ey) Rabbimiz! Bizi ve iman ile bizden evvel geçmiş olankardeşlerimizi bağışla. İman etmiş olanlar için kalplerimizde bir kin bırakma.Rabbimiz!Sen çok şefkatli ,pek merhametli olansın.»

«... Rabbimiz! Rahmet ve bilgi bakımından her varlığı kuşattın. Tövbeedip senin yoluna uyanları ba­ğışla. Onları Cehennem azabından koru.»]  (6)

Aziz Cemâatim!

Öğrettiği ve öğütlediği duâlarla Rabbimize yalvaralım. O, bizimMevlâmızdır. O'na dayanalım. O'na yö­netelim. O'na yakaralım.

Hutbemizi, mukaddes hayatı, lisanî ve fiilî bir duâ içinde geçen şanlıPeygamberimizin yaptığı ve biz­lere öğrettiği duâlardan bir demet sunarakbitirelim:

[ Allahım! Ben Sendenhidayet,iffet ve gönül zenginliği isterim.

Allahım! Beni affet. Doğru yola ilet, bana afiyet ver, beni helâldenrızıklandır.

Allahım! Kalbimizi rızana uygun amel ve ibâdete çevir.

Allahım! Tahammül edilemeyecek belâdan, insanı ölüme kadar sürükleyecekmusibetten, düşmanları se­vindirecek bir zulme uğramaktan sana sığınırım.

Allahım! Bütün işlerimde beni muvaffakiyete er­dir. Nefsimin şerrindenbeni koru.

Allahım! Faydasız ilimden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan,fakirlikten, zulmetmekten ve zulme uğ­ramaktan sana sığınırını.

Allahım! Kötü huylardan ve işlerden, nefsânî arzu­lardan sana sığınırım Allahım! Senden senin sevgini ve seni sevenleri sevmeği ve senin muhabbetine ulaştıracak amelleridi­lerim.

  1. «Allahım! Senden Cennet'e nailiyeti, Cehennem azabından kurtuluşu dilerim.] (7) Araf, 186.

     2. S. Tirmizî, Hn.3368-9, C.Sağîr, 2/17.

     3. Bakara, 186.

     4. Sırasıyla bak.Fatiha, 6-7, Bakara, 201, A'raf,126, Al-i İmrân, 8.

     5. Sırasıyla bak.Tahrim, 8, Taha, 14, Al-i İmrân 147, Bakara, 268, Al-i İmran 193-4,Şuara,  85.

     6. Sırasıyla bak.Furkan, 74, İbrahim, 40-41, Haşr, 10 Mü'min 7.

     7.Dualar R.Salihinin Duâ Kitabı'ndan derlenmiştir.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/duanin-dinimizdeki-onemi-3-139h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim