Cuma Mesajları - Haklar, Hürriyetler, Vazifeler

Cuma Mesajları - Haklar, Hürriyetler, Vazifeler
1999-2002 yılları arasında Akit ve Vakit gazetelerinde yayınlanan ve bir kısmı Perpa Camii'nde sunulan hutbelerden oluşmaktadır.

Alemlerin Rabbi olan Allah’a Hamd ederim. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e Salât ve Selâm ederim.

Süleymaniye Camii İmam Hatibi olduğum dönemde (1970-1982) hazırlayıp sunduğum hutbelerimi ‘İslam Nizamı’ adıyla üç cilt halinde yayınlamıştım. 10’un üzerinde baskı yapan hutbelerimin devamı arzulanıyordu.

Kitap halinde yayınlanan bu hutbeler 1997-1999 yılları arasında Akit Gazetesi’nde neşredildikten sonra yeniden hutbe formunda yazmaya başladım.

1999-2002 yılları arasında Akit ve Vakit gazetelerinde yayınlanan ve bir kısmı Perpa Camii’nde sunulan bu yeni hutbelerimi Cuma Mesajları adıyla iki cilt olarak bir arada yayınlıyorum. Cuma Mesajları, İslâm Nizamı’nın 4. ve 5. ciltleri olarak da kabul edilebilir.

Bu vesile ile'Cuma Mesajları'mızla ilgili bazı bilgiler sunmak istiyorum. 

a) Cami içinde kültürel inkılâb olmadıkça duyarlı Müslümanların kültürel, siyasî ve iktisadî alanlarda atılım yapmaları güçtür. Bu sebeple her düzeyli Müslüman’ın bilmesi gereken konuları Cuma Hutbeleri/Mesajları formu ile yazmaya çalıştım. İnsanımızı aydınlatırken geleceğe dönük olarak Cami içi inkılâba da malzeme hazırlamak istedim.
b) Hutbeler/Mesajlar düzeylidir. Önemli bir bölümü insan hakları ve hürriyetleri ile ilgili olup ilmî tebliğ niteliklidir.
c) Rahat okunabilmeleri için sık sık ara başlıklar kullandım.
d) Ayet meâllerini, bazı müdahalelerle birlikte Muhammed Esed’in Kur’ân Mesajı’ndan aldım. Hadislerin tercümeleri ise tarafımızdan yapılmıştır.
e) Bazı hutbelerin/mesajların giriş bölümlerinde basit de olsa benzerlikler görülebilir. Bu durum, değişik zamanlarda yazılmalarından kaynaklanmaktadır. Ancak farklı nükteler içerdikleri de bir gerçektir.
f) Arapça menşeli kelimelerin yazılışları bizim için de bir problem oluşturmuştur. Ancak, Kur’ân, İslâm, Cihad, Resûlüllah, gibi temel kavramlarda yazılış birliğini sağlamaya çalıştık.
g) Kadınlarımızın cemaat namazlarına katılımı, özel halleri ve gayr-ı müslimlerle evlilikleriyle ilgili ilmî çalışmamı da ileride yayınlanacak konferanslarıma örnek olmak üzere Cuma Konferansları genel başlığı altında kitabın sonuna koydum.

Okunma ve dinlenme yoluyla faydalar sağlamasını dilediğim çalışmalarımı Ahîret yatırımım olarak kabul buyurmasını Mevlâ’mızdan niyaz ediyorum...

Son baskı vesilesiyle...

Elinizdeki ilaveli baskıyı yapmaya başarılı kılan Allah’a hamd ederim. Muhtaç olduğumuz örnekleri sunan şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed’e salât ve selam ederim.

Bu baskıya yirmi kadar mesaj ilave edildi. Böylece mesajların sayısı yüz kırkı buldu.

Mesajlarımız incelendiğinde bir çok konunun tarafımızdan incelenerek yazıldığı görülecektir.

Bütün başarılar Allah’tandır ve övgüler de O’nadır.

Rabbimden mesajlarımızı çok çok uzun ömürlü kılmasını diliyorum.

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/cuma-mesajlari-haklar-hurriyetler-vazifeler-2-242h.html


Kitabı İndirmek İçin;
- Cuma Mesajları - Haklar, Hürriyetler, VazifelerSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim