60- Gerekli Tarihî Bilgi

60- Gerekli Tarihî Bilgi
60- GerekliTarihî Bilgi  

60- Gerekli Tarihî Bilgi

İslam dünyasındaköleleştirme ve odalık kılma -İslâm'a aykırılığı ve genel olumsuzluğu içinde- kısmende olsa

insanî boyutlarda uygulandı.Kölelere adâlet veonları iyilik veözgürlüğe kavuşturma, erdem olarak Cennet'e götürücü  işlemler olarak görüldü.

Hz. Mûsa ve Îsa' nın öğretileri aksine MuharrefTevrat ve İncil'de onaylandığı,(1) Aristo ve Eflatun benzeri filozoflarca doğalgörüldüğü, tarihten mîras alındığı ve sömürülebilir iş gücü kaynağı olduğu içinkölelik dünyada giderek yayıldı. Ne var ki İslam coğrafyasında yumuşak bir şekildeuygulanan kölelik yeryüzünün  diğer bütünbölgelerinde acımasız bir şekilde yaşatıldı. Köleler mal ve hayvan gibi görüldü.İşkence edilip öldürülmeleri

bile suç olmaktan çıkarıldı. Yeni Çağ'la veAmerika kıtasının keşfiyle birlikte köleleştirme, tarihinin en büyük boyutlarınaulaştırıldı.

Mâzilerinden aldıkları mîrasla İspanya,Portekiz,İngiltere,Fransaveİtalya, ülkelerine kaçırdıkları, bir kısmı Müslüman olan yüz binlerce Afrikalıyıköleleştirip sömürdüler.Onlar,16-19. asırları arasında,yerlileri imha edilenAmerika kıtasına da, bir bölümü deniz yolculuklarında ölen milyonlarca Afrikalıgötürdüler. Köleleştirilerek acımasızca ve ilkel şartlar altında çalıştırılanbu Afrikalılar arasında Müslümanlar da vardı. Onlar, dört asır boyunca yaşadıklarıinsanlık dışı şartlara baş kaldırıp isyan ettilerse de özgürlüklerine kavuşamadılar.

Teknolojik devrimler sonucu insan gücüne  ihtiyaç azalınca ve kölelerin konut,gıda vesağlık harcamaları artınca köleliğe karşı çıkıldı. Bir diğer anlatımla köleliğe,insanî duygulardan çok ekonomik kaygılarla savaş açıldı. Böylece geleneksel kölelikkaldırılırken modern kölelik dönemi başlatıldı ve halen de sürdürülmektedir.(2)

 Bu aradaBatı'da değil köleleştirilen kadınların xıx.yüz yılın başlarında  hür kadınların  bile hakları olmadığına dikkatleri çekmekisteriz:"XIX.Yüzyılın başlarındakadınların fiilen hiç hakları yoktu.Babalarının ve kocalarınınmalıydılar.Evlilikte alınıp satılırlardı. Oy veremezlerdi. Sözleşmeyapamazlardı.Evlenince mülk sahibi olamazlardı.Çocukları üzerinde herhangi birhakları,kendi bedenleri üzerinde de denetimleri yoktu. Kocaları hiçbir hukûkîengel olmaksızın onları dövebilirdi. Eve kapatılmadıkları zaman ,gelişensanayileşme tarafından işçi ordusunun en aşağı kesimlerine katılmak zorundabırakılırlardı." (3)

Batıda ekonomik çıkarlar yanı sıra insan doğasınında tepkisiyle geleneksel köleliliğe karşı çıkılırken İslam Dünyası'nda sessizkalındı ve teorik planda halen de  kalınmaktadır.Çünkü İslâm'ın köleliği önermediyse de onayladığı sanılmaktadır.

Bunun içindir ki geleneksel İslam Hukûku insanlığaCenevre sözleşmesine alternanif olacak bir Savaş Esîrliği Sistemi sunabilecek konumdadeğildir. Ancak gerçek bu değildir. Olmadığınıyukarıda adı geçen kitabımızdakanıtladık.

(1)Eski ve Yeni Ahid'de köleliği meşrûlaştıran300 ü aşkın cümle vardır. Bak.Kutsal Kitap Dizini Kitab-ı Mukaddes Şirketi ist.2004,sh.1337.            

(2)Sylviane A.Diouf  Servants of Allah,Afrkan Müslims Enslaved in the Amerkas,New York University Pres/Allah'ınKulları (Amerika Kıtasında Köleleştirilmiş Afrikalı Müslümanlar) Beyan İst.2010; Salvatore Bono, Schiavi Musulmani Nell'italia Moderna (Yeniçağİtalya'sında Müslüman)Köleler İletişim İst.2003,

(3)A.Coote,T.Gill,Women'sRighs:A Practical Guide, Penguine ,1974, s.15-16. 

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/60-gerekli-tarihi-bilgi-13-359h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim