44- Misafirlik

44- Misafirlik
44- Misafirlik 

44- Misafirlik

Allah'ıKitabı'ndan:

"Onlar hiçyeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? Bari bu yolla düşünecek kalplere ve işitecekkulaklara sahip olsalar. Gerçek şudur ki, gözler kör olmaz, ama göğüslerdekikalpler körelir."

Hac Suresi âyet 46

Misafirlik en çok üç gündür

EbûSüreyh el-Adevî (R.) anlatıyor:

"Hz.Peygamber'i (şuşekilde) öğütverirken kulaklarım duydu, gözlerim gördü:

-Allah'a ve Âhiret Günü'ne îman eden kimse misafirine armağanını versin.

Sahâbîlersordular:

-Armağanı nedir, Ya Resûlellah?

-Onu bir gün bir gece (yedirip içirip yatırmak)dır.

(Nevar ki ev sahibini ahlâkî bir ikram mükellefiyeti altına) sokan misafirlik (en çok) üç gündür.

Üçgünden fazla yedirilip içirilmesi ve yatırılması misafire verilmiş sadakadır."1

Evler misafir kabul edebilecek şekildeyapılmalıdır

Misafirlerinyedirilip-içilmesi ve yatırılması müekked sünnet olan İslâmî bir vazîfedir. Pektabîi ki sevabı da çoktur.

Busebeble maddî gücü elverişli olan mü'minler evlerini misafir kabul edebilecekşekilde yapmalıdırlar.

Üçgün misafirperverlik gösteren mü'min bu îmanî vazîfesini azamî ölçüleriçersinde yapmış olur.

Üçgünü aşan misafirperverlik fazîlet üstü fazîlete talip olmaktır.

Ev sahibini günaha sokmak haramdır

EbûŞureyh El Huzaî (R.) anlatıyor:

"Hz.Peygamber şöyle buyurdu:

-Misafir'in (mü'minkardeşi üzerindeki hakkı olan) armağanı bir gün ve bir gece ağırlanmasıdır.Misafirlik (ençok da) üçgündür. (Ancakiyice bilinmelidir ki) müslüman bir adamın misafiri olduğu dîn kardeşinin yanında onugünaha sokacak şekilde kalmak hakkı yoktur.

Sahâbîlersordular:

-(Allah,Allah!) misafironu nasıl günaha sokabilir ki ya Resûlellah?

-Kendisine ikram edecek bir şeyi olmayan ev sahibinin yanında yerleşmeyekalkarak onu günaha sokabilir."2

Ağırlayamayacak kişiye yük olmamalıdır

Yaşadığımızhayat şartları içerisinde pek çok mü'minin zarûrî ihtiyaçlarını karşılamak dabile büyük zorluk çektiği bilinen yaygın bir hakîkatdır. Gerçek bu iken,seyahate çıkıp, harcama gücü müsait olmayan dostlara misafir olmaya, onlarısıkıntıya sokup üzmeye hakkımız yoktur.

Misafirlerinedurumlarını açıkça belirtmeyen mü'minlerin gereken şekilde ağırlayamayacaklarıiçin gösterebilecekleri ilgiyi de esirgeyerek günaha girdikleri bilinen birgerçektir. Günâha sebebiyet verilmemelidir.

Ağırlamayanı ağırla

Ebul-EhvasEl-Cüsemî'nin (R.) babası anlatıyor:

"Allah'ınResûlü'ne sordum:

-Ya Resûlellah! Ben bir adama uğradığımda beni ağırlayarak yedirip içirmese,sonra da bana gelse (ne yapayım?) Ben onu ağırlayarak yedirip içireyim mi, yoksa bana yaptığı gibiben de ona ilgisiz mi kalayım?

Şöylebuyurdu:

- (Hayır, sen onun yaptığı gibiyapma.) Bilâkisonu ağırlayıp, ikramda bulun."3

Bulduğunu biryıl ilan et

Zeydb. Halit El-Cüheni'den...(R.)

Birsahâbî tarafından, bulunan para veya malın ne yapılacağı hususu Allah'ın Resûlü'ne(S.) soruldu.

Oda şu açıklamayı yaptı:

-Bulduğun para veya malı (belirli aralıklarla) bir yıl ilân et. Bu arada sahibiçıkmazsa, (çıkabilirihtimali ile paranın miktarını) malın da çantası ve anbalajı (gibi tanıtıcı özelliklerini) iyice belle. (Bir yılın sonunda sahibiçıkmazsa ve sen de fakirsen) onu harca, kullan. Eğer sahibi çıkar- gelirse onusahibine öde.4

Sahibi çıkmayan bulunmuş mal ne yapılır?

Mü'mininyolda bulduğu ve almadığı takdirde kaybolacağına kanaat getirdiği para veyamalı alması vâcibdir.

Hanefîmezhebî müctehidlerinin ictihadlarına göre bulunan para veya mal 200 dirhem(585 gram gümüş veya 85 gram altın) değerinde veya daha fazla ise hadîsteaçıklandığı üzere belirli aralıklarla bir yıl ilân edilmelidir.

Bulunan10 dirhem ise bir hafta,10-200 dirhem arası ise bir ay ilân edilmelidir.

Bulankişi eğer fakir değil de zengin ise bir yıl içinde sahibi bulunmasa da bulduğuparayı ve malı kendine mal edemez. Ancak fakirlere verebilir.

1 Buharî Edeb 31, Müslim Lukata 14, Tirmizî Birr 43.

2 Müslim Lukata 15, Buhârî Edeb 85, Müsned 4/31.

3 Tirmizî Birr 63, Müsned 4/137

4 Müslim Lükata 7, Buharî İlim 28. Tirmizi Ahkâm 35.

1 Müslim İmâre 14, Buhârî Ahkâm 7, Ebû Davûd İmâre 2.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/44-misafirlik-15-452h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim