5- Manevî Yönden Benzeme

5- Manevî Yönden Benzeme
5- Manevî Yönden Benzeme

5- Manevî Yönden Benzeme

Manevî Yönden Benzeme

Batıl din ve ideolojimensuplarına benzemeyi/teşebbühü,   manevî ve maddî yönlerden benzeme olmak üzere  iki ana bölümde inceleyebiliriz.

 Bu ikinci bölümde manevî yönden benzemeyi konuedinecek ve iki madde halinde açıklamaya çalışacağız.

            a) İnançta Benzeme

            b) Ahlâkta Benzeme.

İnançtaBenzeme

İslâm Dini'nin sunduğuitikadî/inançla ilgili esaslar, sosyal, iktisadî, hukukî ve ahlâkî prensiplermutlak doğrudur.

Mü'min, Kur'ân veSünnet'in takdim ettiği bu mutlak doğrulara inanmakla beraber, bâtıl din veideolojilerden birinin objektifinden bakarak İslâm'la çatışan bir görüşü meşrugörür, doğruluğuna inanır veya doğruluğuna inandığı bâtılları İslâm'ın mukaddesdoğrularına fiilen tercih ederse neticesi küfür/kâfirlik olan inançta benzemegerçekleşmiş olur.

İnanç yönüyle benzemeyivereceğimiz dört misalle şöylece açıklayabiliriz.

BirinciMisal:

KâfirleriVelî/DostEdinmek

İkinciMisal:

İnsanlarıve Kurumları Tanrılaştırmak

ÜçüncüMisal:

Tazimde/YüceltmedeAşırı Gitmek

DördüncüMisal:

Çıkarİçin İlâhî Yasaları Gizlemek

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/5-manevi-yonden-benzeme-16-350h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim