48- Cinsel Haramların Cinsellik Dışı Sebebleri 1 -Alkollü İçkiler-

48- Cinsel Haramların Cinsellik Dışı Sebebleri 1 -Alkollü İçkiler-
48- Cinsel Haramların Cinsellik Dışı Sebebleri 1 -Alkollü İçkiler-

48- Cinsel Haramların Cinsellik Dışı Sebebleri 1 -Alkollü İçkiler-

Baştazina olmak üzere cinsel haramlara götürücü ana yollardan biri de alkollüiçkiler içmektir.

Alkollüiçkiler cinsel haramlara düşürücü olmanın yanısıra bütün kötülüklerin dekaynağıdır.

Busebeble alkollü içkiler, esrar ve eroin gibi sarhoşluk verici uyuşturucumaddeler İslâm Dini'nde yasaklanmıştır.

Yücezâtına rûhî yönelişi engelleyen, emirleri ve yasaklarına muhâtap olma şuûrunugideren alkollü içkileri Kur'ân-ı Kerîm'in Mâide Sûresi'nin doksanıncı âyetiyleyasaklayan Yüce Allah, aynı sûrenin doksan birinci âyetinde de şöylebuyurmuştur:

"Şüphesizşeytan, kumar ve içki ile aranıza düşmanlık ve kin sokmayı, sizi Allah'ınzikrinden ve namazdan menetmeyi ister. Artık bunlardan vaz geçmez misiniz?"

Allah'ınResûlü Hz. Muhammed, çoğu sarhoşluk veren içkilerin azının da haram olduğunubildirmiş, bu tür içkilerin tedâvî amacıyla ve ısınıp güç kazanmak gayesiyle deiçilemeyeceğini duyurmuştur. İçenlerin yanısıra, alım-satımında bulunanların dailâhî la'net gölgesi alında bulunduğunu açıklayan Allah'ın Resûlü, alkollüiçkilerin sebep olacağı Âhiret sorumluluğunu da şu hadisleriyle beyanbuyurmuştur:

"Yaptığıiyilikleri çokca başa kakanlar, ana-babaya âsi olanlar ve sarhoşluk vericiiçkileri içmeye devam edenler -cezalarını çekmeksizin- Cennet'e giremezler."

"Allahalkollü içkileri içen -tevbesiz- kişiye Cehennem'de azab göreceklerinirinlerini içirmeye and içmişdir."1

Alkollüiçkilerin İslâm Dini'ndeki yasaklığını böylece özetleyerek açıkladıktan sonra,alkollü içkilerle zina gibi cinsel haramlar arasındaki ilişkiye değinebiliriz.

Alkollüiçkileri içmeyen insanlara nazaran içenler zinaya daha çok yönelmektedirler.Neden acaba?

Alkollü içkiler vecinsel haramlar

Maddecikültürlerle yaratılış düzeni yozlaştırılmamış hiçbir insan kendi annesi,kızkardeşi ve karısı ile cinsel temasda bulunulmasını tabîi görüş içinesindiremez. İnsan fıtratının taşıdığı cinsel kıskançlık buna engeldir.

Öznefsine ve yakınlarına yapılmasını istemediğini başkaları için tabîi görmemekde insanda asıl olan bir duygu ve eğilimdir. Alkollü içkilerin giderdiği buduygu ve ruhî eğilim, zinayı ve diğer cinsel haramları engelleyen pek mühim birunsurdur. Bu duygu ve eğilimi koruyabilen kişi başta zina olmak üzere kendisinicinsel haramlardan koruyabilir.

İnsanlailgili bu gerçek sebebiyledir ki Allah'ın Resûlü zinadan vazgeçirmek istediğigencin fıtratındaki mezkûr duygu ve eğilimi şuûr alanına çıkarmak istemiş veaşağıda sunacağımız hadisde görüleceği üzere, bu amaçla ardarda sualleryöneltmiştir.

Annenlezina yapılmasını ister misin?

  • Ebû Umame(r.a.) rivayet ediyor.

(Allah'ınharam kıldığı bir işte O'nun Resûlü yapma izni verebilir düşüncesiyle ve de İslâmîşahsiyetinin olgunlaşmamış olması sebebiyle olacak ki) Bir genç Allah'ın Resûlü'ne (sav)geldi ve (Ashâb-ıKiram'ın da huzûrda bulunduğu bir sırada şöyle) dedi:

-Ya Resûlallah! Bana zina yapmak için izin verir misin?

(Allah'ınResûlü'nden böylesine cinsel bir haram için müsâade istemeyi hiçbir gerçekmü'min tabîi karşılamıyacağı içindir ki) Ashâb-ı Kiram bu genç adamın etrafınıçeviriverdiler ve ona; -aklını başına al, haram işleme emeli ve eylemindenvazgeç- dediler ve onu şiddetle men ettiler.

(Sahâbîleriniizleyen)Allah'ın Resûlü; -onu yaklaştırın- buyurdu ve ona da -otur- emrini verdi. Gençde Hz. Peygamber'e iyice yaklaştı ve oturdu. (Aralarında aşağıdaki şu konuşmalar geçti.)

-Annenle zina yapılmasını sever misin?

-Allah'ın beni uğruna feda etmesini diler ve O'na yemin ederim ki hayır, sevmem (Ya Resûlallah!)

-Diğer insanlar da anneleri ile zina yapılmasını sevmezler. Peki kızınla zinaedilmesini arzu eder misin?

-Allah'ın beni sana feda kılmasını diler ve O'na yemin ederim ki hayır etmem YaResûlallah!

-Diğer insanlar da kızlarıyla zina yapılmasını arzu etmezler. Kız kardeşine zinaedilmesine razı olur musun?

-Allah'ın beni uğruna feda etmesini diler ve O'na yemin ederim ki hayır, olmam.

-Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina yapılmasına razı olmazlar.

(Teyzeve halayı konu alan sualler-cevablar aynı şekilde birbirini takib etti.)

Allah'ınResûlü(mübarek) elinibu gencin üzerine koydu ve onun için şöylece duâ buyurdu:

-Allah'ım! Onun günahını affet. Kalbini arındır. Onu zinadan koru.

Buolaydan sonra artık o genç bir daha zina yapmak arzusu gibi duygularakapılmadı.2 

***

İslâmDini'nin ağız yolu ile alınmasını yasakladığı içkiler, insanın düşüncemelekelerini giderdiği için, insanın fıtrî duygu ve eğilimlerini de uyuşturabilmekteve utanma duygularını köreltebilmektedir.

İştebu sebebledir ki alkollü içkiler zinaya köprüdür. Çoğunlukla bu köprüdengeçilerek zinaya ulaşıldığı da biline gelen gerçeklerdendir. Asırlarıntecrübesi ile bilinen bu gerçek, hadislerle de açıklanmış, zinadan korunabilmekiçin alkollü içkilerden kaçınılması lüzûmunu mü'minlere öğütlenmiştir.

Allah'ınResûlü şöyle buyurur:

"Alkollüiçkiler (baştacinsel olanları olmak üzere) bütün çirkin sözler ve işlerin anasıdır. Büyükgünahların da en büyüklerindendir.

Alkollüiçkileri içen kişi namazı terkedebilir. (Aklını yitirebileceğinden) anası,halası ve teyzesiyle bile cinsî münâsebete yeltenebilir."3

 

1 Et-Tac 3/143; 145.

2 C. Sağir 2/12.

3 C. Sağir 2/12.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/48-cinsel-haramlarin-cinsellik-disi-sebebleri-1-alkollu-ickiler-13-371h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim