8- Çıkar İçin İlahi Yasaları Gizlemek

8- Çıkar İçin İlahi Yasaları Gizlemek
8- Çıkar İçin İlahi Yasaları Gizlemek

8- Çıkar İçin İlahi Yasaları Gizlemek

Çıkar İçin İlahi YasalarıGizlemek

Gelebilecek tehlikelerdenkorunma, üst düzey bürokratik makamlara gelme, gelinen mevkileri koruma vesiyasî rant edinebilme gibi çıkarlar uğruna gerçekleri gizleme inançtabenzemeyi de içine alan azim bir günahtır. Yüce Allah gayr-ı müslimleriözellikle onların hahamları ve rahiplerini çıkar uğruna Tevrat ve İncil'dekigerçekleri gizlemekle suçlayarak şöyle buyurmaktadır:

Bakara Sûresi Âyet 174:"Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyiponu birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şeydoldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah ne onlarla konuşacak ve ne de onlarıtemizleyecektir. Onlar için acı bir azab vardır."

Kur'ân-ı Kerîm'de Rabbimiz birçok âyette gayr-ı müslimler gibi olmamamızı emir buyururken pek tabîidir kionların bilginleri gibi çıkar uğruna âyetlerini gizleyici olmamamızı da emirbuyurmuş olmaktadır.

Bu itibarla menfaat edinmegayesiyle Allah'ın Kitabı Kur'ân'daki bazı hükümleri gizlemek, ayrıca hahamlarve rahipler gibi âyetleri bağlamından koparıp bir kısmı ile diğer kısmınıçürütmeye kalkışmak, daha da önemlisi bunun doğru bir yöntem olabileceğine inanmak,onlara inançta benzemeyi içeren bir itikadî günahtır/suçtur. Bu tür benzeme,yaşadığımız dönemde sosyal bilimciler, hukukçular ve özellikle de İslâmilâhiyatçılarında da giderek yaygınlaşmaktadır.

Kültürde ve hukukta lâikleşmişülkelerde, sosyal konumlarını korumak ve geliştirmek için Kur'ân-ı Kerîm'dekiörneğin:

Birden fazla ve dörde kadarkadın alabilme ruhsatını/iznini,

Müslümanlarınancak Kur'ân ve Sünnet buyruklarını ve onlarla örtüşen ilkeleri ve yasalarıbenimseyebileceklerini,

Faizin bütünşekillerinin haramlığını,

Baş dahilörtünmenin kesin bir ilâhî emir olduğunu,

... vebenzerlerini açıklamak veya doğrulamaktan kaçınan ilahiyatçılar elbette manenhahamlaşmakta ve rahipleşmektedirler. Onlar, işleye geldikleri benzemeyi deiçeren bu günahlarıyla Müslümanların İslâm'ın bütününü kavramalarını ve de bubütüne talip olmalarını engellemektedirler. 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/8-cikar-icin-ilahi-yasalari-gizlemek-16-347h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim