CİNSEL HAYAT İBÂDET HAYATININ BİR BÖLÜMÜDÜR

CİNSEL HAYAT İBÂDET HAYATININ BİR BÖLÜMÜDÜR
Kurân'dan Mesajlar

Akıl ve bilim yoluyla öğrenilemeyecekleri de öğreten Kur'ân-ı Kerîm'e göre insan, Allah'ın, Rûhu'ndan değerler üflediği toprak asıllı bir varlıktır. (Hıcr 26-29)

Yerüzünde kulluk denemesine uğratılacağı için O, bütün olumsuzlar gibi (Fücûr)tüm olumlulara (Takvâ)da eğilimli ve yetenekli kılınmıştır. (Şems 7-8)

Hayvanlarla müşterek olan cinselliği onun toprak tarafına ilişkin olup Fücûr'a yatkın yönüdür. İslâm, emirleri ve yasaklarıyla cinselliği de ibâdetleştirerek onun aşağılık yönünü rûhsal yüceliğine aracı kılmış; Allah'ın rızasına ve Cennet'e götürücü amel eylemiştir. (Müminûn 1-11)

Bu sebeple cinsellik ibâdet hayatının

Kurân'dan Mesajlar

Akıl ve bilim yoluyla öğrenilemeyecekleri de öğreten Kur'ân-ı Kerîm'e göre insan, Allah'ın, Rûhu'ndan değerler üflediği toprak asıllı bir varlıktır.(Hıcr 26-29)

Yerüzünde kulluk denemesine uğratılacağı için O, bütün olumsuzlar gibi (Fücûr)tüm olumlulara (Takvâ)da eğilimli ve yetenekli kılınmıştır.(Şems 7-8)

Hayvanlarla müşterek olan cinselliği onun toprak tarafına ilişkin olup Fücûr'a yatkın yönüdür. İslâm, emirleri ve yasaklarıyla cinselliği de ibâdetleştirerek onun aşağılık yönünü rûhsal yüceliğine aracı kılmış; Allah'ın rızasına ve Cennet'e götürücü amel eylemiştir.(Müminûn 1-11)

Bu sebeple cinsellik ibâdet hayatının bir bölümüdür.
Cinsel Hayat da Allah'a İbâdet Yoludur

"Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et."

(Hıcr 99)

Allah; varlığını kendi zâtından alan ezelî ve ebedî olan Rab'dır.

O, birdir, bütün varlıklar O'na muhtaçtır. Doğmamış, doğurma­mıştır. Eşi ve benzeri yoktur. Bilici, işitici ve görücüdür.

Bütün varlıkları yaratan O'dur.

O, Hz. Âdem'i yarattı. Onu yarattığı özden eşini halk etti. Üreme kanûnunu koydu. Hz. Âdem ve eşinden erkekleri ve kadınları çoğalt­tı.

Yüce Allah ebedî hayat takdir ederek yarattığı insana, akıl ve irâde verdi. İrâdesini dilediği gibi kullanma yetkisi bahşetti. Sonra da onu kulluk denemesine tâbi tuttu. Kulluğun esasını da ibâdet kıldı.

Şanı büyük olan Allah (c.c) ilk insan Hz. Âdem'i ilk peygamberi olarak vazifelendirdi. Hz. Âdem'le ve ondan sonra insanlar içinden seçip gönderdiği her bir peygamberle insanlara kendi zâtına ibâdet etmelerini emir buyurdu. İbâdet etmeleri için yaratıldıklarını du­yurdu. Ölüm gelinceye kadar ibâdet etmek ve ibâdette sabır gös­termekle yükümlü tuttu.[1]

Allah; ibâdetli kullarını Cennet yurtlarında sonsuz mutluluğa erdireceğini müjdeledi. Îman ederek kendisine yönelmeyen, yöneldiği halde gereğince ibâdet etmeyen kullarını Cehennem azâbı ile kor­kuttu.[2]

O, insanları yaratmaya, onları denemeye uğratmaya ve kullukla vazifelendirmeye elbette muhtaç değildi. Ama diledi ve yarattı. Yarattı ve görevlendirdi. O, sorumlu tutan fakat sorumlu tutulama­yan, dilediğini yapan Rab'dır.[3]

Gerçeğin özü odur ki; insan ibâdet için yaratıldı. Onunla görev­lendirildi. Ebedî saâdeti de ona bağlandı.

 


 

[1]       Bak. Nahl 36, Zâriyat 56, Hic 99, Meryem 65.

         Biz bu bölümde İslâmî ölçüler ve amaçlar gözetilerek yaşanacak cinsel hayatın ibâdet hayatının bir bölümü olduğunu özel âyet ve hadîs delilleriyle açıklamaya çalışacağız. Ancak bu özel deliller olmasaydı bile, cinsel hayatı ibâdet hayatının bir bölümü olarak değerlendirmek mümkün olurdu. Çünkü yapılması ve yapılmaması doğrudan sevap veya günah kapsamına girmeyen mübah işlerin dahi Allah'ın rızası gözetilerek ibâdete dönüştürülmesi mümkündür. Müfessir M. Ali Sabûnî bu gerçeği şöyle açıklar:

         İslâm bilginleri amelleri (işleri) üç kısma ayırmışlardır:

         a- (Namaz, oruç ve zekât gibi) emrolunanlar. Bunların ihlasla yanî Allah'ın rızası gözetilerek yapılması lazımdır. Bunlar yapılırken Allah'ın rızası dışında amaçlar güdülürse, yapılanlar riyakârlık olur. (Riyakârlık ise kişiyi günahkâr kılar.)

         b- (İçki, zinâ ve faiz gibi) yasaklananlar. Allah'ın rızasına ermek amacıyla bunlardan kaçınan kişi sevap kazanır. O'nun rızasına yönelik olmaksızın kaçınan kişi ise yalznızca sorumluluktan kurtulur.

         c- Yemek, uyumak ve cinsel ilişkide bulunmak ve benzerleri gibi yapılması veya yapılmaması kişinin seçimine bırakılmış mubahlar. Kişi bunları Allah'ın rızasını gözeterek yaparsa sevap kazanır. O'nun rızasını gaye edinmezse sevap alamaz. İyice bilinmelidir ki ibâdet için kuvvet sağlamak maksadıyla yemek ve cinsel haramlardan korunmak amacıyla eşle cinsel ilişkide bulunmak örneklerinde olduğu gibi, Allah'ın rızası gözetilerek yapılan bütün mubahlar Allah'a ibâdet olur. Safvetüt-Tefâsir Beyyine Sûresi sonu. (3/579)

[2]       Bak. Mü'minûn 60.

[3]       Bak. Enbiya 23, Bürûc 16.

 

 

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/cinsel-hayat-ibadet-hayatinin-bir-bolumudur-13-414h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim