52- Homoseksüelliğin Cezası

52- Homoseksüelliğin Cezası
52- Homoseksüelliğin Cezası 

52- Homoseksüelliğin Cezası

İslâmDini'nde zinanın yanısıra yer alan baş cinsel haramlardan biri dehomoseksüelliktir.

İslâmDini zina gibi homoseksüelliği de haram kılmakta ve âhiret azabını bildirmekleyetinmemiş, ona pek ağır bir ceza düzenlemiştir.

  • Kur'ân'da homoseksüelliğin cezası

Yaratılışdüzenini bozan, nesli kesen ve aile hayatını sarsan bu korkunç suçun cezasınaKur'ân-ı Kerîm'in Nisa Sûresi'nin 16. ve Hûd Sûresi'nin 82-3. âyetlerindeişaret buyurulmaktadır. (Tercümeleri için bak. 350-351)

Ardındanhemen tövbe edip korunulması halinde ızdırap vermek olarak tanımlanabilecek buKur'ânî ceza meşru görülerek, sürekli yapılması halinde ölüme kadar bir açılımgöstermektedir.

  • Sünnet'te homoseksüelliğin cezası

Allah'ınResûlü zinada olduğu gibi bilfiil ceza uygulamamıştır. Onun konu ilehadislerinin sübûtu ve anlamı üzerinde görüş birliğine varılamadığı için,sahâbiler ve müctehidlerimiz homoseksüel olarak nitelendirilebilecek olankişilere zina cezası veya ağır bir ta'zır cezası uygulanabileceğigörüşündedirler.1

Seviciliğin cezası

Mü'minûnSûresi'nin altıncı ve yedinci âyetlerine göre kocası dışındaki bir kişiye veyakadına cinsel amaçla vücûdunu açan kadın, ilâhî sınırları çiğneyenlerdendir.

Butür çiğnemenin haram olduğunu, Allah'ın Resûlü de buyurmuştur.

Seviciliktegirdirme olmadığı, yalnızca sevişme ve sürtüşme olduğu için zina vehomoseksüellik gibi değildir. Bu sebeble seviciliğe, yabancı bir erkeklegirdirmeksizin yalnızca oynaşan kadına verildiği gibi ta'zîr cezası verilir.

İslâmhukukçuları sevicilere ta'zîr cezası verilebileceği husûsunda görüş birliğiiçindedirler.2

Yukarıdasunulan görüşleri beyan eden İslâm bilginlerine aykırı olarak Nisa Sûresi'nin15. âyetini sevicilikle ilgili gören müfessir ve müctehidlerimize göre seviciliğincezası bu ayette açıklandığı üzere evlerinde göz hapsinde tutulmaktır.3

Nisa15:

"Kadınlarınızfahişeyi(eşçinsellik, sevicilik) yaparlarsa, onlara karşı içinizden dört şahidgetirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse sevicilik yapan kadınları ölüm canlarınıalıncaya ya da Allah kendileri için (düzelme ve evlilik gibi) bir yol açıncaya kadarevlerinde göz hapsinde tutun."

1 S. Ebû Davûd, K. Hudûd B. 29 (Hn. 4462).

Revâiül-Beyan 2/43.

Lûtîlik için bak. Revâiül-Beyân2/43-5. Et-Teşriül-Cinâil-İslâmî 2/386-7, Şerh-u Fethül-Kadîr 4/150. H. İ. veİ. F. Kamûsu 3/216, İbn-i Arabî, Ahkâmül-Kur'ân 2/776.

2 Bak. Şerh-u Fethül-Kadîr 4/150,Revâiül-Beyân 2/45, H. İ. ve İ. F. Kamûsu 3/199, 320, Et-Teşrîül-Cinaî...2/357.

3 F. Razi,Et-Tefsîrül-Kebîr Nisa 15

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/52-homoseksuelligin-cezasi-13-367h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim