62- Cennet'in Mânevîleştirimiş Maddî Nimetleri

62-  Cennet'in Mânevîleştirimiş Maddî Nimetleri
62- Cennet’İN Manevileştirilmiş Maddi Nimetleri

Cennet'inMânevîleştirimiş Maddî Nimetleri

Cennet'in mânevînimetleri olduğu gibi, maddî nimetleri de vardır.

Kur'ân-ı Kerîmâyetlerinde bu maddî nimetler ayrı ayrı açıklanmaktadır:

Hayat Düzenimiz olan bu Şanlı Kitap'taCennet'in bağları, bahçeleri, köşkleri, bu bağlar arasından ve köşkler altındanakan su, süt, bal ve şarab ırmakları, meyva ağaçları, uzayıp gidengölgelikleri, pınarları, inciden otağları, perdeleri, halıları, tahtları, bin birçeşit yemekleri, özel kaynağından doldurulup mühürlenmiş mis kokulu lezîz,sağlıklı içkileri, altın ve gümüşten sofra takımları ayrı ayrı anlatılmaktadır.

Kur'ân-ıKerîm'de Cennet'in ipekleri, rengârenk giysileri, atlastan yatakları ve yepyenibir yaratılışta yaratılmış Cennet kadınları ve sedeflerindeki inciler misaliVildan ve Hûr isimli hizmetçileri insanda özlem uyandıracak tasvîrlerlesunulmaktadır.

Cennet'tekibütün bu  maddî olarak nitelendirdiğimiznimetler, yalnızca isim olarak dünya nimetlerine benzemektedir. Cennetnimetleri mâhiyet, renk, tat ve nefâset bakımından tamamen farklıdır vemanevîleştirilmiştir.    

Ana mevzûumuzgereği Cennet'te cinsel hayatı, dolayısıyla Cennet kadınlarını ve erkekleriniâyetler ve hadîslerle açıklamaya başlamadan önce, yanlış değerlendirmelere konuolan Vildan ve Hûr isimli Cennet hizmetçilerine açıklık getirelim.

CennetHizmetçileri

Vildan ve Hûriler

Cenneterkekleri ve özellikle de kadınlarının Hûrileri çağrıştırdığı bir gerçektir.Doğrularla yanlışların içe içe girdiği Hûriler konusunu şöyleceözetleyebiliriz

Vildangenç erkek,Hûriler de kadın görünümlü Cennet hizmetçileridir.Ortak vasıfları,çevreye saçılmış-sedefindeki saklı inciler gibi olmalarıdır.1  Onlar,Cennet erkekleri ve  kadınlarının hizmetine verileceklerdir.

"Biz Cennetliklere, iri/güzel gözlü Hûrilerieşlik edecek özel hizmetçiler/sekreterler kılacağız." anlamındaki âyetlerinişaret buyurduğu gibi Hûriler, Vildan'dan farklı olarak özel nedîmeler/sekreterlerolacaklardır.2Onların bir hizmettürleri de mûsikî zıyafetleridir. Hûrilerin bu görevlerine ilişkin  hadislerinde Peygamberimiz şöylebuyurmuşlardır:

"Cennet hûrilerinim mûsikî oturumları/zıyafetleri vardır.Hiçbir yaratılmış varlığın duymadığı güzelliktekisesleriyle sık sık şu anlamdaki şarkıları seslendireceklerdir:

  -Biz ebediyiz, ölmeyiz. Güzeliz, câzibemiziyitirmeyiz. Severiz, öfkelenip küsmeyiz. Bize ve  hizmetlerine sunulduğumuz  kişilere müjdeler olsun."3

Cennet'teCinsel Hayat 

Cennet'in maddînimetleri arasında Cennet'e girmeye hak kazanacak erkekler ve kadınlarınyaşayacağı cinsel hayat da yer almaktadır.

Cennet'tecinsel hayatın yer alması, Allah'ın yüce hikmetinin ve muhteşem adâletinin birgereğidir.

a-İnsanlarınbildiği ve tattığı en büyük maddî nimetlerden biri de karşı cinsle yaşanacakcinsel hayattır. Cinsel hayat olmaksızın insanın mutluluk tasavvuru mümkündeğildir.

Cennet,insanlar için yaratılmış nimetler yurdu olduğuna göre, orada cinsel hayatınolması doğaldır. Çünkü insan, cinsel hayatsız bir saâdet hayatı düşünemez.

Yarattığıinsanı en iyi bilen olduğu içindir ki Yüce Allah,  Cennet'e özlem duyulması için  Cennet'e girecek îmanlı ve amelli kadınlarıncinselliği içeren güzellik vasıflarını açıklayarak Cennet'teki cinsel hayataişaret buyurmuştur.

b-İnsanın dünyahayatında sorumlu olduğu ve uygulamakla vazîfeli bulunduğu ilâhî emirlerin veyasakların bir kısmı cinsel hayatla ilgili olduğu için, bazı mahrûmiyetleriiçeren bu yasalara bağlılığın mükâfatının da cinsel olması ilâhî adâletingereğidir.

İdeal ve ebedîmutluluk yurdu olan Cennet'te yalnızca bedensel boşalmayı amaçlayan tek düzebir cinsel hayat yaşanmayacak,cinsel hayatın bütün güzelliklerigerçekleştirilecektir. Bunun için de Cennet erkekleri ve kadınları tüm cinselözellikleri taşıyacak, romantizme açık çok renkli çevre şartları daoluşturulacaktır.   

ŞimdiCennet'teki cinsel hayatı yüce bir üslûpla ve Cennet kadınlarının özellikleriniaçıklayarak sunan Kur'ân âyetlerini görelim.

 

 


1 Vâkıa 23, İnsan 19

2 Duhan 54,Tûr 20. Bu iki âyetteki, "Ba"  harf-i ceri  ile kullanılan" "Zevvecna" fiililin " Karenna/Birlikte  ve yan yana kılacağız," şeklindek anlamı içinRağib'in Müfredat'ı yanı sıra İ.Abbas, Razi, Ebus-Suûud,Alûsi, Şevkânî ve İbn-iÂşûr Tefsîrlerine bakılabilir.

3 Tirmizî Cennet 24, et-Tac5/416 Hûrilere ilişkin olarak "Kur'ân ve Sünnet Işığında Cennet Hayatı " isimlieserimize bakılabilir.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/62-cennetin-manevilestirimis-maddi-nimetleri-13-357h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim