Bu gece de Kadir Gecesi olabilir (Takvim Gazetesi - 31 Ağustos 2010 tarihli yazısı)

Bu gece de Kadir Gecesi olabilir (Takvim Gazetesi - 31 Ağustos 2010 tarihli yazısı)
Kadir Gecesi ne zaman? Bu geceyi önemli kılan özellikler ne? Peki bu gecede neler yapılmalı? İşte tüm cevaplar. .

Kadir Gecesi ne zaman? Bu geceyi önemli kılan özellikler ne? Peki bu gecede neler yapılmalı? İşte tüm cevaplar...

Yüce Allah, yarattığı bütün varlıklara karşı pek merhametlidir. Onları çokça sevendir. Yeryüzündeki bütün varlıkları hizmetine sunarak en güzel şekilde yarattığı insanlara ise daha bir lütufkârdır.

Peygamberleri aracılığıyla bildirdiği emirleri ve yasakları ile denemeye uğrattığı ve ebediyet takdir ettiği insanlar için sonsuz Cennetler yaratmıştır ve onları Cennet nimetleri ile yüceltmek ve mutlu etmek istemektedir. Bunun içindir ki kendisine baş kaldırmış kullarına, ne kadar büyük günahkâr olurlarsa olsunlar tövbe kapılarını açmıştır. Onlara, kendileri için pek büyük ve verimli bir zaman birimi olan Kadir Gecesi'ni bahşetmiştir.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ
Yücelik ve program gecesi anlamına gelen Kadir Gecesi ile ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm'de Kadir isimli özel bir sûre yer almaktadır. Dini kaynaklarımızda Berat gecesi ile ilişkisi kurulan Duhan sûresinin ilk âyetleri de Kadir Gecesi ile alakalıdır. Bu sûrenin anlamı şöyledir: "Biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirmeye başladık. Sana, Kadir Gecesi'nin nasıl bir gece olduğunu kim bildirip öğretebilir. Kadir Gecesi (içinde Kadir Gece'si bulunmayan) bin aydan daha hayırlıdır/daha değerlidir. O gece, Rablerinin koyduğu yasalara uygun olarak her bir iş ve olgu için melekler ve (yöneticileri olan) Rûh ile birlikte yükseklerden yer yüzüne inerler de inerler. O gece tanyeri ağarıncaya kadar tam bir esenliktir." Bu sûrenin anlamından da öğrenilebileceği üzere her yıl bağış ve bağışlama sağanakları halinde yağan Kadir gecesinin üç büyük hususiyeti vardır:

a- Şanı büyük olan Allah onu rahmetinin aracısı kılmıştır. O, imanlı kullar için, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bin ayda kazanılamayacak sevapları sağlayıcıdır; bin ayda yapılan bağışlanma yakarışlarından daha çok bağışlatıcıdır; bin ayda yapılacak dualardan daha kabul olunur özelliklidir.

b- Kadir Gecesi, Rûh adlı meleğin yönetimindeki meleklerin insan ve doğaya ilişkin görevlerle yeryüzüne indikleri gecedir. O, tan yeri atıncaya/ağarıncaya kadar tam bir güvenlik gecesidir, esenlik iklimidir.

c- Allah'ın yüceltmesi ile şanlı olan Kadir Gecesi, Kur'ân'ın indirilmeye başlandığı gece olmakla da ihtişamlıdır. Bütün kutsal sayfalar ve kitapların özünü, özetini ve Rabbimizin son ve çağlar üstü mesajlarını oluşturan Kur'ân, vahiy meleği Cibrîl (Cebrâil) aracılığı ile bu gece indirilmeye başlanmıştır. Güneş-ay , gece- gündüz - insan-hayvan gibi yaratılan ve Kur'ân cümleleri gibi indirilen âyetleri okuma görevini yükleyen bu ilk vahiy ile birlikte, Hz.Muhammed'in, Kıyamet Günü'ne kadar bütün insanlık için yürürlükte kalacak Evrensel Peygamberliği de başlamıştır.

KADİR GECESİ NE ZAMANDIR?

Kur'ân'ın, kendisinin Kadir gecesinde ve de Ramazan ayında indirilmeye başlandığını açıklamasından onun Ramazan geceleri içinde olduğunu öğreniyoruz. Peygamberimiz bu gerçeği pekiştirmekle birlikte Ramazan geceleri içinde yeri değişken olan Kadir Gecesi'nin daha çok Ramazanın son on gününde ve bu günlerin de 21, 25 ve 27 gibi tekli gecelerinde aranmasını öğütlemiştir. Kendisi de Kadir gecesine ermek için böylesi bir arayışı sürdürmüştür. Bunun için Ramazanın son on gününü Mescid-i Nebi'de kurdurduğu çadırda i'tikâfa girmiş, bir diğer anlatımla geceleri ve gündüzlerini tefekkür, zikir ve duâ ile geçirmiştir.


KADİR GECESİNE ERİŞMEK

Kadir gecesinin bereketinden yararlanmanın kesin yolu, gündüzlerini oruçla geçirdiğimiz Ramazanın bütün gecelerini de değerlendirmektir. Gecesi ve gündüzü ile tam bir aylık irade ve Kur'ân eğitimi, bizi bir taraftan Kadir gecesine erdirir ve ondan yaralandırırken erdemli bir Kur'ân ve Peygamber insanı olarak da hayata hazırlar.

NELER YAPABİLİRİZ?

Ramazanın özellikle idrak edeceğimiz bu son on gününün her bir gecesinin Kadir Gece'si olabileceğine inanmalıyız. Her bir gece yürekten ve kabul olunacağı inancıyla tövbeler etmeliyiz. Öz canlarımız, aile fertlerimiz ve milletimiz vs. için dualarda bulunmalıyız. Kur'ân'ın orijinali veya anlamından okumalı ve onun bağlısı olabilmek için yakarmalıyız. Başkalarına veremiyorsak ana babamıza ve kardeşlerimize olsun iftar vermeliyiz. Her gece akrabamız ve arkadaşlarımızdan birini telefonla da olsa aramalı, dua almalıyız. Teravih namazlarımıza devam etmeli, sabah namazı cemaatine katılmaya çalışmalıyız. Ödenecek zekatlarımızın tamamını veya bir kısmını ve önceden vermediysek fitrelerimizi bu son gecelerde ayırmalıyız. Bu arada hasta ziyareti yapılması de pek güzel olur. Hulasa tatlı bir çift sözden yarım meyve vermeye ve selâm vermeden teşekkür etmeye kadar yapılabileceklerimizi, azımsamadan yapmalıyız.

Bir de Peygamberimizin en çok yaptığı ile Kadir Gecesi için yapılmasını öğütlediği şu duaları yapmalıyız: "Yüce Rabbimiz! Bize dünya hayatımızda güzellikler ver. Âhiret hayatımızda da güzellikler ver; güzellikler yurdu olan Cennetine erdir. Bizi Cehennem azabından koru." "Allahım affedicisin. Affetmeyi seversin, beni de affet." Öteden beri Kadir Gecesi olduğuna inanılan Ramazanın 27. gecesini de diğer geceler gibi Kadir Gecesi olabileceği ihtimali ile değerlendirmeliyiz. Siz saygıdeğer okurlarımızın Kadir gecesini tebrik eder, sözü Peygamberimizin konumuzu özetleyen bir hadisleri ile bitiririm: "Her kim yüceliğine inanarak ve armağanlarını Allah'tan alacağını umarak Kadir Gecesi'ni değerlendirebilirse geçmiş günahları bağışlanır."

* * *
SORULARINIZ VE CEVAPLARI

EVLİLİĞE YÖNLENDİRİCİ SEBEPLER NELERDİR?
Yüce Yaratıcımız, kadınla erkek arasında çok yönlü bir cazibe Meveddet ve Rahmet) yaratmıştır. Rûm 21) Evliliğe yönlendirici birinci sebep hiç şüphesiz cinsel tatmin amacıdır. Bunun gibi ruhi mutluluğa ermek ve çocuk sahibi olmak da belirleyici temel nedenlerdendir. Değinilen sebepler, özellikle bütün hayatı yanı sıra cinsel hayatından da sorgulanacağına inanan insanlar için daha bir önemlidir. Çünkü zina ve eşcinsellik gibi haramlardan korunarak cinsel hayatı eşle sürdürmek Yaratanımızın buyruklarına itâat olarak ibadettir. Ebeveyn olarak üstlenilmesi gereken görevlerin yapılması da ebedî hayatımızın mutluluğunu sağlayacak ibadet nitelikli işlerdendir.

GAYR-I MÜSLİMLER İLE TEBRİKLEŞEBİLİR VE ONLARLA HEDİYELEŞEBİLİR MİYİZ?
Tebrikleşebilir ve hediyeleşebiliriz? Yüce Kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'de, düşmanlığın yalnızca zalimlere yapılabileceği açıklanmaktadır. İnancımıza ve yurdumuza saldırmayan bütün insanlara karşı barışçı olunması, adalet gösterilip iyilik yapılması emredilmektedir.Bu genel ilkeler yanı sıra gayr-ı müslim olsa akrabaya maddî ve mânevi yardımlarda bulunulması öğütlenmektedir. (Bakara 193,208, Mümtahine 8-9) Peygamberimiz de (s.) gayrı- Müslim komşuların üzerimizde komşuluk hakları olduğunu duyurmaktadır. Yapılan iyiliğe benzeri veya daha güzeli ile karşılık vermemizi istemektedir. (Et-Tac 2/41 5/68) Bu ölçülerden hareketle insanî ilişkiler içinde olduğumuz gayrımüslimleri kendilerine özgü olan anlamlı günlerinde tebrik etmek, mutlu edecek davranışlar sergilemek ve onlarla hediyeleşmek helâl/caiz olmanın ötesinde görevimizdir. Peygamberimizin terbiye ettiği Hz.Ali, Hz. Ebu Berze, Abdullah b. Ömer ve Hz. Âişe gibi sahâbiler tebrikleşme ve hediyeleşmeyi örneklendirmişlerdir.

BİR BAYANIN, CİNSEL CAZİBESİNİ ARTIRACAK VE ONU İLGİ ODAĞI KILACAK ŞEKİLDE PARFÜM KULLANMASI HELÂL/CAİZ MİDİR?
Kocası ve babası - kardeşleri gibi ebediyen evlenemeyeceği mahremleri yanında kullanması helal ise de yabancılar yanında kullanması caiz değildir. Haramdır. Çünkü kadını kişiliği üzerinden değil de cinselliği üzerinden ilgi odağı kılacak bu işlem, Rabbimizin "Zinaya yaklaşmayınız..." şeklindeki yasağına aykırılıktır.( İsra 32) Bu aykırılığı Peygamberimiz de şöylece açıklamaktadır: "Şehvetle bakan göz zina işlemiştir. İlgilerini çekmek için güzel kokular sürünerek erkekler arasına giren kadın da (şehvetle bakan kişiler gibi) günah işlemiştir. ( Ebû Davud Tereccül, 7)

* * *
BİR AYET
Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölu¨m belirli bir su¨reye göre yazılmıştır. Kim du¨nya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mu¨kâfatını isterse, ona da ondan veririz. Biz şu¨kredenleri mu¨kâfatlandıracağız. (ÂL-İ İMRÂN145)

* * *
BİR HADİS-İ ŞERİF
Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/bu-gece-de-kadir-gecesi-olabilir-takvim-gazetesi-31-agustos-2010-tarihli-yazisi-4-185h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim