37- Baş Cinsel Haramlar 6 -Teşhircilik-

37- Baş Cinsel Haramlar 6 -Teşhircilik-
37- Baş Cinsel Haramlar 6 -Teşhircilik-

37- Baş Cinsel Haramlar 6 -Teşhircilik-

Kabulgören yaygın tarife göre teşhircilik, cinsel doyuma ermek amacıyla cinselorganları açığa vurup göstermektir.

İslâmDini, değil özel şehevî bir maksadla cinsel organların teşhir edilmesini,erkeklerin bütün erkeklere ve kadınlara karşı göbekle diz kapakları arasını;kadınların da tüm erkeklere karşı yüz, eller ve ayaklar dışındaki vücûtorganlarını açığa vurmasını yasaklamıştır. Bu sebeble pek tabîidir kiteşhircilik de İslâmî bir haramdır.

Kur'ân-ıKerîm'in Nûr Sûresi'nin 30. ve 31. âyetlerinde, Müslüman erkekler ve kadınlarıncinsel organlarını korumaları emrolunmuştur. Koruma emri hiç şüphesiz göstermeyasağını da içermektedir.*

İslâmDini, cinsel bir hastalık olan teşhirciliği, arzettiğimiz koruma ve de örtünmeemirleriyle yasaklanmıştır. Ayrıca özel yasalarıyla da men etmiştir.

Cinselorganları teşhir etmenin İslâm Dini'ndeki çirkinlik derecesini kavrayabilmekiçin, önce bu Yüce Din'in yalnızken bile cinsel organların açığa vurulmamasınıöğütleyen düstûrlarından bazılarını sunalım.

Allah,utanılmaya daha lâyıkdır

Behzb. Hakîm (r.a.) dedesinin şöyle söylediğini rivayet ediyor...

Allah'ınResûlü'ne (sav) sordum.

-Ey Allah'ın Resûlü! Birimiz yalnız kaldığı zaman da (avret yerini örtmeli mi?)

Şöylebuyurdu:

-Allah, insanlardan daha çok kendisinden utanılmaya lâyık olandır.1

YıkananÖrtünsün

Allah'ınResûlü buyurur:

"Allah,hataları örtücüdür. Sizlerden biriniz yıkanmak istediği zaman bir şeyleörtünsün."2

"Amançıplaklıktan korununuz. (Böylece size refakat eden) meleklere karşı utanır olunuz ve (utanmanızla) onlara saygı gösteriniz."3

Cinsel Organlar Görülecek ŞekildeOturulmasın

Allah'ınResûlü, Amr b. Hazm'ı Necran'a gönderirken, ona verdiği yazılı talimatta şöylebuyurdu:

Kur'ân-ıKerim'i ancak tertemiz olan (cünüblükden arınmış abdestli) kişi tutsun. Erkeklersaçlarını örgülemiş oldukları halde namaz kılmasın.

Kişicinsel organı ile gök arasında örtüye yer kalmayacak şekilde kabaları üzerineçöküp ayaklarını dikerek oturmasın.4

Anlamlarısunulan hadislerden anlaşılacağı üzere İslâm Dini, Allah'dan ve O'nunmeleklerinden utanılarak cinsel organların korunmasını öğütlemektedir.

Allah'danve meleklerinden utanılarak korunması öğütlenen cinsel organların, insanlardankorunması ise mutlaka yapılması gereken bir görevdir.

Şimdibu görevin farz olduğunu delillendiren ilâhî yasaların bir bölümünü, Allah'ınResûlü Hz. Muhammed'in dilinden sunalım:

  • Ashâb-ıSuffe'den olan Ebû Zür'a b. Abdurrahman (r.a.) anlatıyor.

Allah'ınResûlü aramıza(gelip)oturdu. Bu sırada benim uyluğum (üreme organı ile diz arası) açıldı.

Allah'ınResûlü bana şöyle emir buyurdu:

-Üzerini ört. Sen uyluğun avret; örtülmesi gereken yer aldığını öğrenmedin mi?5

  • "Ümmetiminerkeklerinden Allah'a ve Âhiret Günü'ne îman üzerinde yaşayanlar, umûmîhamamlara örtüsüz girmesinler..."6
  • "Uyluğunugösterme. Diri veya ölü hiç kimsenin uyluğuna da bakma."7

Yukarıdasunulan hadislerden anlaşılacağı üzere İslâm Dini teşhirciliği, teşhirciliğegötürücü ve teşvik edici sebebleriyle birlikte yasaklamaktadır. Çünkü İslâm,yalnız teşhiri değil, -şehvetli veya şehvetsiz- teşhir edilen organlara bakmayıda yasaklamaktadır. Yalnız bakma yasağı bile teşhirciliği devre dışıbırakabilecek bir düstûrdur.

Yukarıdasunulan tarife göre teşhirciliğin İslâm'ın cinsel haramları arasında yeraldığını açıkladık. Ancak gerçeği ifade etmek gerekirse Kur'an ve Sünnetölçülerine göre yapılacak teşhircilik tarifinin daha bir kapsamlı olmasıgerekir. Çünkü teşhircilik İslâm'ın haram kıldığı çıplaklığın özel birşeklidir. Bu sebeble "Cinsel doyuma ermek amacıyla cinsel organları açığa vurmak" şeklindeki tarifi, İslâm'ınçıplaklıkla ilgili düstûrlarıyla yorumlayarak şöylece kapsamlandırmamızlâzımdır. 

"Teşhircilik,cinsel amaçla vücût organlarını açığa vurmaktır."

Butarif, İslâm'ın çıplaklığı tarifinden de bir ölçüde ayrılır. Çünkü özel bircinsel amaç olmasa da çıplaklık çıplaklıkdır ve haramdır.

İslâm'agöre teşhircilik, vücût organlarını cinsel amaçla açığa vurmak olacağından,aşağıda sunacaklarımızın her biri şüphesiz bir teşhirciliktir:

Striptiz,şeffaf elbise giyinmek, cinsel organı, göğüsleri ve kalçaları belirginleştiricidar giysileri giyinmek, mayolu ve bikinili plâj giysileriyle arz-ı endam etmek,hatta yüzü makyajlayarak topluluk içine çıkmak, daracık pantolon ve şortgiymek...8

Bütünbunlar teşhirciliktir. Zaten konunun İslâm inancına sahip olmayan uzmanlarıbile aynı görüşleri paylaşmakta, açıklananları örtülü teşhirciliklevasıflandırmaktadırlar.

İslâminancı ve ahlâkına sahip bir insan, teşhirciliği benimseyebilecek kadaraşağılaşabilir mi?

* F.Râzî, Nur 30 (23/20). Nûr 31'in anlamıiçin 385. sayfaya bak.

1 Tirmizî, K. Edeb B. 39 (Hn. 2795)

2 Nesâî, 1/200.

3 Tirmizî, K. Edeb B. 42 (Hn. 2801).

4 Et-Metâlibül-Âliyetü 1/29, Hn.91.

5 Darimî, 2/193, Hn. 2653.

6 M. Zevâid 1/277, S. Nesâî 1/198.

7 Ebû Davûd, K. Hammam B. 2.

8 Dar ve tene yapışık olarakdikilen ve üretilen batı tipi erkek ceketi ve pantolonun da vücûdun teşhirieğilimine dayandığı ve İslâmî olmadığı bir gerçektir.

Kadın giysileri gibi erkekgiysilerimiz de İslâmî ölçülerden ve bu ölçülere dayalı tarihî uygulamalardanilhamlanmadıkça Müslümanların bağımsızlığını kazanamayacağı bilinmelidir.

 

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/37-bas-cinsel-haramlar-6-teshircilik-13-382h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim