6- Kâfirleri Velî Edinmek

6- Kâfirleri Velî Edinmek
6- Kâfirleri Velî Edinmek

6- Kâfirleri Velî Edinmek

Kâfirleri Velî Edinmek

Kâfirlerivelî edinmek, onlardan olma sonucunu doğuracak benzemeyi içerdiği için, İslâmDini'nde Kur'ân diliyle haram kılınmıştır. Öneminden ötürü konuyu açalım.

Velîedinmek dost ve yardımcı edinmekanlamına geldiği gibi velayet vermek, bir diğer anlatımla temsil etme veadınıza hukukî işlem yapma yetkisi vererek üzerinize hakim kılmak manasına dagelir.

Hiçbir Müslüman herhangi bir kâfiriyetkilendirerek üzerine hakim kılma anlamına velî edinemez. Velî olur ama velîedinemez. Ancak beşerî ilişkiler anlamına dost edinebilir, yardım edebilir veyardım alabilir.

Bizler, Müslüman olduğumuz için temelhaklar ve hürriyetlerimize saldırılmadıkça, yurdumuz işgal edilmedikçe ve dealeyhimize ittifaklar oluşturulmadıkça düşmanlarımıza bile adaletli olmaklayükümlü kılındık ve iyilik yapmakla öğütlendik. (1)

İslâm Dini'nin, Hz. Muhammed aracılığıile Kur'ân'la bildirilen nihaî şekline inanmadıkları için Kâfirlerin birbölümünü oluşturan gayr-ı müslim kadınlarla evlenebileceğimiz için, insan olarakeşimize karşı kocalık, gayr-ı müslim anneannemiz ve dayılarımıza karşı daakrabalık vazifesiyle görevlendirildik.

Bu sebeple inancı ne olursa olsun alakakurabildiğimiz insanları dost ve yardımcı olma anlamına velîler edinebiliriz.Ama ana-baba dahil akraba bile olsa kâfirleri, örneğin siyasî ve hukukî yöndentemsil ve tasarruf yetkisiyle donatıp üzerimize hakim kılamayız.

Verilen ön bilgiler ışığında kâfirliğegötürücü inançta benzerliği yasaklayan âyetlere bakabiliriz. Rabbimiz Kur'ân-ıKerîm'de şöyle buyuruyor:"Mü'min erkeklerve mü'min kadınlar birbirlerinin velîlerdir; temsil ve tasarruf yetkisi deverilebilir dostları ve yardımcılarıdır..."

"Kâfirlerde birbirlerinin velîleridir; dostları ve yardımcılarıdır..." (2)

Bu âyetler ve benzeri Kur'ân buyruklarınagöre mü'min kişi ancak mü'minleri velî edinebilir. Yalnızca onlara temsilyetkisi verebilir ve ancak onları hakim tanıyabilir. İmana dayalı sevgiyisadece onlara yöneltebilir.

Eğer İslâm'a inançlı kişi, kâfirleri veyüreği ile inanmamış münafıkları bir kâfir ve münafık gibi, kâfirlikleri venifaklarını onaylayarak velîler edinirse; kendisini temsil yetkisini onlaraverir ve onları üzerine egemen kılarsa inanç bakımdan onlara benzemiş olur. Bugibi benzeme de kâfirliğe götürür.

Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de Mücâdelesûresinin son âyetinde, Allah'a ve Âhiret Günü'ne iman eden mü'minlerin,babaları, kardeşleri ve akrabaları da olsa Allah'a ve Resûlüne karşı çıkanlarıyürekten sevemeyeceği açıklanırken, Mâide ve Tevbe sûrelerinde şöylebuyurulmaktadır:

Mâide Sûresi Âyet 51:"Ey İman Edenler!Yahûdileri de Hıristiyanları velîler edinmeyin; onlara sizi temsil ve adınızaişlem yapma yetkisi vermeyin/üzerinize hakim kılmayın. Onlar birbirlerininyaranıdırlar. İçinizden onları velî edinenler onlardandır. Şüphesiz Allahzalimleri doğru yola erdirmez."

Tevbe Sûresi Âyet 23:"Ey İman Edenler! -Eğer kâfirliği İslâmî imana tercih ederlerse- babalarınızıve kardeşlerinizi bile velîler edinmeyin. Sizden onları velîler edinenlerzalimlerin tâ kendileridir. "

1) Mümtehine 8-9, Maide8.

2) Tevbe 71, Enfal 73

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/6-kafirleri-veli-edinmek-16-349h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim