53- Cinsel Hayat İbâdet Hayatının Bir Bölümüdür

53- Cinsel Hayat İbâdet Hayatının Bir Bölümüdür
53- Cinsel Hayat İbâdet Hayatının Bir Bölümüdür

53- Cinsel Hayat İbâdet Hayatının Bir Bölümüdür

Allah'ınKitabı'ndan: "Kadınlarsizin (ekin) tarlanızdır. Tarlanız (olan üreme organın)a nasıl isterseniz öyle varın.Nefsiniz için(oynaşmayı) önealın.

(Arka uzuvdan veadet halinde yaklaşmak gibi) Allah'ın yasalarına aykırılıkta sakının. O'nunhuzuruna varacağınızı da bilin.

(Ey Peygamber!)

Gerçek mü'minleri (Cennet'le) müjdele." 

Bakara Suresi âyet 223

Helâl cinsel ilişki ibadettir*

EbuZer (R.) rivayet ediyor:

"Allah'ınResûlü (S.) şöyle buyurdu:

-...Sizden birinizin eşi ile sevişmesi ve ilişkide bulunmasında sevab vardır.

Ashâb-ıKirâm (hayretve de merakla) sordular:

-Ya Resûlellah! Bizlerden biri cinsel arzularını tatmin ettiği için ona sevab mıverilir?

-(Pek tabîî kiverilir. Ya sizlerden biri) zina yapacak olsaydı, yaptığı zinadan ötürü günahagirmeyecek miydi? Buna ne dersiniz? Bunun gibi, nikâhlı eşiyle tatmin bulunduğuzaman da kendisine sevab verilir.1

Helâl cinsî münâsebet niçin ibâdettir?

Hadîsimizİslâm Dini'nin koyduğu ölçülere göre kişinin eşi ile cinsi münasebettebulunmasının sevab kazandırıcı bir işlem; bir ibâdet olduğunu açıklamaktadır.

İslâmiölçülere göre cinsel ilişki aşağıda sunacağımız bir çok yönleriyle ibâdettir.

a-İnsanlarda cinsî organlar yaratan ve tatmin edilmek istenen duygular halkedenAllah Zül-Celâl'dir.

Cinsîarzuların ilâhi hilkatin doğrultusunda Allah'ın helâl kıldığı eşlerle tatminedilmesi ilâhi yasaya uymaktır. Bu itibarla cinsi münasebet ibâdettir.

b-Allah ilk insanı topraktan yaratmış, üremesini dilemiştir. Çoğalmasını da cinsimünasebete (ilişkiye) bağlamıştır.

Birnesle sahib olmak amacıyla eşle cinsî münasebet Allah'ın ihsanına talipolmaktır. O'nun ihsanına O'nun meşru kıldığı yoldan talip olmak da O'nunrızasına ermektir. Bu sebeble cinsî ilişki de ibâdettir.

c-Allah'ın ve Peygamberinin haram kıldıklarından korunmak ve korunmamıza yardımcıolacak girişimlerde bulunmak ibâdettir.

Halâlimizolan eşimizle cinsî ilişki bizi zinadan koruyacağı; korunmamıza yardımcıolacağı için ibâdettir. Hadîsimiz bu gerçeği açıklamaktadır.

d-Halâlden ve haramdan giderilebilecek ihtiyacı Allah ve O'nun Peygamberi haramkılmıştır şuuruyla haramdan değil de helâlden ve helâl yolla gidermekibâdettir.

Busebeble haram kılınan arka uzuvdan sakınarak, âdet ve lohusalık dönemlerindeilişkiden kaçınarak, üreme organından ve temizlik dönemlerinde cinsimünasebette bulunmak ibâdettir.

e-Allah'ın adı anılarak, ibâdet olduğu şuuru ile yapılan her iş ibâdet olduğugibi, peygamber buyruklarının uygulandığı her iş de ibâdettir.

Buitibarla aşağıda sunulan peygamberi buyruklara uyularak yapılan cinsî münasebetde ibâdettir.

aa-Allah'ın Resûlü şu şekilde duâ ederek cinsî münasebete başlanılmasınıöğütlemiştir:

"Allahım!Bizi şeytandan: şeytanı bizden uzaklaştır. Şeytanı bizi rızıklandıracağınçocuklarımızdan da uzaklaştır."*

İlişkisebebiyle bu sünnet-i peygamberiye uyuş ibâdettir.

bb-Bir çok hadîsin işaret buyurduğu üzere cinsî münasebette amaç eşlerin cinseltatmine ulaşmasıdır. Zira cinsel kaynaklı pek çok problemin çözümü ve haramayönelme ihtiyacının duyulmaması cinsî tatmine bağlıdır.

Busebeble Peygamber'imiz oynaşmaksızın; gerekli ruhî ve bedenî hazırlığıyapmaksızın cinsî ilişkiyi yasaklamış ayrıca mü'min erkeklere şöyle emirbuyurmuştur:

"Birinizeşi ile cinsî münasebette bulunduğu zaman eşinin durumunu gözetsin. Eşi işinibitirmeden kendisi işini bitirirse, eşi işini bitirinceye kadar ayrılmaktaacele etmesin."**

Allah'ınResûlünün bu iki talimatına uymak sünneti izlemektir. Pek tabîî ki bu izleyiş deibâdettir.

cc-Cinsî münasebette gözetilmesi gereken bir diğer peygamber buyruğu da şöyledir:

"Sizdenbiriniz eşi ile cinsi münasebette bulunduğu zaman eşler eşekler gibi (örtüsüz çırılçıplak) soyunmasın."***

Bupeygamberi ölçü içinde şeffaf da olsa bir örttü altına girerek hem Allah'a hemde bize refakat eden meleklere saygılı olmak ibâdettir. Ayrıca ibâdet olancinsî münasebetin şiiriyetini sağlamak ve sürdürmektir.

Emzikli ile cinsi münasebet helâldir

Sa'db. Vakkas (R.) anlatıyor.

Allah'ınResûlü'ne (S.) bir adam geldi ve şöylece maruzatta bulundu:

-Ya Resûlellah! Ben karıma azil yapıyorum. (Rahmin dışına boşalıyorum.)

Allah'ınResûlü de sordu:

-Bunu niçin yapıyorsun?

-(YaResûlellah! Karımın hâmile kalarak emzirdiği) çocuğunun zarar görmesinden korkuyorum.

-Eğer emzikli kadınla cinsî münasebet kadının hamile kalarak sütününbozulmasına, sonuç olarak da emzirilen çocuğa zarar verseydi bunu yapanİranlılar ve Bizanslılara da zarar verirdi. (Zarar vermediğine göre endişeye kapılarak azilyapmana gerek yoktur.)2

İlâhi yasanın olmadığı yerde bilim verilerine uyulur

Hadîsimizinana mesajı emzikli kadınla cinsî münasebette bulunmanın helâl olduğunupekiştirmesidir.

Hadîsimizinbir diğer önemli duyurusu da Allah'ın bildirileri ile kesinlik kazanmamışhususlarda gözleme daha genel bir ifadeyle bilim verilerine uyulabileceğihususudur. Çünkü Peygamber'imiz mezkûr uygulama hususunda gözleme dayanmıştır.

Bukaideyi konumuzla irtibatlandırarak şöyle diyebiliriz.

Doğumakadar cinsel ilişki hüküm olarak caiz ise de eşler tıp bilginlerinin ortakuyarılarını ilmi bir veri kabul ederek doğumdan -kendilerinin veya uzmanlarınınbelirleyeceği- bir süre önce cinsî münasebeti bırakmaları uygundur. Kaldı kitehlikenin olduğu her yerde dinin genel nitelikteki "yasak" düstûruyürürlüğe girer.

Bir bakire ile evlenseydin ya!

Hz.Cabir İbn-ü Abdullah şöyle rivayet ediyor:

(Babamvefat edince bir dul) kadınla evlendim.

Allah'ınResûlü'ne (S.) geldim. Bana sordu:

-Evlendin mi Ya Cabir?

-Evet (evlendimYa Resûlellah!)

-Bâkire ile mi yoksa dulla mı?

-(Bâkire ile) değil bir dulla (evlendim Ya Resûlellah!)

-(Ya Cabir!) Senin onunla onun da seninleoynaşacağı bir bâkire ile evlenseydin ya!

-Ya Resûlellah (babam) Abdullah öldü. Yedi tane kızçocuğu bıraktı. Ben de onlara (analık yapacak ve) bakacak olgun bir kadın aldım.

Hadîsimizinkahramanı Cabir diyor ki: (maksadımı öğrenen Allah'ın Resûlü mutluluğum için) bana duâ etti.3

Bâkire tercih olunmalıdır

Bununsebeblerini üç madde halinde şöylece açıklayabiliriz.

a-Ruhî özellikleri sebebiyle kadın bakire olarak evlendiği erkeğe daha bir içtenbağlılık duyar. İlk kocasıyla ilgili etkileyici hatıraları olamayacağı içinkocasına çabucak uyum sağlar.

b-Bâkirenin erkeğinin arzularına cevap verecek daha cazib bir dişiliği vardır.Ayrıca bu yönü kocasının zevklerine uygun bir gelişme gösterebilir.

c-Toplumda bâkireler varken bekâr erkeklerin dullara yönelmesi içtimai adâletlebağdaşmaz.

Busebebler dolayısıyla olgun bir kadın almayı gerekli kılmayan durumlardabâkirenin tercih olunması asıldır. Sosyal adalete uygun olan da budur.

* Geniş bilgi için "İslâm'aGöre Cinsel Hayat" isimli kitabımızı okumanızı tavsiye ederiz.

1 M. Mesâbih Hn. 1898 (Hadisin ilkbölümü tercümeye alınmamıştır.) Müslim Zekât 53, Ebû Davûd Edeb 161

* Buharî Vuzû 8, Müslim Nikah 116.

** el-Camius-Sağır(İzâCame'e...Hn.548) Ebû Ya'la Müsned Hn. 4200.

*** I. Mace Nikâh 28, Hn. 1921.

2 Müslim Nikah 143, Et-Tac 2/310.

3 Tirmizî Nikâh 13, Buhârî Nikâh 10, Müslim Reda 54.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/53-cinsel-hayat-ibadet-hayatinin-bir-bolumudur-15-443h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim