73- Ölüm ve Ötesi

73- Ölüm ve Ötesi
73- Ölüm ve Ötesi 

73- Ölüm ve Ötesi

Allah'ınKitabı'dan:

"(Ey Peygamber!) Söyle o kaçıp durmakta olduğunuzölüm mutlaka sizi, yakalayacaktır. Sonra da gizliyi ve açığı bilen Allah'adöndürüleceksiniz de O size yapar olduklarınızı bildirecek (ve muhakeme edecek)tir." 

Cuma Sûresi âyet 8

Göz rûhu izler

Allah'ınResûlü sahabilerine sorar:

-Kişi öldüğü zaman bakışlarının nasıl dikilip kaldığını görmüyor musunuz?

-Elbette, görüyoruz ya Resûlullah!

-Bu, can çıktığı zaman gözün/bakışların onu izlemesiyle gerçekleşir.

Ölenin gözleri kapatılır

Vefateden Ebû Seleme'nin gözleri açık kalmıştı. Hz. Peygamber onları kapadı ve şöylebuyurdu:

-Rûh alındığı/can çıktığında göz/bakışlar onu takib eder.1

Hiç bir insan nerede öleceğini bilmez

Mücahidrivâyet ediyor.

(Allah'ınResûlü'nün (S.) her şeyi bileceğini zanneden ve bunu peygamberliğin zarurîvasıflarından sanan) çöl sakini bir adam Hz. Peygamber'e geldi ve şöyle dedi:

-Karım hâmiledir, (erkekmi yoksa kız mı) doğuracağınıbana bildir. Bölgelerimiz kuraklıktan kavruluyor, ne zaman yağmur yağacağınıbana açıkla.

Nezaman doğduğumu bildim. Sen bana ne zaman öleceğimi de haber ver.

Busoru sebebiyle Yüce Allah Lukman Sûresi'nin 34. âyetini vahy etti. (Hz.Peygamber de Allah'ın indirdiği bu âyeti tebliğ ederek cevap verdi.)

"(Ne zaman vuku bulacağına dair) Kıyâmet bilgisi Allah katındadır.Yağmurları (takdirettiği vakit ve yerde) o yağdırır. Rahimlerdekini o bilir. Yarın ne kazanacağını, hiçbir kişibilmez. Hiçbir insan da hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah her şeyibilendir. Her şeyden haberdardır."2

Yalnız Allah'ın bileceği hususlar

Hadisimiziniçinde geçen Lükman sûresinin 34. âyetinde ana hatları ve ayrıntılarıyla kesinbir şekilde ancak Allah'ın bilebileceği beş hususa işaret buyrulmaktadır.

Bunlardan "Rahimlerdekini O bilir." ifadesiyle açıklananınkapsamı bazı mü'min kişilerce daraltılarak doğumdan önce ana rahmindeki çocuğuncinsiyetinin bilinemeyeceği şeklinde bir anlayış ortaya konulmaktadır.

Doğumdanönce çocuğun cinsiyetini kesin olarak belirlemek gelecekte de mümkünolmayabilir. Ancak böyle olsa da âyete içermediği anlamı yüklemek hatadır.

Evetâyette doğumdan önce çocuğun cinsiyetinin bilinemeyeceğine işaret yoktur. Kaldıki bilinmesi Allah'ın rahimlerdeki bilgisinin saltanatına ise gölge düşüremez.Çünkü o rahimlerdekini bilir; rahimlere düşen nutfenin (sperm) çocuğa dönüşüpdönüşmeyeceğini, dönüşecekse cinsiyetinin ne olacağını yalnız ve yalnız Obilir. Çünkü tenasül (üreme) kanunu koyan O, halkeden O, cinsiyeti belirleyende O'dur.

En zeki mümin ölümü en çok hatırlayandır

"İbn-üÖmer'den... (R.)

Allah'ınResûlü (S.) ile beraberdim. Ensar'dan bir sahâbi Allah'ın Resûlü'ne geldi veO'na selâm verdi. Sonra da sordu:

-Ya Resûlellah! mü'minlerin en üstünü hangisidir?

-Onların ahlâkı en güzel olanıdır.

-(YaResûlellah!) mü'minlerinen zekisi hangisidir?

-Onların ölümü en çok hatırlayanı, ölümden sonrası için en güzel bir şekildeÂhiret hazırlığı yapanıdır.

İşteonlar, en zeki mü'minlerdir."3

Ansızın gelen ölüm hayırlı mıdır?

Hz.Aişe (R.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü'ne (S.) ansızın gelen ölümü nasıl değerlendirdiğini sordum.

Şucevabı verdi.

-Gerçek mü'min için bir rahatlıktır. (Dünyanın sıkıntıları ve dertlerinden kurtuluştur.)

Allah'aitâat etmeyen günahlara dalmış kişi için de (tövbesiz ölüm olacağından) hüzün sebebidir."4

Ölüm gerçek mü'mine ilâhi bir hediyedir

Peygamber'imizinifadesiyle ölüm gerçek mü'min için ilahî bir hediyedir. Cennet bahçelerindenbir bahçe olan kabir hayatına ulaşma aracıdır.

Busebeble hakiki mü'mine ansızın gelen ölüm pek tabîî ki hayırdır. Rahatlıkdır.Güzelliklerle dolu bir hayata birden erişdir. Ancak Hak'dan sapmış günahlaradalmış kişiler için tevbe etmeye, Hak yola girmeye imkân bırakmayacağı için debir hasret ve elem sebebidir.

Ölümle kim rahata erer?

EbûKatâde rivayet ediyor:

Hz.Peygamber'in (S.) huzurundan bir cenaze ile geçildi.

(Cenazeninçağrışımı ile) Allah'ınResûlü'nün dilinden şu sözler döküldü:

-Rahata eren... Ve kendisinden rahata erilen...

(Sahâbilerduydukları bu sözlere bir mânâ veremedikleri için) sordular:

-Ya Resûlellah! Rahata eren ve rahata erilen kimlerdir?

-Mü'min kul ölümle rahata erer, dünya hayatının yorgunlukları ve acılarındankurtularak Allah'ın rızası ve nimetlerine kavuşur.

İlâhiemir ve yasakları tanımayan ve yaşamayan kişiden ise insanlar, hayvanlar,ağaçlar ve şehirler kurtulur."5

Ancak affedilen rahata erer

Hz.Aişe'den... (R.)

"BilâlHabeşi Allah'ın Resûlü'ne (S.) gelerek şu haberi verdi:

-Ya Resûlellah! Filanca kadın öldü, artık rahata erdi.

Bilâl'in"rahata erdi" sözüne Hz. Peygamber öfkelendi de şöyle buyurdu:

-(Ne biliyorsunrahata erdiğini?) Ancak affedilen kişi rahata erer."5

Hiçbir kişi için ölümü kurtuluşu oldu denilemez

Muayyenbir şahsı belirtmeksizin mü'minin ölümle rahata ereceğini Peygamber'imizaçıklamıştır.

O'nun(S.) Hz. Bilâl'e (R.) öfkelenmesi, ilâhi affa uğrayıp uğramadığı bilinmeyenbelirli bir kadın için "rahata erdi" demiş olmasından ötürüdür.

Buhadîsin sunduğu mesaja dayanarak hiçbir kişi hakkında kesin olarak "Ölümükurtuluşu oldu." şeklinde bir ifade kullanamayacağımızı söyleyebiliriz.

Biz ölümüsevmiyoruz

SamitOğlu Ubade'den... (R.)

"Allah'ınResûlü (S.) şöyle buyurdu:

-Kişi eğer Allah'a kavuşmayı arzularsa Allah da ona kavuşmayı arzular. Allah'akavuşmayı sevmezse Allah da ona kavuşmayı sevmez. (Bu açıklamayı dinleyen) Hz. Aişe sordu:

-(İyi ama yaResûlellah!) Gerçektenbir ölümü sevmiyoruz. (Ondan ürküyoruz. Halimiz nice olacak?)

-Senin anladığın gibi değil (Ya Aişe!)

Canvereceği zaman mü'mine Allah'ın rızası ve nimetleri müjdelenir. Artık mü'mininönünde müjdelenenlerden daha sevgili bir varlık yoktur.

Busebeble Allah'a (O'nun rızası ve nimetlerine kavuşmayı arzular. Allah da onakavuşmayı; lütuflarını yağdırmayı arzular.

Kâfircan vereceği zaman ise Allah'ın azabı ve cezalandırması ile korkutulur. Artıkonun önünde (korkutulduklarından)daha ürkütücübir varlık yoktur. Bu nedenle Allah'a kavuşmayı, (O'nun azabı ile karşılaşmayı) sevmez. Allah da ona kavuşmayısevmez."7

Allah hayır murad etti mi vazifelendirir

Enes(R.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü (S.) şöyle buyurdu:

-Allah (c.c) bir kulunun hayıra ermesini istedi mi (ölmeden önce) onu vazîfelendirir.

(Ashâb-ı Kirâm tarafından) soruldu:

-Nasıl görevlendirir ya Resûlellah!

-Ölmeden önce onu güzel bir amel üzerinde vazîfelendirerek başarıya ulaştırır (da sonra bu iyi hal üzerinde ikencanını alır.)"8

1 Müslim Ter. ve Şerhi A. Davudoğlu5/114-6

2 M. İ. Kesîr, Lukman 34.

3 I. Mâce K. Zühd B. Zikril-Mevti... Hn. 4259.

4 Müsned 6/136.

5 Buharî Rikak 42, Müslim Cenâiz 61.

6 M. Zevâid 2/330, Müsned 6/69

7 Buharî İstizan 41, Müslim Zikr 15.

8 S. Tirmizî K. Kader B. Ma câe EnnellaheKetebe Kitaben... Hn.2143.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/73-olum-ve-otesi-15-423h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim