47- Şâhidlik

47- Şâhidlik
47- Şâhidlik 

47- Şâhidlik

Allah'ınKitabı'ndan: "EyÎman Edenler! Allah'ın rızasına ermek için adâleti gerçekleştiren kişiler, (dosdoğru konuşan) şâhitler olun. (Verdiğiniz hüküm, yaptığınızşâhitlik) nefislerinizin,ana-baba ve akrabanızın aleyhinde de olsa da, (muhataplarınız) zengin veya fakir de bulunsa (sizler adâletten sapmayın.) Zira (kendileri için hüküm verilen veşâhidlik yapılan) zengine de fakire de Allah daha yakındır. Bu sebeble nefsî arzularauyup da adâletsizliğe sapmayın. Eğer (adâlet üzere hüküm vermek, şâhidlik yapmak hususunda)dilinizi eğipbüker veya (Hak'dan) yüzçevirirseniz iyice bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır." 

NisaSuresi âyet 135

Zanna dayanan şahitliği bırak

İbn-üAbbas (R) rivayet ediyor:

"Allah'ınResûlü (S.) bir sahâbîye (güneşi göstererek) şöyle buyurdu:

-Güneşi görüyor musun?

-Evet (görüyorumYa Resûlellah!)

-Ancak onun gibi (gördüğün) olaya şâhitlik et. (Zanna dayanan şâhitliği) bırak."1

Şahitlerin en hayırlısı kimdir?

Zeydb. Halit El-Cühenî'den... (R)

Allah'ınResûlü (ilkmü'minlerden bir topluluğa şöyle) buyurdu:

-Size şâhitlerin en hayırlısını bildireyim mi?

- (Bildir Ya Resûlellah!)

-(Hakkın ortayaçıkması için) şâhitliğiistenmeden gelip şâhitlik yapandır.2

Şahitlikten kaçınılmamalıdır

Adâletingerçekleşebilmesi için şâhitlik müessesesinin işletilmesi zarûridir.

AncakAllah sevgisi-korkusu ve adâlet duygusu taşımayan hatırcı ve çıkarcı şâhitlerinadâleti değil, mahkemeler aracılığı ile zulmü yaygınlaştıracakları da birgerçektir.

Busebeble İslâm Dini şâhidliğe önem vermiş ve gerektiğinde şâhidlik yapmayı biribâdet görevi kılmıştır.

Rabbimizşöyle buyurur:

"...Şahitler şâhidliğe çağrıldığı zaman kaçınmasınlar..."

"...(Sakın ha) şâhidliği gizlemeyin..."*

Peygamber'imizhadîsleriyle Rabb'imizin buyruklarına açıklık getirmiş, adâletingerçekleşebilmesi için görev olduğu şuuru içinde bildiği hakîkatı açıklamaküzere şâhitliğe koşan şâhitleri yüceltmiştir.

Allah'ınResûlü bir önceki hadîste açıklandığı üzere zanna dayalı şâhitlikten men etmiş,bir sonraki hadîste açıklanacağı üzere de yalan şâhitliği en büyük günahlardanbiri olarak bildirmiştir.

Yalan şahitlik büyük günahlardandır

Hz.EbûBekir (R.) anlatıyor:

"Allah'ınResûlü (bizimlesohbet ederken şöyle) buyurdu:

-Size en büyük günahları bildireyim mi?

-Evet, bildir ya Resûlellah!

-Allah'a ortak koşmak ve ana babaya âsi olmaktır.

Allah'ınResûlü (S) bu sırada yaslanıyordu. Kalkıp oturdu ve şu açıklamayı yaptı:

-Çok iyi bilin ki(en büyük günahlardan) biri de yalan şâhitliktir. Evet çok iyi bilin ki yalansözdür.

(Hadîsirivayet eden Hz. Ebû Bekir (R.) diyor ki:)

Allah'ınResûlü "yalan şâhidliktir," sözünü o kadar çok tekrarladı ki, şöylesöylemekten kendimizi alamadık:

- Ne olurdu sükût buyursaydı(da kendisini üzmeseydi.)"3

 

1 Bülüğül-Merâm K. Kazâ B. ŞehâdatHn. 7.

2 Müslim Ekziye 19, Tirmizi Şehâdat 1.

* Bakara 282-283

3 Buhârî Şehâdât 10, Müslim İman 143

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/47-sahidlik-15-449h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim