35- Mizah

35- Mizah
35- Mizah

35- Mizah

Allah'ınKitabı'ndan: "(Ey Peygamber:) Kullarıma söyle, sözün engüzelini söylesinler. Zira Şeytan (çirkin sözlerle) aralarına fesat sokar. Şüphe yok ki Şeytan insan içinaçık bir düşmandır."

İsra Suresi âyet 53

Siz de mi mizah yapıyorsunuz?

EbuHüreryre'den... (r.a.)

(Allah'ınResûlü yasakladığını yapmazdı. Mizahın bütün türlerini yasakladığınızannettiğimiz için kendisinin mizah yapması ilgimizi çekti de içimizdenbazıları) sordular:

-Ya Resûlellah siz de mi bize mizah yapıyorsunuz?

-(Evet ben demizah yapıyorum).Ama ben ancak ve ancak gerçeği söylerim.1

Mizah nedir?

Mizahşaka ve nükte anlamına gelir. Muhatabı neşelendirmek için mizah yapmak insanrûhunun muhtaç olduğu bir söz-davranış güzelliği olup, Peygamber'imizin deSünnet'indendir.

 

Bubölümlerde yer alan hadîslerden öğrenileceği üzere Peygamber'imiz sahâbîlerinemizah yaptığı gibi, onlar da O'na (s.a.v.) mizah yaparlardı.

MizahSünnette yer alan sevimli bir söz-davranış türü olmakla beraber, yalankarıştırılarak ve muhatabı küçük düşürmek ve üzmek amacı güdülerek mizah yapmakharamdır. Zira bu gibi mizahlar kırgınlıklara, hatta düşmanlıklara sebebolabileceğinden, Peygamber'imiz mizahın bu nevine işaret buyurarak her birmü'mine şöylece emir buyurmuştur:

"Mü'minkardeşinle münakaşa etme. (Ona karşı mücadele verme. Üzmek ve küçük düşürmekamacıyla sakın ha) ona mizah da yapma. Ona yerine getirmeyip döneceğin bir vaatte debulunma."*

Meşrusınırları içinde de yapılsa vakarı giderebileceği, kahkahaya ve dolayısıylakalp katılığına sebeb olabileceği için İslâm ahlâkıyatçıları aşırı derecede vesık sık mizah yapmayı da sakıncalı bulmuşlardır.

Hadîsimizdebazı sahâbîlerin Peygamber'imize "... Siz de mi bize mizah yapıyorsunuz?" demeleri, O'nun tarafındankonulmuş yasağın mizahın bütün türlerini içine aldığını zannetmişolmalarındandır.

Sözünözü odur ki; zaman zaman ve muhatabı neşelendirmek amacıyla mizah yapmaksünnete uyuş olacağından ibâdettir.

Yaşlı kadınlar Cennet'e giremez!

HasaniBasri'den...

Yaşlıcabir kadın Allah'ın Resûlü'ne geldi ve şöyle ricada bulundu:

-Ya Resûlellah! Beni Cennet'e koyması için Allah'a duâ ediniz.

Allah'ınResûlü mizah yaparak:

-Ey filancanın annesi! İyi ama yaşlı kadınlar Cennet'e giremez (ki nasıl duâ edeyim.) buyurdu.

Nükteyisezinlemeyen kadıncağız ağlayarak (Hz. Peygamber'in huzurundan) ayrılınca Allah'ın Resûlü (çevresindeki sahâbîlere) emir buyurdu:

-(Aman yetişip) ona bildirin; o yaşlı olduğuhalde Cennet'e giremez. Zira Yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Biz(Cennet'egirecek îmanlı ve güzel amelli) kadınları hiç şüphesiz yepyeni bir yaratılışlayaratacağız ve de onları eşlerine sevgi ile düşkün hep bir yaşıt bakireleryapacağız.2

Olduğum gibi migireyim?

Avfİbn-ü Mâlik anlatıyor:

"TebukGazvesi sırasında Allah'ın Resûlü'ne (s.a.v.) geldim. Deriden bir çadırdaydı.Selâm verdim. Selâmımı aldı ve (bana):

-Giriver buyurdu. (Çadırküçük, kubbesi açık olduğu için mizah yaparak;)

- Olduğum gibi mi (gireyim) Ya Resûlellah! dedim.

-Olduğun gibi, buyurdu.

Bende girip oturdum.3

Bu köleyi kim satın alır?

Zahirİbn-ü Haram isimli kırsal alanda oturan bir adam vardı. Medine'ye geldiğindeAllah'ın Resûlü'ne (vaha mahsulü) hediyeler getirirdi. Allah'ın Resûlü de(Medine'den ayrılırken) ona (şehir üretimi) bazı mallar ikram ederdi.

Busebeble Allah'ın Resûlü "Zahir bizim köyümüz biz de onun şehriyiz" buyururdu.

Zahir (rûh yapısı güzel, fakat dışgörünüşü) çirkincebir adamdı. Ama Hz. Peygamber onu (pek) severdi.

(Günlerden) bir gün (Medine'ye varmış, çarşıda) malını satarken Allah'ın Resûlügelip arkasından onu kucakladı. Fakat Zahir O'nu göremedi. (Göremediği için de:)

- Bu da kim? Bırak beni demeyebaşladı. (Başladı) ama dönüp de (yandan) Allah'ın Resûlü'nü görüptanıyınca sırtını Hz. Peygamber'in göğsünden ayırmadı.

Allah'ınResûlü:

-Bu köleyi kim satın alır? buyur(arak onunla şakalaşmaya koyul)du.

Hz.Peygamber'in mizahından pek hoşlanan Zahir de şakalaşmayı şöylece sürdürdü:

-Vallahi Ya Resûlellah! Satmaya kalkarsan beni, ilgi görmeyen, değersiz bir malolduğumu anlarsın.

(Zahir'inbu sözleri üzerine) Allah'ın Resûlü mizahı şöylece saf gerçeğe dönüştürdü.

-Sen, Allah katında değersiz değil değerlisin. (Bunun için biz de seni seviyoruzYa Zâhir!)4

1 Tirmizî Birr 57, Müsned 2/340

* Tirmizî Birr 58, M. Mesâbîh Hn. 4892

2 Min Mirkatil-Mefatih... 4/650Ayrıca bak.Vakıa:35-36

3 Ebû Davûd Edeb 84, Müsned 6/24,

4 M. Mesâbîh Hn. 4889, Müsned 3/161

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/35-mizah-15-461h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim