36- Baş Cinsel Haramlar 5 Röntgencilik

36- Baş Cinsel Haramlar 5  Röntgencilik
36- Baş Cinsel Haramlar 5 Röntgencilik 

36- Baş Cinsel Haramlar 5 Röntgencilik

Röntgencilik,başkalarının cinsel organlarını ve cinsel ilişkilerini gözetleyerek, cinseldoyuma ulaşma çabasıdır.

Yukarıdayapılan tarife uygun röntgencilik, İslâm Dini'nde çok yönlü bir haramdır.

Röntgencilik üç yönlüharamdır

a-İslâm Dini, şehvetsiz de olsa bir erkeğin göbekle diz kapakları arasına,kendisiyle evlenilebilecek bir kadının da elleri, ayakları ve yüzü dışındakiorganlarına bakılmasını haram kılmıştır. Şehvetle bakmak ise bütünüyleinsandır.

Röntgencilikbakılması haram olan organlara şehvetle bakmayı içerdiğinden, şüphesizharamdır.

b-Röntgenci, soyunan bir kişi veya çıplak yatan bir vücût ya da ilişki halindeolan eşler arayan, bunun için de tecessüs eden insandır.

Tecessüs(gizli araştırma) ise Kur'ân-ı Kerim'in Hucurât Sûresi'nin onikinci âyetindeRabbimizin yasakladığı bir işlemdir.

Röntgencilik-aranılan bulunmasa bile- tecessüsü ihtiva ettiği için haramdır.

c-Röntgencilik evlerin içini gizlice gözetleme işlemidir. İzinsiz olarak evleriniçine girmek de, gözetlemek de mesken dokunulmazlığını çiğnemektir. Bu da açıkbir haramdır.

NûrSûresi Âyet 27:

"Eyiman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan, size arzu edilerekizin verilmeden ve evin sakinlerine selâm vermeden girmeyin.

Düşünürsenizbu sizin için daha hayırlıdır."*

İzinalmaksızın evlere girilmesini yasaklayan ilâhî ölçülerin, hukûkî yasaların veahlâkî kuralların amaçlarından biri de insanların görülmesini istemedikleridurumların görülüp bilinmesidir.

Aşağıdasunacağımız hadis, evlere giriş çıkışla ilgili görgü kurallarından biriniöğretirken, röntgenciliği de yasaklamış olmaktadır.

  • İzin isteyipkendisiyle görüşmek isteyen bir mü'min Allah'ın Resûlü'ne geldi. Fakat yüzükapıya dönük olarak durdu.

Allah'ınResûlü kapıya çıktığında onunla yüz yüze karşılaşınca şöyle buyurdu:

-Yüzünü kapıya çevirme. Şöyle yan dur. Zira izin istemenin amacı, izinsizbakmamakdır.1

Cinselamaçla olsun veya olmasın, izin almaksızın evlerin içine bakmak öylesine birtecâvüzdür ki, İslâm bu tecâvüzü, bakan gözlerin darbelenmesini meşrûlaştıracakbir suç olarak değerlendirmektedir.

  • Sehl b. Sa'd(r.a) anlatıyor.

Allah'ınResûlü demir bir tarakla kaşıtırcasına başını tarıyorken, adamın birinin,evinin bir açıklığından içeriye baktı(ğını sonradan farketti de ona) şöyle çıkıştı:

-Eğer senin baktığını (önceden) bilseydim bu tarağı gözüne saplardım. (Bilmiyor musun) İzin almak ancak bakabilmek içinkurallaştırıldı.2

  • Röntgencilikmerakı doğabilir

Başkalarınınvücût mahremiyetlerini keşfetmek, cinsî münâsebetlerini gizlice izlemek merakıher insanda doğup gelişebilir.

İslâm,cinsî meselelerde gerçekçi olduğu ve mümkünü muhtemel gördüğü içindir ki, NûrSûresi'nin yirmi dördüncü âyetinde yatsıdan sonra, sabah namazından önce veöğleyin istirahat saatlerinde hizmetçilerin ve çocukların bile eşlerin yatakodasına izin almaksızın girmelerini yasaklamıştır. Ana babaların da bu husustaçocuklarını terbiye etmeleri emrolunmuştur.

Değinilenâyette Rabbimiz şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Sâhip olduğunuz hizmetçiler; köle vecâriyeler ve sizden henüz ergenlik çağına ermemiş çocuklar, şu üç vakitteyanımıza girmek için izin istesinler: Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiseleriniziçıkardığınız zaman ve yatsı namazından sonra.

Bunlarörtülmesi gereken yerlerinizin açılabileceği (beraberlik) vakitleridir.

Buvakitlerin dışındaki vakitlerde (izin almaksızın yanınıza girmelerinde) sizin için de, onlar için debir mahzûr yoktur. Çünkü onlar sizin yanınıza çokça girip çıkmak zorundadırlar.Siz de birbirinize sık sık gider gelirsiniz. İşte Allah âyetleri size böyleaçıklar. Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir."

İslâmbu meselede öylesine gerçekçidir ki insanın sık sık açılıp saçılabileceğihastalık zamanlarında, mahrem olan hastaların hizmeti yapılırken bile odalarınagirerken izin alınmasını öğütlemiştir.

  • Bir sahâbiAllah'ın Resûlü'ne (sav) sordu:

-Yâ Resûlallah! Annemin yanına girerken de müsade isteyeyim mi?

-Evet; iste.

-Ben evde onunla beraberim.

-Olsun izin iste.

-İyi ama Ya Resûlallah! Onun hizmetini ben yapıyorum. (Benden başka hizmet edeniyoktur. Her girişimde ondan izin mi isteyeyim?)

-Anneni çıplak görmeyi arzu eder misin?

-Hayır, (etmemYa Resûlallah!)

-O halde yanına girmek için izin iste.3

  • Sonuç

İslâmDini röntgenciliği haram kıldığı gibi, ona götürücü bütün yolları datıkamıştır. Zaten bu, İslâm'ın cinsel gerçekçiliğinin yaygın bir kuralıdır. Oyalnız yasaklamaz, yasakladığını sebebleri ile birlikte haram kılar.

* Meskendokunulmazlığı İslâm Toplumu'nun gayr-ı müslim vatandaşları olan zimmiler içinde bir haktır. İslâm yalnızca mesken dokunulmazlığını değil mektupdokunulmazlığını da hukukun koruması altına almıştır. Peygamberimiz birhadislerinde şöyle buyurur:

"İzin almaksızınmü'min kardeşinin yazılı evrakına bakan kişi Cehennem ateşine bakmış olur."

K. Hafâ Hn. 2636.

1 Et-Tac 5/239.

Kapılarını açıkbıraktıkları için ani bakışlarla mahremiyetlerine nüfuz edilen insanlarınkendileri suçludurlar.

Bak. C. Sağir 1/120.

2 Buhârî, K. Libas B. İbtisat(7/61).

3 Taberî, Nûr 27, (18/112), MuvattaK. İztizan B. 1.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/36-bas-cinsel-haramlar-5-rontgencilik-13-383h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim