Davranışlarımızı güzelleştirelim! (Takvim Gazetesi - 12 Ağustos 2010 tarihli yazısı)

Davranışlarımızı güzelleştirelim! (Takvim Gazetesi - 12 Ağustos 2010 tarihli yazısı)
İslam güzellik dinidir. O kılık-kıyafette, sözde ve işte güzele talip olmamızı öğütlediği gibi davranışta da güzeli yaşamamızı emir ve tavsiye buyurmuştur.

İslam güzellik dinidir. O kılık-kıyafette, sözde ve işte güzele talip olmamızı öğütlediği gibi davranışta da güzeli yaşamamızı emir ve tavsiye buyurmuştur.

Normal münasebetlerde güzel davranmak: Ana, baba-evlat, amirmemur, işçi-işveren, hoca-talebe, müşteritüccar, dost-akraba ve komşu olarak sürekli veya geçici ilişkiler içerisinde bulunduğumuz insanlara karşı davranışlarımızı güzelleştirmekle ve bu uğurda samimi bir gayret göstermekle memuruz.
Ahlaki güzelliklerin renk renk belireceği davranışlarımızın hayır yani ibadet olduğunu Peygamberimiz müjdelemiştir.

Evet... "Samimi gülüş, Şefkatli bakış, Selam veriş Adil davranış, Af ile geçiş, Feragat ediş Nefsimiz için arzuladıklarımızı insanlar için isteyiş Her iyi, güzel ve doğruya yöneliş birer hayırdır." buyuran peygamberimizdir. Her bir hayrın en az on birim sevapla mükafatlandırılacağını bildiren de odur.

Kötülükler ve çirkinlikler karşısında güzel davranmak: Normal davranışlar karşısında olduğu gibi kötü ve çirkin davranışlar karşısında da güzel tavır takınmakla yükümlüyüz. İslam Dini'nin teklif ettiği güzel ahlak işte budur.

Peygamberimizin ifadesiyle: " Güzel ahlak, mahrum edene vermen, ilgiyi kesene alaka göstermen, zulmedeni affetmendir," Asıl güzellik reva görülen veya hata ile zuhuru gelen kötülükler ve çirkinlikler karşısında sabırlı ve adaletli olabilmek, bağışlayıcı ve gerçeğe yöneltici bir tavır takınabilmektir.
Bizleri bu tür güzel davranışlarla yüceltmek içindir ki Mevlamız şöyle buyurmuştur. Fussilet Suresi Ayet 24: "Güzellik ile çirkinlik, kötülük ile iyilik müsavi değildir. Sen (çirkinliklere) en güzel, (kötülüklere) en iyi davranışla karşılık ver. (Eğer böyle yapabilirsen) seninle arasında düşmanlık olan kişiyi candan bir dost gibi (bulursun)".

Hakk'a çağırmada güzel davranmak: Biz müminler İslam'ın hayatı güzelleştiren düsturlarına çağırmakla görevliyiz.İslam'ın çağlar üstü prensiplerine çağırırken de güzel bir görünüm ve davranış içinde en güzel usulleri kullanmakla muvazzafız.

Bunun içindir ki Rabbimiz (Nahl suresinin 125. ve Tuhu suresinin 44. ayetinde) bizleri şöylece irşad buyurmuştur: "Rabbini(zi)n yoluna akli ve ilmi deliller serdederek ve güzel öğütler vererek çağır(ın)" "Ve yumuşakça söyleyin"

İlmi, siyasi ve ideolojik tartışmalarda güzel davranmak : Biz müminler, ilmi, siyasi ve ideolojik vasıflı oturumlarda ve münakaşalarda dahi güzel bir tutum izlemekle vazifeliyiz.
Rabbimiz (Nahl suresinin 125. ve Ankebut suresinin 46. ayetlerinde) şöyle buyurur : "(İslam dinini kabul etmek istemeyen) insanlarla en güzel (usuller)le mücadele et...'' "Yahudiler ve Hıristiyanlarla da ancak ve ancak en güzel (metodlar)la tartış...'' Allah'a kullukta gelişebilmek için güzelle iktifa etmeyip en güzele talip olmakla da öğütlüyüz.

Kur'an'ın Zümer suresinin 55. ayetinde : "Rabbinizden size indirilenin en güzeline tabi olun '' buyrulmuştur. Mesela adaletli bir davranış güzeldir. Ama affedici bir davranış daha güzeldir. Rabbimiz (Zumer suresi'nin 17. ve 18. ayetlerinde ) şöyle buyurur: ''...(Ey Peygamber!) öğütleri(mizi) dinleyip de en güzeline talip olan kullarımı ( Rahmetim ve Cennetim ile) müjdele. Onlar Allah'ın kendilerine hidayet (Güzelliklerin)'e erdirdiği, akıllarını (ilahi ölçüler çizgisinde )kullanabilenlerin ta kendileridir.''

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/davranislarimizi-guzellestirelim-takvim-gazetesi-12-agustos-2010-tarihli-yazisi-4-201h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim