Astroloji Gibi Falcılık da Haramdır

Astroloji Gibi Falcılık da Haramdır
Falcılık, Mâide sûresinin aşağıda anlamına değinilecek üçüncü âyeti ile mü’minlere haram kılınan ve haramlığı 90. âyetiyle de pekiştirilen bir câhiliyet âdetidir:

“… ve fal okları ile gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmanız da size haram kılındı. Çünkü bu işlem Allah’a başkaldırmanızdır… Şeytan işi pisliktir..” (Mâide 3, 90)

Falcılık Çeşitleri ve Falcılara İnanma

Çeşitli tekniklerle gelecekten haber verme ve gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma sanatı olarak tanımlanan Falcılık, devrimizde suya bakma, tütsüleme, kitap açma, fincan okuma ve benzerleri ile yapılan işlemler bütünüdür..

Falcılık yapmak haramdır. Falcılara ve bir tür falcılık olan burçlarla ilgili yorumlara inanmak da kâfirliğe götürebilecek bir haramdır. Peygamberimiz şöyle buyurur:

Kâhine (gelecekten haber veren kişiye)giden ve onun gelecekle alâkalı sözlerini doğrulayan kişi, Hz. Muhammed’e indirilen Kur’ân’ı inkâr etmiş olur.” ( Tirmizi Taharet 102. Hn. 135)

Falcıların Bazı Sözleri Doğru Olabilir mi?

Bazı sözlerinin gerçeğe uygun düştüğünü beyanla kâhinlerin/falcıların sözleri hakkında soru yönelten sahâbîlere Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

“-Onların bu tür haberleri (görevli meleklerin ilham ettiği)gerçeklerdendir. Cinler o haberleri meleklerden kaparak kâhin dostlarının kulaklarına fısıldarlar… Onlar da fısıldanan bu sözleri, geleceği de içine alacak şekilde yüz yalan katarak in- sanlara aktarırlar. “(Buhârî Tıp 46, Müslim Selâm 122.)

İslâm Dini’nin bildirdiği ve inanılmasını zaruri kıldığı gerçek şudur: Geleceği yalnızca Allah bilir.

Hiç bir melek, peygamber ve velî geleceği bilemez. Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerîm’de bu gerçeği şöylece açıklar:

“(Ey Peygamber! İnsanlara)bildir: Göklerde ve yerde gaybı/geleceğe ilişkin bilgileri Allah’tan başka kimse bilmez…” (Neml 65)

Gelecekle ilgili yalanlar düzülmesine ve insanların aldatılarak ümitlendirilmesine, kırgınlık ve düşmanlıkların yeşertilmesine ve bilgisiz mü’minlerin İslâm inancından saptırılmasına sebep olan falcılık Kur’ân’ın değindiği bir Cahiliye hastalığıdır. İslâm Dini’nin haram kıldığı falcılık maalesef devrimiz modern câhiliyetinde de revaç bulmaktadır.

Astrologlar da Falcıdır

Yıldızlara bakarak geleceği bilme/tahmin etme iddiasıyla ortaya çıkanlar İslâmî inanç yoksunu; Allah’a ortak koşma eğilimli kişilerdir. Bunalımların bitiricisi değil, geliştiricisi olan modern falcılar, medyumlar gibi astrologlar da yalanlar düzmektedir. Bu sebeple düzdükleri yalanlar için alacakları para da Helâl değildir. (Geniş bilgi için bak.Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansik. 6/471; 12/1359)

Öğütlenen /Emredilen Nedir nedir?

İslâm falcılık ve astrolojiyi yerip yasaklamıştır. Bütün bunların yerine ilmi ve bedeni çalışmayı, iyiye yormayı, ortak bilgi ve tecrübeden yararlanma olan istişareyi ve dua ile Allah’ın bilgisinden yararlanma olan istihareyi öğütleyip emretmiştir.

Sözü Rabbimizin açıklamalarıyla bağlayalım:

[“Şüphe yok ki Allah, kendisine eş/ortak tanıyanı bağışlamaz, bundan başka dilediği kişinin bütün suçlarını örter/bağışlar ve Allah’a eş/ortak koşan kişi doğru yoldan pek uzak düşecek şekilde sapıtmıştır.”

“Ve onların varacağı yer Cehennem’dir ve oradan kaçıp kurtulacakları bir yer de bulamayacaklardır. “] (Nisa 116-121)

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/astroloji-gibi-falcilik-da-haramdir-20-781h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim