Allah'ın Âyetlerini İnkâr ve Hz.Peygambere Zina İsnadı İftirası


Cübbeliye Cevaplarım – I
Allah'ın Âyetlerini İnkâr ve Hz.Peygambere Zina İsnadı İftirası
Ğiybet etmiyor, Rabbimin bana verdiği hakka dayanarak uğradığım iftiraları cevaplandırıyorum.

Son dönemde Habertürk televizyonunda ve daha önce de hazırladığı özel videolarda Cübbeli Ahmet Allah’tan korkmadan ve kullardan utanmadan bana şöylece iftirada bulunmuştur:

Ali Rıza Demircan Allah’ın âyetlerini inkâr ediyor. Peygamberimize ve O’nun ashabına zina isnad ediyor ve de sahâbiler zina ederlerken bana mı sordular, diyor.”

Allah’a ve O’nun huzurunda sorgulanacağımıza îman eden hiçbir insanın yapamayacağı böyle büyük mü büyük bir iftirayı yaparak bana Kâfirlik/Zalimlik ve Fasıklık isnadında bulunan bu zalim adama soruyorum:

İslâm Hukuku’nun temel yargı kurallarından biri de iddia edenin iddiasını ispatlaması gereğidir.

Ben hangi kitabımda, hangi makalemde, hangi televizyon programımda ve hangi özel sohbetimde Allah’ın âyetlerini inkâr ettim? Ne zaman ve nerede Peygamberime ve onun şanlı ashabına zina isnadında bulundum ve onlar zina ederken bana mı sordular, dedim.?

Kitaplarım, makalelerim ve televizyon programlarım ortadadır. Hadi ispatla. İspatlayamayacaksın. Çünkü söylenmeyen sözlerin ispatı yapılamaz.

Aziz peygamberimizin açıklamasına göre Kâfirlik isnadı için yapılacak bu tür iftiralar, döner sahiplerini bulur.

Ey İftiracı Cübbeli! Müslümanım, hiçbir kişinin inkârcı veya isyancı olarak can vermesini istemediğim gibi senin için de istemem. Eğer özel bir video hazırlayarak iftiralardan dönmez ve hak helâlliği istemezsen iki elim yakandadır. Unutmuşsundur, hatırlatayım: Âhiret sorgulaması uzak değil yakındır.

Allah'ın Âyetlerini İnkâr Ve Hz.Peygambere Zina İsnadının Sebebi

Bu müfteri adam bizim âyetleri inkâr ve Peygamberimize zina isnad etmediğimizi çok iyi biliyor. Bilerek de iftira ediyor.

Onun buiftiraları bizim yaptığımız ilmî açıklamalara yaptığı cahilce ve zalimce yoruma dayanıyor.

Ön Bilgiler

İslâm Dîni, bize savaş açanlarla savaşmamızı emreder. (Bakara 190) Yapılacak meşru savaşta erkekler yanı sıra savaşın içinde ve çevresinde bulunan kadınların esir alınmasını da onaylar. Alınan esirler Muhammed 4 ‘e göre karşılıksız veya fidye/tazminat karşılığı azad edilebilir, ama asla köleleştirilip satılamaz ve de nikâhsız cinsel partner kılınamaz. Böylece gerçekleştirilen büyük devrim İslâm Savaş Esirliği Sistemidir.

İslâm Öncesi Dönem

İslâm öncesi dönemde esirler köleleştirilip satılırdı. Satılan esir kadınlarla da nikâh kıyılmaksızın ilişkiye girilirdi. Bu durum Kur’ânın indirilmeye başlandığı Mekke dönemi ile Medine döneminin İlk yılarında İslâm Savaş Esirliği Sistemi kuruluncaya kadar da devam etti.

Meke Döneminde İndirilen Âyetler

Meke döneminde indirilen âyetler, indirildikleri konuda nihai hükmü oluşturmazlar.

Mesela içki konusundaki Mekkî Nahl sûresinin 67. âyeti “Hurma ve üzüm meyvelerden içki ve güzel gıdalar ediniyorsunuz…” der. Olanı bildirir. İçkinin yasaklanışı Medine’de indirilen Bakara 219 ve Maide 90 iledir.

İçki ve Faiz

Faiz de böyledir. İlk inen Rûm 39’da “İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz faizler Allah katında bir artış sebebi olmaz…”buyrulur. Olan aktarılır. Faiz yasağı, daha sonra Medenî olan Âl-i İmran 130 ve Bakara 278 ile konur.

Yukarıda içki ve faiz yasağı ile örneklendiren durumun bir benzeri de İslâm Savaş Esirliği Sistemi öncesinde köleleştirilen esirlerdir. Mekkî olan Müminûn sûresinin 5. ve 6. âyetleri ile bu âyetlerin tıpa tıp aynısı olan Mekkî Meâric sûresinin 29. ve 30 âyetleri de aynı şekilde mevcut durumu aktarır. Bu âyetlerde şöyle buyrulur:

“(Erkek veya kadın müminler)Fercleri olanüreme organları ve yakın çevresini korur / yasaklı ilişkilerden korunurlar. Onlar karşı cinsten olan hür eşleri veya mâlik oldukları (esîr/köle eşleri) ile yalnızca üreme organlarını kullanarak (üreme organlarından) cinsel ilişkiye girerler. Onlar bu ilişkileri sebebiyle kınanmazlar.”

Esir ve de köleleştirilmiş kadınlarla ilişki için nlkâh şartı ise Medenî Nû r 32; Nisa 3, 24 ve özellikle de Nisa 25 ile konur. Bu konular Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri isimli 320 sayfalık kitabımda geniş ce açıklanmıştır.

Sahâbilere Zina İsnadı

Sahabiler. İslâm öncesi dönemle İslâm Savaş Esirliği Sistemi kuruluncaya kadar Mekke ve Medine döneminde köleleştirilmiş kadınlarla nikâhsız ilişkiye girmişler ve bazılarının çocukları da olmuştur. Bunlar nikâhsız ilişkiye girme yasağından önce gerçekleştiği için sahâbilere zina isnad edilemez. Onlara zina isnadı cahil Ehhl-i Sünnet dışı Cübbeli gibi iftiracıların işi olabilir. Nitekim iftirası kendi boynuna dolanmıştır. Farkında değil ama sahâbileri nikâhsız ilişkiye girmekle o suçlamış oluyor.

Peygamberimizin Câriyesi Olmamıştır

Peygamberimizin köleleştirilmiş kadın anlamına ilişkiye girdiği hiç bir câriyesi olmadığı gibi câriyesi de olmamıştır. Bu husus bir çok ilim adamımızın gözünden kaçmaktadır. İslâm Devleti’n in elinde erkek ve kadın esirler olmuştur. Onlar devlet Başkanı olan Peygamberimizin emrinde ve onun emirleriyle Devlet’in işlerinde istihdam edilmişlerdir.

Cüveyriye, Reyhane ve Safiye Annelerimiz

Cüveyriye, Reyhane ve Safiye annelerimizin özgürlük fidyeleri Peygamberimizi yardımları ile ödenmiş sonra da Müslüman olmaları üzerine Peygamberimiz tarafından hür kadınlar olarak nikâhlanmışlardır.

-Salât üzerine olsun- Peygamberimizin eşi Mâriye annemiz de klasik anlamda câriye değildir. O Mısır Mukavkısı/Yöneticisi’nin gönderdiği bir hediyedir. Kur’an bu tür hediyelere savaş yapılmaksızın kazanılan ganimet anlamına Fey, der. (Haşr 9-10) Fey olan kadınlar Ahzab 50 de Peygamberimize helâl kılınmış ise de Peygamberimiz Hz.Mâriye’ yi en meşhur rivayete göre nikâhlamıştır. İbn-i Saad’ın beyanına göre nikâhlanışını bir delili de onun diğer annelerimiz gibi tesettürlü validelerimizden oluşudur.

Hâşâ sümme hâşâ, Peygamberimizin kişisel savaş câriyesi olmamıştır ki zina işlemiş olsun.

Cübbeli okumayan, kafası şartlanmış olduğu için okusa da okuduğunu anlayamayacak olan muhteris ve saldırgan bir tip olduğu için gündeme gelmek amacıyla bize rahatlıkla iftira edebilmiştir.

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/allahin-ayetlerini-inkar-ve-hzpeygambere-zina-isnadi-iftirasi-5-519h.html
Sexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim