Ancak Mü’minler Şehît Olabilir


Şehitlerimizin Anısına
Ancak Mü’minler Şehît Olabilir
İnsan gibi, onun canı, malı, hakları-hürriyetleri ve yaşadığı yurdu da yücedir, dokunulmazdır. İslâm; yüceliği ve dokunulmazlığını pekiştirdiği bu kutsal değerlerin korunmasını görev kılmış, bu uğurda can veren Müslümanı şehît olarak vasfetmiş ve Cennet'le müjdelemiştir.

 Şehît Kimdir?

 Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde  şehîdi şöylece tarif buyurmuşlardır:

  Şehît: İslâm Dini’nin yasalarına göre yaşamak için verdiği mücadelede baskıcı zâlim güçler tarafından öldürülen imanlı kişidir.  Şehît: Mütecavizlerin saldırılarında can veren Müslümandır.

 Şehît: Malını korurken zulmen öldürülen mü’mindir.

 Şehît: Eşinin ve çocuklarının hayatlarını ve namuslarını korurken canına kıyılan İslâm’a inançlı insandır.1

Kur’ân’ımızın işaret ettiği bir tanım da şöyledir:

Şehît: Çıkarılmak veya içinde esir edilmek istendiği yurdunu korumak için yaptığı savaşta hayatını yitiren Müslümandır.2

Dünya ve Âhiret Şehîdi

Yukarıda açıklanan amaçlar uğruna vurulduğu yerde can veren mü’mine dünya ve âhiret  şehîdi denir. Yıkanılmaz, kanlı elbiseleri kefeni olur ve cenaze namazı kılınarak defnedilir.3

Dünya ve âhiret  şehîdleri ile ilgili olarak Kur’ân-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

“Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Hayır, onlar diridirler! Fakat siz bunu algılayıp hissedemezsiniz. “4

Rahmet ve harb peygamberi olan Şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) de şöyle buyurur:

” Dünyanın bütün nimetleri kendisinin de olsa;  şehîdin dışında Cennet’e giren hiçbir kişi, dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Çünkü  şehît, erdiği Cennet nimetlerinden ötürü dünyaya tekrar tekrar dönüp on kere daha  şehît edilerek öldürülmeyi ister.” 5

 Şehîte Niçin  şehît Denir

 Şehîde tanık olan ve olunan mânasına  şehît denilmesi, can verirken erdirileceği Cennet nimetlerine tanık olduğu ve henüz dünyada iken Cennet’e gireceğine tanık olunduğu içindir.

Ahiret  şehîti

Şehitlikte iman ve can verme ana unsurlar olduğu için, Hz. Peygamberimiz’in açıklamalarına göre imanlı olmaları şartıyla yangın, sel ve deprem gibi tabii afetlerde can veren, boğulan, hamilelikte ölen ve hastalıklar sebebiyle hayatını kaybeden mü’min kişiler de  şehîtdirler. Onlar âhiret  şehîtleri olarak armağanlandırılacaklardır.6

Şehitlik Kavramı Sömürülmemelidir

Ana hatlarıyla kimlerin  şehît olabileceklerini açıklarken, dolaylı olarak kimlerin  şehît olamayacaklarını da beyan etmiş olduk. Ancak Toplumumuzda çağrıştırdığı anlam ve konum yüceliği sebebiyle  şehîtlik, İslâm’la iman bağı olmayan kültür Müslümanları tarafından sömürüldüğü için,  şehît olamayacakları daha tafsilatlı bir şekilde zikredeceğiz.

Devam Edecek

1- Tirmizi Diyat 22, (Hn:1421); Feyzü’l kadîr Hn: 8917

2- Hac 39-40,;Bakara 1990

3- el-Fıkh Alal-Mezahibül-Erbaa 1/527

4- Bakara 154

5- M. S. Müslim Hn. 1079

6- Et-Tac 4/332-5

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/ancak-muminler-sehit-olabilir-20-748h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim