CİNLERİN VARLIĞI KUR’ÂN İLE BİLDİRİLMİŞ MİDİR?


Kur’ân’a Göre Cinler I
CİNLERİN VARLIĞI KUR’ÂN İLE BİLDİRİLMİŞ MİDİR?
Melekler ve şeytanlar gibi akıl ve duyu organlarımızla kavrayamadığımız açıkça görülmez nitelikli yükümlü varlıklardan biri de Cin’lerdir. Cin isimli bir sûreyi içeren son ilâhi kitap Kur’ân’la bildirildiği için varlıklarına iman etmekle yükümlüyüz.Onların varlığını inkâr eden kişi yalnızca günahkâr olmaz; apaçık kâfir olur. Kafirler ise ebedî Cehennemliktirler.

Cinler hakkında ancak, bütün varlıklar gibi onların da yaratıcısı olan Yüce Rabbimizden bilgi alabileceğimiz için tek başvuru kaynağımız, Rabbimizin insanlığa ulaştırdığı mesajlarının bütünü olan    Kurân-ı Kerim’dir.

Son Peygamber  Hz.Muhammed aracılığıyla insanlığa sunulan ve diğer bütün kutsal kitapların              özünü de içeren Kurân-ı Kerîm’in Cin, Ahkaf, En’am Rahman ve Hıcr sûrelerinde Cin’lerle ilgili bilmemiz gerektiği ölçüde bilgiler verilmiştir. (Cin 1-15, Ahkaf 29-31,Sebe’ 12-14,En’am 112,128,130, Rahman 15,16,33,Hıcr 27)

Doğrudan ve de işaretler yöntemiyle verilen bilgileri özetleyerek sunacağız. 

Cinler insanlardan önce,   mâric  ve semûmnitelikli      bir ateşten yaratılmışlardır. Kur’ân’ımızda Rabbimiz şöyle buyurur:   

“Allah insanları, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.Cinleri de yalın ateşten (Mâric) yarattı.” (Rahman 14-15)

“Cinleri de insanlardan önce (gözeneklere girip çıkma özellikli) zehirli bir ateşten (Semûm) halk ettik” “(Hıcr 27)

 Ateşten yaratılan baş şeytan İblîs de cin aıllıdır. (Sâd 76, Kehf 50) Cinler yeryüzünde yaşarlar ancak dünya göğüne de çıkabilirler. (Cin 8)Bu   sebeple cinlerin yaratıldıkları ateşin, çağrışımı yapılan türden toprak kökenli bir ateş olmadığı açıktır. Bu ateşin oturulan yerden kalkma süresinde Sebe’ kraliçesinin tahtının yüzlerce klometre uzaklıktan getirilmesini sağlayan (Neml 39) ve dünya göğüne yükselten, bu sebeple de toprağa üstünlüğü İblîs tarafından ileri sürülen (Araf 12) –Doğrusunu Allah bilir– ışın/elektriktüründen bir madde olması muhtemeldir. Bu sebeple bizim onlardan korunmamız mümkün ise de doğrudanzarar verebilmemiz olası değildir.

 Nebevî hadislerin işaretleri ve sözü doğruların müşahedelerine göre,cinler insan benzeri varlıklardır. Ancak insanlar çok daha güzeldir, çünkü Kur’ân’da en güzel şekilde yaratıldıkları bildirilen insanlardır.(Tîn 4,İsra 70)

 Cinler Yerler İçerler ve Ürerler mi?

Cinler yerler içerler, erkeklik ve dişilikleri vardır, ürerler, yaşarlar, nesillenirler ve ölürler. (Kehf 50) İnsanlar gibi Kıyamet Günü’ne kadar varlıklarını sürdüreceklerdir. Peygamberimizin onların dilinden yaptığı,”Biz Rabbimizin nimetlerinden hiç birini yalanlamaz, itiraf eder ve O’na hamd ederiz.”şeklindeki aktarımdan da anlaşılacağı üzere bizim yararlanma yöntemlerini bilmediğimiz sayısız nimetlerden faydalanmaktadırlar.(Tirmizî Tefsiîr-u Rahman 1)

 Cinler İnsanlarin Konuştuklari Dilleri Konuşabilirler mi?

Kur’ân’ın anlatımına göre Hz.Süleyman’la karşılıklı konuşup anlaşmaları ve dinledikleri arapça Kur’ân’ı anlamaları ve Peygamberimizle görüşmeleri, kendilerine özgü diller yanısıra, insanların konuştukları dilleri konuşup anlayabildiklerine işaret etmektedir. (Nem 38-39, Cin 1-2)           

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/cinlerin-varligi-kuran-ile-bildirilmis-midir-kurana-gore-cinler-i-20-630h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim