56- Hasta Ziyareti

56- Hasta Ziyareti
56- Hasta Ziyareti 

56- Hasta Ziyareti

Hastaya daziyaretçiye de sevab vardır

Abdullahİbn-ü Abbas'dan... (R.)

Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

- Bir hastayı ziyaret eden kişi Allah'ın rahmetine dalışyapmış olur. Onun yanında oturduğu, (hatır sorduğu ve iyileşmesi için duâ ettiği) zaman rahmet onu içine alır.

-Kişi,hastayı günün ilk saatlerinde ziyarette bulunursa ertesi sabah (ziyaret saatine) kadar yetmiş bin melekAllah'tan onun günahlarımın bağışlanmasını dilerler.

(Hastaziyaretine böylesine mükâfat verilmesini sevinçle karşılayan sahâbîlertarafından merak edilerek) soruldu:

-Ya Resûlellah! Buyurduklarınız ziyaretçi için (verilecekler.) Hastaya mükâfat yok mu?

-(Emrolunduğugibi sabır gösterir ve hastalığını tedavi ettirmeye çalışırsa ona) ziyaretçiye verilenin pek çok katı (mükâfat vardır.)1

Ziyaret sırasında hastaya duâ etmelidir

Hadîsimizdegeçen yetmiş bir ifadesi duâcı meleklerin ve sevabın çokluğundan kinayedir.Yetmiş bin meleğin duâsını ziyaretçi kişiye özel duâ olarakalgılayabilebileceğimiz gibi her bir ziyaretçi için yapılan genel nitelikli duâolarak da algılayabiliriz. Allah, sınırsız rahmet sahibi olduğuna göre, rızasıhedeflenerek yapılan hasta ziyaretine ve hastalığa gösterilecek sabra pek çokolan sevablar verebilir. Çünkü rahmet onun, kullar da O'nundur.

Hastaziyaret eden kişiye pek büyük sevablar verilmesi, insan gönlü kazanmanın,özellikle elemli insanları mesrur etmenin pek büyük bir amel olduğunuaçıklamaktadır.

Önemindenötürüdür ki İslâm Dini hasta ziyaretini müslümanların birbirleri üzerindekihaklarından biri olarak tesbit buyurmuştur.

Hastaziyaretinin adabı vardır. Peygamber'imizin hadîslerine göre hasta ziyaretininusullerinden biri az oturup alçak sesle konuşmaktır. Bir diğeri de hastaya duâetmektir. Aşağıdaki hadîsler nasıl duâ edeceğimizi öğretmektedir.

a-"Allahım! Senin rızan içindüşmanları yenmesi ve sana kulluk maksadıyla namaza gitmesi için kuluna şifabahşet."*

b-"Kim eceli gelmemiş birhastayı ziyaret eder de hastanın yanında (ona dönerek) yedi defa: (Büyük Arşın Rabbi, Yüce olan Allah'tan sana şifadilerim.) diyerekduâ ederse, Allah hastalığına şifa bahşederek o hastayı sıhhatinekavuşturur."** 

Hasta ziyaret eden Cennet meyvaları içindedir

Hz.Peygamberin azadlısı Hz. Sevban'dan... (R.)

"Allah'ınResûlü (hastaziyaret etmenin fazîletini) şöyle açıkladı:

-Bir hastayı ziyaret eden kişi (ziyareti süresince) Cennet Hürfe'si içindedir.

(Sâhabilertarafından) soruldu:

-Cennet Hürfesi nedir (Ya Resûlellah)?

-Cennet meyvalarıdır."2

Hasta ziyaret edenCehennem'den uzaklaştırılır

Hz.Enes (R.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü şöyle buyurdu:

-Kim şartlarına riayet ederek güzelce abdestini alır, ziyaretinin mükâfatınıAllah'tan alacağını ümit ederek müslüman kardeşini ziyaret ederse, yetmişHarif'de alınacak yol boyu Cehennem'den uzaklaştırılır.

Hadîsinrâvisî Hz. Enes'e soruldu:

-Harif nedir ya Enes?

-Harif bir yıldır."3

Hastanın duâsınıalınız

Hastaziyaretinden böylesine bir manevî kazanç sağlayan mü'min hayırlarını çoğaltmakiçin, hastadan duâ da istemelidir.

Peygamber'imiz(S.) şöyle emir buyuruyor:

-Hastaziyaretine gittiğiniz zaman sana duâ etmesini rica et. Zira hastanın duâsımeleklerin duâsı gibi kabul olunur duâdır.*

1 M. Zevâid K. Cenâiz B. İyadetil-Meriz 2/298. Müsned 1/81.

* Müsned 5/172, Ebû Davûd Cenâiz 12

** Et-Tac 1/351, Tirmizî Tıb 32

2 Müsned 5/277, Müslim Birr 42.

3 Ebû Davûd Cenâiz 7, M. Mesabih Hn. 1588.

* M. Mesâbih Hn. 1588, İ. Mâce Cenâiz 1.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/56-hasta-ziyareti-15-440h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim