59- Câriyelerle İlişkide Tek Yolun Evlilik Olduğunu Gösteren Âyetler:

59- Câriyelerle İlişkide Tek Yolun Evlilik Olduğunu Gösteren Âyetler:
59- Câriyelerle İlişkide Tek Yolun Evlilik Olduğunu Gösteren Âyetler 

59- Câriyelerleİlişkide Tek Yolun Evlilik Olduğunu Gösteren Âyetler: 

1-Nûr sûresinin 32. âyeti ile verilen evlendirme emri.

Câriyelerle ilişkiye girmenin tek yolu, Kur'ânhükmü olarak evliliktir. Nûr sûresinin 32. âyetinde Rabbimiz şöyle buyurur:

«Sizden (Müslümanolan) hür bekâr ve dulları, erkek esîrleriniz ve kadınlarınızdan/câriyelerinizdende (Müslüman veya Ehl-i Kitap olup) sorumluluk üstlenebilecekolanları evlendirin. Onlar fakir iseler, Allah, lütfu ile onları yoksulluktankurtarır. Allah bolca verendir ve her şeyi bilendir."

Açıkçagörüleceği üzere evlendirilecek kişiler arasında erkek ve kadın esîrler de yeralmaktadır. Allah, bir taraftan şahıslara ve İslâm Toplumu yönetimineevlendirme görevini yüklerken diğer taraftan da örneklendirileceği üzerebirleşmenin tek yolu olan evliliğe yönlendirmektedir.

İyicebilinmelidir ki Allah'ın Kitabı'ında ve O'nun elçisi Hz.Muhammed'in çizgisinde esîrpazarından câriye satın alma ve  nikâhakdi/sözleşmesi yapmadan cinsel partner edinme şeklinde bir uygulama yoktur.

2- Nisâ sûresinin  3. âyeti  ile verilen hürle veya câriye ile evlenme emri

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوا فِيالْيَتَامٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَوَرُبَاع

َ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةًاَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰىۤ اَلَّا تَعُولُو  ا

"Eğer yetimler/yetimler gibi korumasız olan kadınlarhakkında adâleti yerine getirmeyeceğinizden korkarsanız, size helâl olan diğerkadınlardan ikisi-üçü-dördü ile  birden evlenin/evlenebilirsiniz.Ama onlara adâletli davranamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir tanesi ile veya mâlik olduğunuz (savaş esîri câriye ) ile evlenin/evlenebilirsiniz.Adâletten ayrılmamanız için en uygun yol budur."

 Nisâ sûresininmeâli verilen bu 3. âyeti de câriyelerle ilişki için evliliği emretmektedir.

3-Nisâ sûresinin  25. âyeti ile şartlarıbelirlenerek verilen câriye ile evlenme emri

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْيَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْفَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِا۪يمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْبَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّبِالْمَعْرُوفِ...

"İçinizden her kim (mâlî veya kültürel yetersizliksebebiyle) hür/ iffetli Müslüman kadınlarla evlenmeye güç getiremezse, otakdirde mâlik olduğunuz (genç) Müslüman cariyelerinizleevlenebilirsiniz. Hür de esîr de olsanız Âdem'in çocuklarısınız ve Allah, katındadeğerinizi belirleyecek îmanınızı en iyi bilendir. 

O halde namuslu olan; zinadan kaçınan ve gizli dostedinmeyen  câriyelerle üzerlerinde hukûkentasarrufa yetkili olan kişilerin/kurumların iznini alarak evlenin ve onların mehirlerini deörfe uygun olarak verin.

Evlendikten sonra zina yapacak olurlarsa, onlara hürkadınlara uygulanan cezanın yarısı uygulanacaktır.

Câriyeyle evlenme izni, içinizden zina ederek günahagirmekten korkanlar içindir. Bununla birlikte bekârlığa katlanmanız câriyelerleevlilik yapmanızdan daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayan çok merhametliolandır."

Nisâ sûresinin anlamı sunulan bu 25. âyeti, daha biraçıklık getirerek câriyelerle evlilik gerçeğini pekiştirmektedir.

Bu âyete göre Müslüman hür kadınlarla evlenmeye güçyetirememek, Müslüman (veya Ehl-i Kitab) câriyeleri tercîh etmek, başkalarının câriyesiylemâlikinden/ehlinden; kendi câriyesiyle  demâlik/ehil konumundaki YetkiliMerci' olan kişi veya kamu kurumundan izin almak, câriyeler namuslu olmak, mehirlerini criyelerin bizzat kendilerinevermek ve zinadan korunma amacı gütmek gibi altı şarta uyularak câriyelerleevlenilebileceği açıklanmaktadır.

Burada işaret etme gereğini duyduğumuz bir husus daşudur:

Nisâ sûresinin  25. âyetinde  değinildiği üzere hür kadınlar üzerinecâriyeler nikâhlanamayacağı gibi, câriyeler üzerine de hür kadınlarnikâhlanamaz. Bir diğer anlatımla hür kadınlarla câriyeler nikâh yoluyla daolsa birleştirilemezler.6 Busebeple hür kadınlar üzerine cinsel ilişkiye girilebilecek -değil dilediğimizkadar- bir tek câriye edinebilmek bile mümkün değildir.

Yukarıda anlamını verdiğimiz Nisa sûresinin3.âyeti  ile, meâlini sunacağımız Müminûnsûresinin 5-6. âyetlerinde geçen"Veya" anlamındaki "Ev" edatı, önceliğihürlere verme koşuluyla  hür veya esîr nikâhlıeşlerden birinin tercîh edilmesi gereğini bildirmektedir:

"Erkek/veya kadın müminler üreme organları  veyakın çevreleri olan Ferclerini korur /zina, eşcinsellik gibi yasak ilişkilerden korunurlar. Onlar karşı cinsten olan (nikâhlı) hür eşleri veya (nikâhlı) esîr eşleri ile yalnızca üremeorganlarını kullanarak (üreme organlarından) cinsel ilişkiyegirerler. Onlar sadece bu ilişkileri sebebiyle kınanmazlar."6

 


6  Bak. Nisâ 3, Mü'minûn 5-6.

A. Ezvac ve Mâ meleket  Eyman bir arada kullanıldığında Ezvac -erkekveya kadın-  hür eşleri  ve  MâMeleket Eyman da -erkek veya kadın- esireşleri ifade eder. Kaldıki özel lafzî deliler olmadıkça bütün âyetler erkeklergibi kadınlara da şamildir.

B.  Kitabımızda Müminûn 5-6 ile ilgili olarakgeniş bilgiler verilmiştir.

Mekkî olan Müminûn sûresi içinde yer alan buâyetler, anlaşılmak istendiği ve iddia edildiği gibi odalık edinmenin  helâliyeti hükmünü  tesis edici âyetler değildir. Örneğin Faizibütünüyle ve kesin olarak yasaklayan Medenî Bakara sûresinin 279 âyeti  ortada iken Faizin Allah katında artmayacağını açıklayan

 Mekkî Rûm sûresinin 39 âyeti ile faizin helâlliğine  hükmedilemeyeceği gibi, kadınesirler/kölelerle ilişki için nikâhı gerekli kılan Medenî Nûr 32, Nisa 3 ve 25.âyetleri önümüzde iken  Mekki  Müminûn sûresinin  5-6, âyetleri ile de   esir/köle kadınları nikâhsız olarak  odalık/cinsel partner  edinilmesinin helâliyetine dehükmedilemez. 

Bu âyetlerinana mesajı, zinâ ve eşcinselliktensakındırmaktır;hür eşler gibi esîr eşlerin olabileceğini, kişilerin karşı cinsten olan kendi eşleriveya esîr eşleriyle yalnızca üreme organından ilişkiye girilebileceğini açıklamaktır.Ayrıca  içinde yer alan "Ev" edatısebebiyle cinsel partner olarak meselâcâriyeler varken hürkadın eşler, hürkadın eşler varken câriye eşler olamayacağını beyan etmektir.

Değinilen bu âyetler, câriyelerin nasıl edinileceklerine; ilişkiyegirilecek câriyelerin ortak koşmaksızın Allah'aîman etmelerinin  gerekli olup olmadığına;ana-kız veya kızkardeş olan câriyelerle ilişkiye girilip girilemeyeceğine; câriyelere  âdet halinde veya anal yoldan yaklaşılıp yaklaşılamayacağına ve mâlikolunan erkeklerle eşcinsel ilişki kurulup kurulamayacağına açıklıkgetirmemektedir. Değinilen konulargibi -doğrudan-nikâhın gerekli olupolmadığı da açıklanmamaktadır.

Bu âyetler, kadınlarzâviyesinden okunduğundakadınların esirleri dahil hiçbir  erkekle şekilde hiçbirşekilde nikâhsızilişkiye giremeyecekleri gerçeğindenhareketle hür veya esir cinsel partnerler içinnikâhın gerekliliğidolaylı bir şekilde açıklanmışoluyorsa da  bu gereklilik, doğrudanNûr sûresinin 32. ve Nisâsûresinin 3,  ve 25. âyetleri ile beyânedilmektedir.

 

7   İ.Mace Hn. 2697.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/59-cariyelerle-iliskide-tek-yolun-evlilik-oldugunu-gosteren-ayetler-13-360h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim